Schemalägga en import- eller exportspecifikation

Du kan effektivisera import- och exportåtgärder du utför ofta i Access genom att skapa en specifikation för dem och sedan skapa en uppgift i Microsoft Outlook som påminner dig om att köra specifikationen. Något som är extra praktiskt är att Outlook-uppgiften innehåller en knapp som du kan använda till att köra åtgärden utan att behöva öppna Access-databasen. Om du vill använda den här funktionen måste Outlook vara installerat och konfigurerat i datorn.

Du måste köra en import- eller exportåtgärd och spara den som en specifikation i Access innan du kan schemalägga den som en Outlook-uppgift. Information om hur du sparar en import- eller exportspecifikation i Access finns i artikeln Spara information om en import- eller exportåtgärd som en specifikation.

Schemalägga en befintlig import- eller exportspecifikation

Om du har en befintlig import- eller exportspecifikation kan skapa du en Outlook-uppgift för den med följande procedur.

 1. Öppna Access-databasen som innehåller specifikationen om den inte redan är öppen. När du arbetar med en importspecifikation blir det här måldatabasen. Med en exportspecifikation blir det här källdatabasen.

 2. Välj specifikationen genom att klicka på Sparade importer eller Sparade exporter på fliken Externa data.

 3. Klicka på specifikationen i dialogrutan Hantera dataaktiviteter på fliken Sparade importer eller Sparade exporter.

 4. Klicka på Skapa Outlook-uppgift. Access startar Outlook om det är installerat.

  Obs!: Om Outlook inte är installerat visas ett felmeddelande. Om Outlook inte är konfigurerat som det ska öppnas startguiden för Outlook. Konfigurera Outlook genom att följa anvisningarna i guiden.

 5. I fönstret Åtgärd-namn-uppgift i Outlook går du igenom och ändrar inställningarna, till exempel Förfallodatum och Påminnelse.

 6. Om du bara vill köra uppgiften en gång anger du ett datum i rutan Startdatum.

 7. Om du vill köra uppgiften med jämna mellanrum klickar du på Återkommande. I dialogrutan Återkommande uppgift anger du med vilket intervall som specifikationen ska köras och klickar sedan på OK. Hjälp med att konfigurera återkommande uppgifter finns i Outlook-hjälpen.

 8. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift i fönstret för Outlook-uppgiften. Outlook skapar en ny uppgift.

 9. Om du vill köra specifikationen senare öppnar du uppgiften i Outlook. Klicka på Kör import eller Kör export i gruppen Microsoft Office Access på fliken Uppgift och klicka sedan på OK för att utföra åtgärden.

Köra en schemalagd import- eller exportspecifikation

Outlook visar en påminnelse på utsatt tid. Gör så här när du ska köra åtgärden:

 1. Klicka på Öppna objekt i dialogrutan med påminnelsen för att öppna uppgiften i Outlook.

 2. Klicka på Kör import eller Kör export i gruppen Microsoft Office Access på fliken Uppgift.

 3. Utför åtgärden genom att klicka på OK.

Du kan även köra uppgiften när som helst genom att göra så här.

 1. Öppna uppgiften i Outlook. Det gör du genom att klicka på Uppgifter i navigeringsfönstret i Outlook och sedan klicka på den uppgift du vill köra.

 2. Klicka på Kör import eller Kör export i gruppen Microsoft Office Access på fliken Uppgift.

 3. Utför åtgärden genom att klicka på OK.

Vad mer behöver jag veta?

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×