Schemalägga ett Teams möte med registrering

I stället för att skicka ut mötesinbjudningar som innehåller länken Anslut till möte kan du göra mötet offentligt och se till att deltagarna registrerar sig. Du kan visa ett större net för deltagarna och deltagarna får då tillgång till viktig information om sina intressen.

I denna artikel

Om möten med registrering

Schemalägga mötet

Anpassa registreringsformuläret

Skicka inbjudan

Göra mötet offentligt

Visa registreringsrapporten

Lägg till presentatörer när du har skickat inbjudan

Redigera mötesinformation och informera deltagarna

Avboka mötet

Visa närvarorapporten efter mötet

Om möten med registrering

Vid möten med registrering har organisatören och presentatörer mer kontroll än i ett vanligt möte. Som standard är det deltagare:

 • Vänta i lobbyn tills organisatören eller en presentatör låter dem komma till mötet.

 • Kan inte dela innehåll.

Om mötet är öppet för allmänheten är deltagarna avstängda och deras video är inaktiverat när de ansluter.

Presentatörer kan använda omröstningar under mötet för att engagera åhörarna och samla in information.

Schemalägga mötet

 1. I den Teams väljer du Nytt möte.

  Välj Nytt möte uppe till höger i kalendern

 2. På sidan Nytt möte väljer du Kräv registrering och sedan för personer i din organisation eller för alla (för ett möte öppet för allmänheten).

  Välj Kräv registrering under Mötesalternativ

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser alternativet Kräv registrering kontaktar du IT-administratören.

  • Om du vill schemalägga ett offentligt möte men inte kan se alternativet För alla kontaktar du IT-administratören.

 3. På sidan Nytt möte anger du en rubrik för mötet, datum, start- och sluttider samt en beskrivning.

  Informationen som du anger på den här sidan gäller endast mötespresentatörer – deltagarna ser den inte. Om du vill kan du ange en annan starttid för mötesdellådorna så att du får tid att förbereda dig med presentatörerna innan deltagarna ansluter. (Instruktioner finns i Anpassa registreringsformuläret.)

  Obs!: Vi föreslår att du ställer in mötes principen så att deltagarna väntar i lobbyn så att du eller en presentatör kan låta dem komma till mötet när du är redo. Instruktioner finns i Ändra deltagarinställningar för ett Teams möte.

Lägga till presentatörer (valfritt)

Om du vill låta andra än dig själv presentera innehåll under mötet listar du dem i inbjudan. Presentatörer behöver inte registrera sig för mötet.

Obs!: Om du lägger till presentatörer efter att du skickat ut mötesförfrågan måste du utföra ytterligare steg. se Lägg till presentatörer när du har skickat inbjudan.

 1. I utrymmet Lägg till nödvändiga presentatörer anger du deras namn.

  Lägga till obligatoriska och valfria presentatörer

 2. Om det finns valfria presentatörer väljer du Valfria presentatörer och anger deras namn.

En anonym presentatör ansluter till mötet som deltagare. Du måste göra dem till presentatörer för att de ska kunna dela innehåll:

 1. Klicka på Visa deltagare i mötes kontrollerna för att visa en lista över alla personer i mötet.

 2. Peka på namnet på den person vars roll du vill ändra och välj Fler alternativ > Gör till presentatör.

Anpassa registreringsformuläret

Potentiella mötes deltagare får det här formuläret när de väljer länken för mötesregistrering. De fyller i det och skickar det för att få länken Anslut för mötet.

 • Börja genom att välja Visa registreringsformulär.

  Välj Visa registreringsformulär

Lägga till en anpassad bild (valfritt)

Du kan lägga till en banderoll eller en annan bild högst upp i registreringsformuläret för deltagare.

 1. Välj Lägg till en bild högst upp på sidan.

 2. Välj Upload en bild, leta reda på och markera den bild du vill använda och välj Klar.

 3. Välj Klar igen.

Om du vill ta bort bilden väljer du X i det övre högra hörnet på sidan.

Ange grundläggande mötesinformation för deltagarna

 • Ange mötets rubrik, datum, start- och sluttider samt beskrivning. Du kan också lista högtalarna tillsammans med deras språk.

  Informationen som du anger på den här sidan gäller mötesdellådorna. Om du vill kan du ange en annan starttid för mötespresentatörer så att du får tid att förbereda med presentatörerna innan deltagarna ansluter.

  Om du vill att deltagarna ska vänta i lobbyn innan de blir upptagna till mötet kan du gå till Ändra deltagarinställningar för ett Teams möte.

  Avsnittet Händelseinformation

Välja ytterligare fält

Formuläret som deltagarna fyller i innehåller tre obligatoriska fält: Förnamn, Efternamn och E-post. Du bestämmer resten.

 1. Under Registrera för den här händelsenväljer du Lägg till fält för att visa en lista över vanliga fält.

  Välj Lägg till fält

 2. Om du vill lägga till ett av de listade fälten markerar du det.

 3. När fältet visas i formuläret väljer du rutan Obligatorisk om du vill att deltagarna ska vara med och ge den informationen. (De kan inte registrera sig för mötet om de lämnar raden tom.)

  Kryssrutan Obligatorisk finns bredvid Organisation

 4. Upprepa steg 1–3 efter behov. Om du vill ta bort ett fält markerar du X till höger om fältet.

Skapa anpassade fält

Du kan begära ytterligare information, kanske relaterat till mötets marknadsföringsmål eller för att planera din utbildningssession.

 1. Välj Lägg till fält > Anpassad fråga och ange om deltagaren kommer att ange information i formuläret (väljIndata) eller välja från alternativ du anger (välj Alternativ).

  Välj inmatning eller val

 2. Om du väljer Indataanger du din fråga i fältet under Anpassad fråga.

  Indata är det översta alternativet

 3. Om du väljer Valanger du din fråga underAnpassad fråga, väljer Lägg till alternativ tills du har det antal val du vill ge och anger sedan alternativen.

  Alternativ är det andra alternativet

 4. Om du vill förhandsgranska registreringsformuläret väljer du Visa i webbläsare längst upp till höger på sidan.

 5. Välj Spara när du är klar.

 6. Stäng formuläret genom att välja X i det övre högra hörnet.

Obs!: Registreringsformuläret skapas som ett webbformulär på organisatörens Min webbplats på SharePoint. Registrants anger sina registreringsdata via en TLS-krypterad anslutning mellan sin webbläsare och SharePoint tjänst. När en registrant skickar in en registrering lagrar SharePoint data, krypterade, direkt till organisationens SharePoint-datalagringsplats som en lista på organisatörens Min webbplats.
Organisatörer kan svara på förfrågningar från registranter om att utöva rättigheter som gäller registrerade personer genom att direkt komma åt sina SharePoint. Administratörer kan använda DSR-vägledningen som finns på Office 365 Data Subject Requests för GDPR och CCPA.

Skicka inbjudan

Skicka ut inbjudan när du har slutfört den grundläggande informationen för både presentatörer och deltagare, lagt till ytterligare presentatörer och anpassat registreringsformuläret.

Viktigt!: Du behöver göra detta även om du är den enda presentatören.

 • Välj Skicka i det övre högra hörnet på sidan.

Presentatörerna får inbjudan.

Registreringslänken blir aktiv så att potentiella deltagare kan registrera sig.

Göra mötet offentligt

Skapa intresse och samla en målgrupp för mötet genom att dela information och registreringslänk med potentiella deltagare. Du kanske vill göra händelsen offentlig via sociala medier, webbplatser, e-post, chattar och så vidare. (Länken aktiveras när du skickar ut mötesförfrågan.)

Kopiera registreringslänken

 1. Dubbelklicka på möteshändelsen i kalendern.

 2. Välj Kopiera registreringslänken nästan högst upp på sidan.

  Välj Kopiera registreringslänk under mötesrubriken

Obs!: Du kan också kopiera länken från registreringsformuläret.

Nu kan du klistra in länken i meddelanden och meddelanden.

Visa registreringsrapporten

När du har skickat mötesförfrågan och skickat en publicisering av mötet kan du spåra vem som har registrerat sig och vad de har skrivit på registreringsformuläret.

 1. Dubbelklicka på mötet i kalendern.

 2. Välj knappen Registrering för att ladda ned rapporten.

  Välj knappen Registrering

Lägg till presentatörer när du har skickat inbjudan

När du lägger till presentatörer till mötet efter att du har skickat inbjudan måste du ge dem behörighet att presentera. Det kan du göra genom att ändra ett mötesalternativ före mötet eller genom att ändra deras roll under mötet.

Obs!: Följ den andra proceduren om du vill lägga till en extern (gäst) presentatör.

Så här lägger du till en presentatör före mötet:

 1. Dubbelklicka på händelsen i kalendern.

 2. Lägg till den nya presentatören på raden Presentatörer eller Valfri presentatör i inbjudan.

 3. Välj Skicka uppdatering i det övre högra hörnet av skärmen.

 4. Dubbelklicka på händelsen i kalendern.

 5. Bredvid Gå till mötesalternativ väljerdu Ändra alternativ.

  Välj Ändra alternativ till höger om Gå till mötesalternativ

 6. På sidan Mötesalternativ bredvid kan Vem presentera?anger du namnet på den extra presentatören. 

  Välj Specifika personer (det tredje alternativet)  

 7. Välj Spara längst ned på sidan.

Om du vill informera mötesdeltagarna om den nya presentatören går du till Redigera mötesinformation och informerar deltagarna om det, om du vill informera registrerade deltagare.

Så här ändrar du en annans roll under mötet:

 1. Skicka information om mötets anslutning till den person som kommer att presentera. Informationen finns längst ned i möteshändelsen i kalendern, under fliken Microsoft Teams möte.

 2. När mötet är dags släpper du in presentatören till mötet.

 3. Klicka på Visa deltagare i mötes kontrollerna för att visa en lista över alla personer i mötet.

 4. Peka på namnet på den person vars roll du vill ändra och välj Fler alternativ > Gör till presentatör.

Redigera mötesinformation och informera deltagarna

Så här informerar du presentatörerna:

Ändringar av grundläggande mötesinformation (titel, presentatörer, datum och tid) skickas via e-post till presentatörerna.

 1. Dubbelklicka på möteshändelsen i kalendern.

 2. Gör ändringarna.

 3. Välj Skicka uppdatering högst upp till höger på sidan.

Så här informerar du registrerade deltagare:

Ändringar av datum och tid skickas via e-post till registrerade deltagare.

 1. Dubbelklicka på möteshändelsen i kalendern.

 2. Välj Anpassa registreringsformulär.

 3. Välj Redigera i det övre vänstra hörnet i formuläret.

 4. Gör ändringarna.

 5. Välj Spara i det övre vänstra hörnet i formuläret.

 6. Viktigt! I rutan Skicka uppdatering? väljer du Skicka.

 Avboka mötet

Ett avbokningsmeddelande skickas till presentatörerna och registrerade deltagare.

 1. Dubbelklicka på möteshändelsen i kalendern.

 2. Välj Avboka möte uppe till vänster på sidan.

 3. Lägg till ett avbokningsmeddelande och välj Avboka möte.

Obs!: Deltagarna kan avbryta registreringen från e-postmeddelandet som innehåller länken För att ansluta.

Visa närvarorapporten efter mötet

Efter mötet laddar du ned närvarorapporten för att se vem som anslöt till mötet och hur länge. Du kan jämföra detta med registreringsrapporten för att få en bättre bild av mötets framgång.

 1. Dubbelklicka på möteshändelsen i kalendern.

 2. Välj närvaroknappen för att ladda ned rapporten.

  Knapp för att ladda ned närvaro

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×