Sekretesspolicy för Microsoft OneNote för Android

Eftersom Microsoft Office-teamet respekterar din integritet vill vi att du ska förstå hur vi samlar in och använder information om dig. Vi vill hjälpa dig att skydda din information och se till att du har full kontroll över hur din information används och delas med andra.

Allmänt

På Microsoft arbetar vi hårt med att skydda din integritet samtidigt som vi levererar produkter som ska uppfylla dina krav på prestanda, kraft och bekvämlighet när du använder datorn. I den här sekretesspolicyn förklarar vi metoderna för insamling och användande av information i Microsoft OneNote.

Som med alla Microsoft Office-produkter är den här tjänsten designad för att du snabbt ska kunna sätta ihop, visa och dela din information med andra personer. Microsoft vill hjälpa dig att skydda din information och hjälpa till att säkerställa att du har full kontroll över hur din information används och distribueras.

Insamlande och användande av din personliga information

Vi använder den personliga informationen vi samlar in för att aktivera funktionerna du använder, för att erbjuda tjänster och utföra de åtgärder utfärdar. Vi kan också använda informationen för att begära feedback, bistå med viktiga uppdateringar och meddelanden om mjukvaran eller för att förbättra produkten eller tjänsten, till exempel för buggspårning och enkäter, eller för att ge dig förhandsinformation om evenemang eller berätta om nya produktlanseringar.

En del av den personliga information du anger kan tas med i dina Office-dokument i form av metadata (data om data). Dokumentens metainformation används av Office-programmen då du vill samarbeta med andra i dina filer. Exempelvis sparas författarnamnet för varje utförd redigering, i syfte att göra det lättare för författare att samarbeta.

Förutom vad som beskrivs i den här policyn överförs inte personlig information från dig till tredje part utan ditt medgivande. Vi kan ibland ge andra företag i uppgift att tillhandahålla begränsade tjänster för vår räkning, till exempel kundsupport. Vi ger dessa företag endast den information de behöver för att kunna utföra tjänsten. De måste skydda informationen och är förbjudna att använda den i något annat syfte.

Personliga uppgifter som samlas in av eller skickas till Microsoft kan lagras och bearbetas i USA eller i något annat land och alla andra länder och regioner där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft följer de riktlinjer (Safe Harbor-ramverket) som getts ut av USA:s handelsdepartement med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen eller Schweiz.

Microsoft kan använda eller visa information om dig, även innehållet i din kommunikation med andra, för att: (a) följa lagen eller svara på begäranden från juridiska myndigheter eller rättsprocesser, (b) skydda Microsofts eller våra kunders rättigheter och egendom, inklusive framtvingande av våra avtal eller principer rörande hur du använder tjänsterna, eller (c) agera i god tro att sådan användning eller visning av informationen är nödvändig för att skydda Microsofts anställda, kunder eller allmänheten.

Insamling och användning av information om din dator

OneNote innehåller funktioner som kopplas upp till Internet för att du ska få mer information eller för att du ska kunna dela information med andra. De här funktionerna är alltid tillgängliga när du har en aktiv anslutning till Internet.

Varje gång som OneNote kontaktar en Microsoft-server skickas information om din dator (så kallad standardinformation om datorn) till de webbplatser som du besöker och de onlinetjänster som du använder. På Microsoft använder vi standardinformationen om datorn för att ge dig tillgång till Internetbaserade tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att utföra statistikanalyser. Standardinformationen om datorn omfattar normalt information som IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion, nationella inställningar och språkinställningar. Om information skickas till Microsoft via en viss funktion eller tjänst skickas standardinformation om datorn samtidigt.

När OneNote har installerats kan framtida Internet-begäranden från enheten innehålla telemetrisk standardinformation om programvarans namn och versionsnummer. På webbplatserna används den typen av information för att du ska kunna få tag på material som är kompatibelt med OneNote.

Ibland kan Internetadresserna (URL:erna) till de Internettjänster som Microsoft förser dig med ändras. Microsoft vill säkerställa störnings- och avbrottsfritt arbete och laddar därför ned en fil till ditt system med de nya Internet-adresser som behövs i OneNote för att du ska kunna använda Internettjänsterna.

Första gången du väljer en funktion som kräver att programmet ansluter till en Internettjänst skickas en förfrågan om att hämta en XML-fil, tillsammans med namnet på ditt program, platsen och språket och vilken version av programmet du har. Microsoft utgår från den informationen och skickar en XML-fil till din klient med en lista över webbadresser för Internettjänsterna i Microsoft Office.

Autentisering med Microsoft-konto

OneNote kräver att du loggar in i programmet med den e-postadress och det lösenord som är kopplade till ditt Microsoft-konto. När du loggar in i OneNote med ditt Microsoft-konto kommer anteckningar du skapar i OneNote lagras automatiskt i OneDrive.

Om du inte har ett Microsoft-konto kan du gå till Microsofts onlinetjänster och skapa ett konto.

När du skapar ett Microsoft-konto med Microsoft Office eller Office.com lagras din registreringsinformation i ditt Microsoft-kontos profil och en del av den informationen kan lagras av onlinetjänsterna i Office.com. Mer information om tjänster i ett Microsoft-konto, vilken information som lagras i Microsoft-kontots profil och hur Microsoft använder och skyddar din privata information finns i Sekretesspolicy för Microsoft-konto.

Office 365-autentisering

Det ID du använder för att logga in på Microsoft Office 365 ger dig åtkomst till Office 365-innehåll med OneNote. Om du vill göra det anger du den e-postadress och det lösenord som är kopplade till ditt Office 365-konto.

Program för kvalitetsförbättring

Du är inbjuden att delta i Customer Experience Improvement Program för att förbättra Microsofts programvarors och tjänsters kvalitet, tillförlitlighet och prestanda. När du hämtar OneNote kan du välja Expressinställningar som anmäler dig till CEIP-programmet.

Om du inte väljer Expressinställningar kan du välja Skicka användarinformation under Systeminställningar för att hjälpa till att göra OneNote bättre genom att medverka i CEIP.

Om du väljer att delta samlar Microsoft in information om din maskinvarukonfiguration och hur du använder programvara och tjänster för att identifiera trender och användningsmönster. För mer information om CEIP kan du gå till hemsidan Microsoft Customer Experience Improvement Program.

Säkerhet

Microsoft försöker skydda dig och informationen om dig på alla sätt. Vi använder ett antal olika tekniker och metoder för att skydda informationen om dig mot obehörig åtkomst eller användning.

Författarinformation

Alla OneNote-anteckningsböcker innehåller namnet på författaren som skapade anteckningsboken, anteckningsbokens avsnitt eller anteckningarna själva.

OneNote lagrar även tidsstämplar i filen, inklusive tiden då filen skapades och när den senast ändrades.

I OneNote kan du redigera en anteckningsbok på en delad plats eller på en SharePoint-webbplats och sedan regelbundet sammanfoga dina ändringar med andra användares ändringar.

Ändringar av sekretesspolicyn

Microsoft kan när som helst uppdatera den här sekretesspolicyn. Datumet vid Senast uppdaterad överst i sekretesspolicyn uppdateras för varje ny upplaga. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum granskar sekretesspolicyns innehåll, så att du håller dig ajour med hur Microsoft skyddar din information. Om det görs väsentliga ändringar av sekretesspolicyn eller av hur Microsoft använder din information meddelar vi dig om detta genom att publicera ett meddelande om ändringarna innan de träder i kraft eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig.

Feedback

Du kan skicka oss feedback via feedback-formuläret. I feedback-formuläret kan du skicka en e-postadress tillsammans med din feedback. E-postadressen kan sedan användas för att kontakta dig om Microsoft behöver mer information eller förtydligande om hur de problem, som du skickar feedback för, ska lösas. Microsoft garanterar inte något svar på den feedback som erhålls. Med feedback-formuläret kan du också skicka feedback till Microsoft och, om du vill, ta med loggar eller skärmbilder som mer beskriver din feedback. Även om det här feedback-formuläret inte är avsett för att samla in personligt identifierbar information kan sådan information samlas in i textfält, skärmbilder eller medskickade loggar. Microsoft använder inte sådan information för att identifiera dig.

Den information vi samlar in från dig används av Microsoft, dess dotterbolag och koncernbolag för att genomföra transaktioner du har begärt eller auktoriserat. Den kan också användas för att begära ytterligare information om din feedback, för att ge viktiga uppdateringar och aviseringar med hjälp av programvaran för att förbättra produkten eller tjänsten.

Förutom vad som beskrivs här överförs inte personlig information från dig till tredje part utan ditt medgivande. Ibland anlitar vi andra företag som utför begränsade tjänster för vår räkning. Vi ger dessa företag endast den personliga information de behöver för tjänsten, och de är förbjudna att använda informationen i något annat syfte.

Så här kontaktar du oss

Microsoft tar gärna del av dina åsikter om den här sekretesspolicyn. Om du har några frågor om Policyn eller tror att den inte har följts får du gärna kontakta oss med hjälp av webbformuläret på Kontakta oss: feedback om sekretess.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA Kontaktinformation för Microsoft-kontor eller avdelningar i ditt land eller din region finns på Microsoft Worldwide.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×