Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Senast uppdaterat: oktober 2010

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010

Den här sidan är ett tillägg till Sekretesspolicy för Microsoft Lync-produkter. Du bör läsa både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget handlar om distributionen och användningen av kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010 distribuerat på ditt eller ditt företags nätverk. Om du använder Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (alltså om en tredje part, till exempel Microsoft, är värd för de servrar där programvaran körs), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas till den tredje parten används kan du kontakta företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Arkivering

Vad denna funktion gör: Arkivering gör att din administratör kan arkivera konversationer med snabbmeddelanden, mötesaktiviteter och innehåll samt användningsegenskaper, till exempel användares inloggningar och initiering av och deltagande i konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Med arkivering lagras innehållet i snabbmeddelandekonversationer, information om din användning av snabbmeddelanden, mötesinnehåll och mötesinformation på en server som administratören konfigurerar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Administratören kan med den här informationen administrera företagets användning av Lync 2010.

Valmöjlighet: Arkiveringen är inaktiverad som standard och måste aktiveras av en företagsadministratör. Granska ditt företags policy för användning och övervakning av data för att fastställa om arkivering kan aktiveras.

Aktivitetsfeed

Vad denna funktion gör: Med aktivitetsfeed kan du se sociala uppdateringar från dina kontakter i listan Kontakter. Du kan visa andra dina senaste personliga anteckningar, en ny bild och ändringar av din titel och ditt kontor.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Genom närvaroinformation publicerar du följande i Lync:

 • Uppdateringstiden för din företagsbild (från företagskatalogen, till exempel Active Directory DS)

 • En webbild (som du överför och vill visa för andra) med uppdateringstid

 • Tid då företagstiteln ändrades

 • Tid få plats för företagskontor ändrades

 • En historik över de senaste personliga anteckningar du har publicerat

 • Ditt frånvaromeddelande från Microsoft Exchange Server

Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Den här informationen delas med kontakter som visat ditt aktivitetsfeed och som tillhör sekretessrelationerna Familj och vänner, Arbetsgrupp, Kolleger eller Externa kontakter.

Valmöjlighet:

Så här kan du kontrollera om ovanstående information delas:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Aktivera eller inaktivera delning av de här uppdateringarna under Aktivitetsfeed på fliken Personlig information. Din aktuella personliga anteckning och ditt nuvarande frånvaromeddelande visas i aktivitetsfeedet, om de har angetts. Om du inte vill visa någon information i din personliga anteckning, lämnar du bara anteckningsfältet tomt.

 3. Klicka på OK.

Ljudtesttjänst

Vad denna funktion gör: Med knappen Kontrollera samtalskvalitet kan du ringa ett testsamtal i Lync och kontrollera röstkvaliteten i samtalet. Du får höra hur du skulle låta i ett riktigt samtal. När du ringer ett testsamtal uppmanas du att spela in ett röstprov efter en ton. Röstprovet spelas in under en fördefinierad tidsperiod (till exempel 5 sekunder) och spelas sedan upp för dig. Om nätverket inte är optimalt eller om du inte har en bra enhetskonfiguration upptäcker du det när inspelningen spelas upp.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du ringer ett testsamtal spelas ditt röstprov in efter en ton. Röstprovet tas bort när du avslutar samtalet. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Röstprovet görs för din användning så att du kan kontrollera hur du låter i ett riktigt samtal och att utrustningen är rätt konfigurerad och klar att användas för samtal. Användaren kan lyssna på det inspelade röstprovet och avgöra om han eller hon är redo att ringa ett riktigt samtal genom att kontrollera att enheten fungerar korrekt och att ljudet återges ordentligt.

Valmöjlighet: Om du inte vill spela in ett röstprov kan du välja att inte ringa något testsamtal. Så här gör du ett test:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på knappen Kontrollera samtalskvalitet på fliken Ljudenhet och följ instruktionerna.

 3. Klicka på OK.

Samtalsloggar

Vad denna funktion gör: Med samtalsloggar kan du lagra en post över dina Lync-röstsamtal i en Microsoft Outlook-mapp.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information om dina röstsamtal, till exempel starttid, sluttid, varaktighet och deltagare, lagras i Microsoft Office Outlook-mappen Konversationshistorik. Du eller företagsadministratören kan också logga mötesämne och mötesplatser genom att välja att använda Outlook som Personal Information Manager på fliken Personlig information i dialogrutan Alternativ. I samtalsloggar lagras inte samtalens innehåll. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Du kan använda den här informationen om du vill granska din röstsamtalshistorik.

Valmöjlighet: Funktionen Samtalsloggar är aktiverad som standard. Om administratören inte har inaktiverat din möjlighet att kontrollera samtalsloggar kan du ändra inställningarna enligt följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Avmarkera kryssrutan Spara mina samtalsloggar i mappen Konversationshistorik i Outlook på fliken Personlig information.

 3. Klicka på OK.

Samtalsöverlåtelse

Vad denna funktion gör: Med samtalsöverlåtelse kan du utse ett eller fler ombud och sedan låta ombuden ringa och besvara samtal samt ansluta till onlinemöten i ditt ställe.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När ombuden tar emot ett samtal i ditt ställe får du en avisering via e-post om att detta har hänt. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med hjälp av den här funktionen kan du arbeta med dina ombud och hantera ditt schema och dina möten och/eller följa upp med dina ombud om vilka samtal de ringer och tar emot åt dig (eller i ditt ställe).

Valmöjlighet: Samtalsöverlåtelse är inaktiverat som standard, men kan aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen är aktiverad kan du konfigurera ombud så här:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Ring samtidigt eller vidarekoppla mina samtal till på fliken Vidarekoppling av samtal och klicka sedan på Mina ombud i listrutan.

 3. Om du inte har konfigurerat något ombud klickar du på Lägg till och markerar sedan de personer du vill ange som ombud.

 4. Klicka på OK i dialogrutan Ombud.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Vidarekoppling av samtal.

  Meddelanden: 

  • För användare som är konfigurerade som dina ombud visas en avisering om att du har angett dem som dina ombud i Lync.

  • Företagsadministratörer kan konfigurera synkronisering med ombud i Exchange-kalendern och Lync Server 2010. När funktionen är synkroniserad läggs ombud från Exchange-kalendern med rätt behörighet (större än eller lika med behörigheten Icke-redigerande författare) automatiskt till som dina ombud i Lync. Inställningarna för vidarekoppling av samtal ändras dock inte.

Vidarekoppling av samtal

Det här gör funktionen: Med vidarekoppling av samtal kan du utse en annan person eller ett annat nummer som tar emot dina samtal när du inte är tillgänglig eller inte är vid ditt skrivbord.

Insamlad, behandlad och överförd information: Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med den här funktionen kan du vidarekoppla dina samtal till en annan person eller nummer när du inte är tillgänglig eller inte är på din vanliga plats.

Val/kontroll: Alternativ för vidarekoppling av samtal är endast tillgängliga om din företagsadministratör har aktiverat dem för din organisation. Om din företagsadministratör har aktiverat den här funktionen för din organisation är den avstängd på din skrivbordsklient som standard. Gör så här om du vill konfigurera vidarekoppling av samtal.

 1. I Verktyg-menyn klickar du antingen på Inställningar för vidarekoppling av samtal ELLER på Alternativ och sedan på Vidarekoppling av samtal.

 2. Under Vidarekoppling av samtal klickar du på Vidarekoppla mina samtal till och gör sedan en av följande saker:

  • Markera Telefonsvarare och klicka sedan på OK.

  • Markera Nytt nummer eller ny kontakt. I dialogrutan Välj en kontakt eller ett nummer klickar du på en kontakt, söker efter en kontakt, eller anger ett nytt telefonnummer att vidarekoppla samtal till och klicka sedan på OK. Klicka på OK igen.

  • Markera Mina ombud. I dialogrutan Vidarekoppling av samtal - ombud konfigurerar du ombud med hjälp av instruktionerna i avsnittet Samtalsdelegering i det här dokumentet och klickar sedan på OK. Klicka på OK igen.

Viktigt!:  När du har konfigurerat vidarekoppling av samtal i Lync 2010 kommer inkommande samtal att kopplas till det nummer du har angett. När samtalet ansluts visas det nummer som samtalet har vidarekopplats till för personen som ringer dig. Det här sker endast med samtal från Lync till Lync.

Uppringarens ID i mötesförteckningen

Vad denna funktion gör: I deltagarlistan (förteckningen) visas en lista över alla deltagare i ett möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du ringer in till ett konferenssamtal visas det telefonnummer du ringer ifrån (uppringarens ID) för alla deltagare. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Personer i mötet kan med den här informationen särskilja mellan olika deltagare som har anslutit till mötet via telefon.

Valmöjlighet:

Uppringarens ID visas som standard och hämtas från telefonbolaget. Du kan välja att inte dela ditt telefonnummer genom att blockera ditt ID som uppringare när du ringer ett samtal.

 • Om du vill blockera ditt ID som uppringare permanent kontaktar du ditt telefonbolag.

 • Om funktionen är tillgänglig i ditt område kan du skriva in en viss kod innan du slår telefonnumret och därmed blockera ditt ID som uppringare för ett enskilt samtal. Kontakta ditt lokala telefonbolag om du vill ha instruktioner.

Klientloggning

Vad denna funktion gör: Med klientloggning kan information om din användning av Lync på datorn loggas i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella Lync-problem du har.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du eller administratören aktiverar klientloggning lagras följande typ av information på datorn: ämne för möte, plats, SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol), svar på dina Lync-inbjudningar, information om avsändaren och mottagaren av varje Lync-meddelande, meddelandets rutt, din kontaktlista, din närvaroinformation, namn på eventuella program som du delar, namn på eventuella bifogade filer som du delar, namn på eventuella Microsoft PowerPoint-filer som du delar, namn på eventuella Whiteboard-tavlor som du delar, namn på eventuella omröstningar som du delar, omröstningsfrågor som delades och ett index över vilket alternativ du röstade på. Innehållet i Lync-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan manuellt välja att skicka information.

Användning av information: Klientloggar kan användas för att felsöka problem med Lync.

Valmöjlighet: Klientloggning är inaktiverad som standard och måste aktiveras av en företagsadministratör. Om din administratör inte har inaktiverat inställningen för loggning kan du ändra dina inställningar enligt följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Aktivera loggning i Lync och Aktivera Windows-händelseloggning för Lync på fliken Allmänt.

 3. Klicka på OK.

Samla in loggar

Vad denna funktion gör: Med funktionen Samla in loggar kan du samla in Lync-loggar så att Microsoft kan undersöka problem med ljud, video eller anslutning som du kan stöta på.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du klickar på Samla in loggar samlas följande information in:

 • Lync-loggar som innehåller din kontaktlista och information om tidigare konversationssessioner. Lync-loggar innehåller inte innehållet i snabbmeddelandekonversationerna.

 • Ljudparametrar, till exempel talsignalsnivå och brusnivå

 • Nätverksförhållanden

 • Enhetskonfiguration

 • Version av och information om operativsystemet

 • Program som körs på datorn, till exempel Outlook och Windows Internet Explorer

Du kan även välja att samla in följande information:

 • En 30 sekunders inspelning av ditt senaste samtal

 • En skärmbild av ditt skrivbord

Du måste manuellt överföra loggarna enligt företagsadministratörens instruktioner. Företagsadministratören skickar dem till Microsoft i felsökningssyfte.

Användning av information: Den information som samlas in från din dator används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Valmöjlighet: I Lync samlas inga loggar in från datorn som standard. Loggar samlas i stället in när du klickar på knappen Samla in loggar. Loggarna samlas in lokalt på din dator (under %ANVÄNDARPROFIL%\tracing\). Du måste manuellt överföra loggarna enligt företagsadministratörens instruktioner. Att du klickar på Samla in loggar innebär inte att loggarna automatiskt överförs till en fjärrserver.

Kontaktkort

Vad denna funktion gör: I kontaktkortet samlas statisk och dynamisk information om andra personer i företaget och den information visas i Lync och för kontakter i de senare versionerna av Outlook. Med hjälp av kontaktkortet behöver du bara klicka en gång om du vill skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, skicka ett snabbmeddelande, schemalägga ett möte, med mera.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory) och delas med andra via Lync Server. Den dynamiska informationen som samlas in, till exempel telefonnummer och närvaroinformation, kan anges av dig och sedan delas med andra via Lync Server. Tillgänglighetsinformation i kalendern som visas på kortet hämtas från Microsoft Exchange Server. Platsinformation som visas på kontaktkortet hämtas enligt vad som beskrivs i avsnittet Plats. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktkortsinformationen visas så att du kan dela dina kontaktuppgifter med andra.

Valmöjlighet: Du kan göra följande inställningar:

Sekretessrelationer: Du kan välja att ange olika sekretessrelationer (Familj och vänner, Arbetsgrupp, Kolleger, Externa kontakter och Blockerade kontakter) för specifika kontakter. På så vis kan du kontrollera vilken information som delas med vilka kontakter. Så här anger du sekretessrelationer:

 1. Högerklicka på en kontakt.

 2. Klicka på Ändra sekretessrelation.

 3. Klicka på det alternativ som överensstämmer med hur du vill dela din information.

Kalenderinformation: Du kan ange alternativ för behörighet att visa tillgänglighetsinformation från Outlook.

Plats: Se avsnittet Valmöjlighet för funktionen Plats.

Konversationshistorik

Vad denna funktion gör: Med konversationshistoriken i Lync hämtas en användares konversationshistorik från Exchange Server och visas på fliken Konversationer i Lync.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du har aktiverat loggning av konversationshistorik lagras innehållet i dina snabbmeddelandekonversationer och statistik om röstkonversationer (till exempel datum, tid, varaktighet och information om uppringaren) i ditt Exchange-konto. Om loggning av konversationshistorik är inaktiverat i Lync, antingen av dig eller enligt en princip som definierats av företagsadministratören, samlas inte objekten in eller visas. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Lync visas den här informationen på fliken Konversationer i huvudanvändargränssnittet, där användare kan visa och återuppta tidigare konversationer.

Valmöjlighet: Du kan inaktivera loggning av snabbmeddelandekonversationer, samtal eller både och. Du kan ändra de här inställningarna enligt följande:

 1. Välj AlternativVerktyg-menyn.

 2. Avmarkera kryssrutan Spara mina snabbmeddelandekonversationer i mappen Konversationshistorik i Outlook på fliken Personlig information.

 3. Klicka på OK.

Om du har aktiverat konversationshistorik bör du meddela andra som du kommunicerar med om att deras snabbmeddelandekonversationer sparas.

Customer Experience Improvement Program

Vad denna funktion gör: Om du väljer att delta kommer Customer Experience Improvement Program (CEIP) att samla in grundläggande information om din maskinvarukonfiguration och hur du använder Microsoft-programvara och -tjänster för att identifiera trender och användarmönster. CEIP samlar även in de feltyper och de antal fel som du stöter på, programvaru- och maskinvaruprestanda och tjänsternas hastighet. Ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation samlas inte in.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: CEIP-informationen skickas automatiskt till Microsoft när funktionen är aktiverad. Mer information om information som samlas in, bearbetas eller skickas av CEIP kan du läsa om i sekretesspolicyn för Microsoft Customer Experience Improvement Program.

Användning av information: Microsoft använder denna information för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestanda för program och tjänster från Microsoft.

Valmöjlighet: CEIP är inaktiverat som standard, om inte din företagsadministratör har valt att aktivera det åt dig. Du uppmanas att registrera dig i installationsprogrammet för Lync. Om administratören inte har inaktiverat detta, kan du ändra dina CEIP-inställningar enligt följande:

 1. Välj AlternativVerktyg-menyn.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt att Microsoft samlar in information om hur jag använder Lync på fliken Allmänt.

 3. Klicka på OK.

Obs!:  Om administratören ändrar inställningen för att aktivera eller inaktivera CEIP medan användaren redan använder Lync börjar den nya inställningen gälla först när användaren avslutar Lync och loggar in igen.

Skrivbords- och programdelning

Vad denna funktion gör: Med skrivbords- och programdelning kan du dela en vy av din bildskärm eller ett visst program som du kör med andra deltagare i en Lync-konversation.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du börjar dela kan alla konversationsdeltagare se din bildskärm/bildskärmar eller valt program, beroende på vad du delar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med hjälp av skrivbords- och programdelning kan du samarbeta med konversationsdeltagare.

Valmöjlighet:

Så här startar du skrivbordsdelning i en ny Lync-konversation:

 1. Peka i listan Kontakter på den kontakts bild eller närvaroikon så visas kontaktkortet.

 2. Klicka på Visa fler alternativ för interaktion med den här personen.

 3. Klicka på Dela-menyn och sedan på Skrivbord.

Så här startar du skrivbords- eller programdelning under en pågående Lync-konversation:

 1. Klicka på Dela i konversationsfönstret.

 2. På menyn klickar du på Skrivbord, en skärm (om du har fler än en) eller Program om du vill välja ett eller fler program.

Så här avslutar du delning av skrivbordet/ett program:

 1. Klicka på Avsluta delning i delningsfältet högst upp på skärmen.

Viktigt!:  Dokument eller bilder som är öppna på skrivbordet och som skyddas av DRM-programvara (Digital Rights Management) kanske visas för andra när du delar skrivbordet i en Lync-konversation.

Kontroll av skrivbords- och programdelning

Vad denna funktion gör: Genom att dela kontrollen kan du låta någon annan som använder en Lync-klient på en annan dator styra ditt skrivbord eller program.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du har tilldelat någon annan kontrollen kan den personen styra din dator eller valda program och göra ändringar precis som om han eller hon använde din dator direkt, med sitt tangentbord och sin mus. Du och de andra som deltar i Lync-konversationen ser dessa ändringar när de görs.

Användning av information: Med hjälp av delningskontroll kan du låta andra ta kontroll över ditt skrivbord eller dina program, beroende på vad du delar, medan du och de andra konversationsdeltagarna ser på.

Valmöjlighet: Gör så här om du vill dela kontrollen av ditt skrivbord med en person i konversationen:

 1. Klicka på Dela i konversationsfönstret och dela sedan vad du vill (till exempel ditt skrivbord).

 2. Markera den person som du vill ge kontroll till på Ge kontroll-menyn i delningsfältet högst upp på skärmen.

Så här avbryter du en annan persons kontroll över ditt skrivbord:

 1. Klicka på Ge kontroll-menyn i delningsfältet högst upp på skärmen.

 2. Klicka på Återta kontrollen.

Nödsamtal

Vad denna funktion gör: När funktionen har gjorts tillgänglig av företagsadministratören kan platsinformation skickas till nödcentralen när ett nödsamtal rings (till exempel 112 i Sverige). Företagsadministratören kan begränsa funktionen för nödsamtal till din arbetsplats, så du bör fråga administratören i vilken omfattning nödsamtalsfunktionen är tillgänglig. När funktionen är aktiverad skickas platsinformationen till nödtjänstpersonalen som den plats företagsadministratören har angett som din plats (till exempel kontorsnummer) och angett i platsdatabasen eller, om en sådan plats inte är tillgänglig, den plats du kan ha angett manuellt i fältet Plats. Om du ringer ett nödsamtal samtidigt som du använder Lync via en trådlös Internetanslutning medan du fortfarande befinner dig på din arbetsplats, skickas är den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen endast ungefärlig eftersom det motsvarar platsinformationen för just den trådlösa slutpunkt din dator kommunicerar med. Platsinformationen för den trådlösa slutpunkten är dessutom manuellt angiven av företagsadministratören och därför kan den det vara så att den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen kanske inte är din verkliga position. Om den här funktionen ska fungera fullt ut måste ditt företag anlita en routningstjänst som tillhandahålls av certifierade lösningsleverantörer, och tjänsten är endast tillgänglig i USA.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Platsinformationen som inhämtas i Lync bestäms av den automatiskt platsinformationen som anges av platsinformationsservern eller av den platsinformation du har angett manuellt i fältet Plats. Den här informationen lagras i datorns minne och när ett nödsamtal rings skickas den här platsinformationen med samtalet för att dirigera det till rätt nödtjänstcentral och ange din ungefärliga position. Din platsinformation kan även skickas med hjälp av ett snabbmeddelande till en lokal säkerhetscentral. Vid nödsamtal innehåller samtalsinformationen din platsinformation. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsinformation används för att dirigera samtalet till rätt nödtjänstcentral. Den här informationen kan även skickas till företagets säkerhetscentral som ett meddelande med uppringarens plats och information om återuppringning.

Valmöjlighet:

Den här funktionen är inaktiverad som standard och måste aktiveras av företagsadministratören. Fråga företagsadministratören om funktionen är tillgänglig. Du kan inte själv kontrollera huruvida platsinformationen hämtas automatiskt eller skickas till nödtjänstcentralen när ett nödsamtal rings.

Om en plats inte hämtas automatiskt kanske du får alternativet att ange en plats manuellt genom att ett meddelande visas. Meddelandet kan ignoreras, men beroende på principer kanske du måste godkänna att ingen plats anges.

Plats

Vad denna funktion gör: Information om plats och tidszon beräknas och delas med andra genom närvarofunktionerna. Platsinformation kan dessutom användas för nödtjänster, enligt vad som beskrivs i avsnittet Nödsamtal ovan. Om du har aktiverat sekretessläge (vilket beskrivs i avsnittet Sekretessläge) delas platsinformationen enligt vad som beskrivs i avsnittet Sekretessläge.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Data om din geografiska position samlas in med en av två mekanismer: antingen anger du data manuellt eller så hämtas platsdata från företagets platsinformationsserver till Lync. Dessutom hämtas din tidszon från Windows-operativsystemet på datorn. Platsdata som samlas in består av en beskrivningssträng samt formaterad adressinformation. Beskrivningen är en sträng som hjälper andra att förstå var du befinner dig (till exempel "Hemma" eller "På jobbet"), medan den formaterade adressinformationen är den formella adress där du befinner dig (till exempel "Storgatan 123, Storstad"). Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsbeskrivningen och tidszonsdata delas med Lync-närvaro, beroende på hur din närvarosekretess är konfigurerad. Den här informationen visas i användarens kontaktkort. Observera att den formaterade, eller formella adressen inte delas i närvaroinformationen.

Valmöjlighet:

Om företagsadministratören har aktiverat platsdelning och har konfigurerat funktionen så att du kan se hela användargränssnittet för platsinformation, kan du kontrollera följande genom att använda fältet och menyn Plats högst upp i huvudfönstret i Lync:

 1. Ange en plats: Du kan manuellt redigera den textsträng som delas i närvaroinformationen (platsbeskrivningen).

 2. Visa kontakter min plats: Aktivera och inaktivera delning av närvarodata genom närvaroinformation. Den här inställningen påverkar inte delning av platsinformation för nödsamtal.

Bifogade filer i möten

Vad denna funktion gör: Du kan dela filer med mötesdeltagare genom att överföra dem som bifogade filer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Bifogade filer lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Du kan välja att överföra bifogade filer. Bifogade filer hämtas av dig och andra i ett möte. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Information som överförs i bifogade filer i möten delas med andra deltagare i ett Lync-möte.

Valmöjlighet: Presentatörer kan begränsa tillgången till bifogade filer efter mötesdeltagarnas roller (organisatör, presentatörer, alla). Om en bifogad fil inte är tillgänglig kan du inte se den i listan över bifogade filer.

Ringa ut från ett möte

Vad denna funktion gör: Funktionen att ringa ut från ett möte gör att Lync-användare som deltar i ett möte kan lägga till ett PSTN-nummer i ett befintligt ljud-video-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När den PSTN-användare som blir inbjuden till ett ljud-video-möte tar emot samtalet får han eller hon mötesorganisatören som uppringarens ID (alltså inte nödvändigtvis uppringarens ID för den part som lade till honom eller henne i mötet). När PSTN-användaren besvarar samtalet ansluts han eller hon direkt till mötet.

Användning av information: Organisatörens ID som uppringare skickas till den PSTN-användare som bjuds in till mötet.

Valmöjlighet: Det finns ingen användarkontroll eller administratörskontroll för den här funktionen. Om det är möjligt kan du, innan du lägger till en PSTN-användare, skicka ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande till PSTN-användaren och fråga om han eller hon vill ansluta till ljud-video-mötet, så att de vet att de ansluter till ett möte. PSTN-användaren kan även välja att inte ta emot samtalet.

Lync 2010 Managed API

Vad denna funktion gör: Med Lync 2010 Managed API kan tredje parts program få åtkomst till Lync-klienten och interagera på ett sätt som utvidgar användningen av Lync. Tredje parts program omfattar origram som byggts av leverantörer eller av Microsoft (till exempel Outlook och andra program i Microsoft Office-programsviterna).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information som görs tillgänglig via Lync Managed API till tredje parts program omfattar all personlig information som visas i Lync-användargränssnittet. Informationen kan omfatta en användares plats, telefonnummer, jobbtitel, kontaktlista (även telefonnummer och andra detaljer), personlig anteckning, aktivitetsstatus och aktuella konversationer och tillhörande innehåll.

Användning av information: Program som använder Lync Managed API utnyttjar informationen i Lync-sessionen för att tillhandahålla slutanvändaren med utbyggda eller kompletterande funktioner. Användning av den här informationen sker enligt villkoren för tredje parts program, vilket kan ha ett eget sekretessmeddelande om hur informationen används.

Valmöjlighet:

Tredje parts program som använder Lync Managed API faller i tre kategorier: skrivbordsprogram (alltså lokalt installerade), webbaserade program och Lync-tilläggsprogram (program som är inbäddade i användargränssnittet för Lync-konversationsfönstret). Huruvida du kan kontrollera tredjepartsprograms åtkomst till din information varierar enligt följande:

Skrivbordsprogram (lokalt installerade): Skrivbordsprogram installeras av dig eller en administratör på den lokala datorn och dessa program har alltid åtkomst till användarinformationen via Lync Managed API. Som alltid: Installera endast betrodda program.

Webbaserade program: Program som har en värd på Internet eller på intranätet kanske också har åtkomst till användarinformationen via Lync Managed API. Du kan förhindra att oönskade program får åtkomst till din information utan din vetskap, genom att webbaserade program måste ha en värd på en domän/URL som har lagts till i listan med Betrodda platser för Internet Explorer av en administratör.

Lync-tilläggsprogram: I Lync kan utvecklare utvidga Lync-användningen genom att bädda in ett program i Lync-konversationsfönstret. Det här programmet kan även ha åtkomst till Lync-information via Lync Managed API.I så fall måste tilläggsprogrammet registreras med Lync-klienten av en administratör. Registreringen innebär att programmet får åtkomst till Lync Managed API.

Specialkontroll för platsnamn: Som en extra försiktighetsåtgärd har systemadministratören möjlighet att tillåta, blockera eller låta slutanvändaren (du) besluta om tredje parts program ska få åtkomst till fältet Platsnamn i Lync. Som standard är åtkomst till platsinformation tillgänglig för tredje parts program. Du kan ändra inställningen enligt följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Gå till Personal information manager på fliken Personlig information.

 3. Markera kryssrutorna enligt önskemål.

 4. Klicka på OK.

Onlinemötestillägg för Outlook

Vad denna funktion gör: Det här är ett Outlook-tillägg som installeras med Lync och som gör det möjligt för användare att schemalägga och anpassa onlinemöten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Följande information lagras på din dator. Ingen information skickas till Microsoft.

 • Organisatörens namn

 • Deltagarnas namn

 • Presentatörernas namn

 • Lista med e-postadresser

 • Ämne för mötet och annan information om mötet (till exempel start- och sluttid, konferens-ID, lösenord och information om automatisk dirigering för konferensen/ljudkonferensleverantör för användaren)

 • Alla proxyadresser för användaren i Microsoft Exchange (X400-X500 adresser, Exchange Unified Messaging (UM)-adresser samt URI för SIP och telefon/Exchange UM-röstmeddelanden)

 • Information om mötesplats

Användning av information:

Ovanstående information används endast för att schemalägga ett möte och relaterad loggning enligt vad som beskrivs i avsnittet Klientloggning. För schemaläggning bearbetas informationen i minnet och lagras i den lokala datorns register för snabb åtkomst.

Obs!: Informationen delas med Lync Managed API och Lync Server.

Valmöjlighet:

Loggning är inaktiverat som standard. Om företaget tillåter loggning kan du aktivera och inaktivera loggning från avsnittet Alternativ -> Loggning.

Filöverföring Peer to Peer

Vad denna funktion gör: Lync-användare kan överföra filer till varandra i en snabbmeddelandekonversation med två parter (inte i möten).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Filen överförs direkt mellan Lync-klienterna. Användarna väljer att inleda filöverföringen och väljer vilken fil som ska överföras. Filmottagaren måste uttryckligen godkänna att filen ska tas emot. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med filöverföring Peer to Peer kan användare skicka filer till varandra i realtid under en snabbmeddelandekonversation.

Valmöjlighet:

Företagsadministratören kan aktivera och inaktivera den här funktionen för vissa eller alla användare. Du kan välja att godkänna eller avvisa en begäran om filöverföring från en annan användare.

Personlig bild

Vad denna funktion gör: Personlig bild innebär att en bild av dig visas, samt bilder av andra i företaget.

Information som samlas in, bearbeta eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in för både visning och delning av bilden, inklusive dess webbadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen används för att anpassa ditt gränssnitt och att dela din bild med andra.

Valmöjlighet:

Företagsadministratörer kan kontrollera följande:

 • Huruvida användare delar bilderna som standard eller inte. Du kan åsidosätta inställningen.

 • Maximal storlek på en bild som en användare hämtar.

 • Vilka typer av bilder som kan användas.

Du kan göra följande inställningar för personligt foto:

 • Visa foton av mina kontakter: Avgör om bilder ska visas i Lync.

 • Visa inte min bild: Ett värde publiceras i närvaroinformationen som avgör om andra som visar din närvaro ser din bild eller inte. Om dina kontakter inte får det här värdet i närvaroinformationen används administratörens standardinställning (se ovan).

 • Företagets standardbild: Om företaget har en funktion för att redigera Active Directory-bilden kan du ändra din bild i Active Directory och se till att ändringarna visas i Lync inom 48 timmar. I Lync finns även en länk till din Min webbplats-profil i Microsoft SharePoint, och ändringar av bilden kanske påverkar Active Directory, beroende på administratörskonfigurationen.

Närvaro- och kontaktinformation

Vad denna funktion gör: Med närvaro- och kontaktinformation kan du få åtkomst till information som publicerats om andra användare (både inom och utanför organisationen) samt låta andra användare få åtkomst till information som publiceras om dig, till exempel status, titel, telefonnummer, plats och anteckningar. Administratören kan även konfigurera integrering med Outlook och Exchange så att du visar meddelanden om att du inte är på kontoret och annan statusinformation (till exempel om du har ett möte inplanerat i Outlook-kalendern).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Du använder din inloggningsadress och ett lösenord när du ansluter till Lync Server. Du och administratören kan publicera information om din närvarostatus och kontaktinformation som associeras till din inloggning.

Användning av information: Andra Lync-användare och program kan få åtkomst till din närvaro- och kontaktinformation och därmed avgöra din publicerade status och information så att de kan kommunicera med dig på bästa sätt.

Valmöjlighet: Du kan välja vilken information som ska publiceras om dig. Administratören kan konfigurera publicerad information åt dig. Om administratören inte har inaktiverat möjligheten att göra inställningar för publicerad information kan du när som helst ändra inställningarna enligt följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Ange din inloggningsadress under Mitt konto på fliken Personlig information. Med hjälp av knappen Avancerat kan du ange namnet på servern att ansluta till.

 3. På fliken Telefoni ser du information om de telefonnummer som din administratör har publicerat. Du kan också ange fler nummer och bestämma vilka som ska publiceras för andra användare.

 4. Om sekretessläget är aktiverat av företagsadministratören kan du ändra inställningen och dela närvaroinformation med kontakter på din kontaktlista genom att markera motsvarande alternativ på fliken Status.

 5. Klicka på OK.

Du kan också ange sekretessrelationer och tilldela hur mycket av din närvaronivå och information som användarna ska kunna se. Gör så här:

 1. Högerklicka på en kontakt.

 2. Klicka på Ändra sekretessrelation.

 3. Klicka på lämplig åtkomstnivå för användaren.

Omröstningar

Vad denna funktion gör: Lync-användare kan genomföra en omröstning och samla in anonyma svar från deltagare under onlinemöten och konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Enskilda röster är anonyma. Sammanlagt omröstningsresultat visas för alla presentatörer och kan visas för alla deltagare av en presentatör. Omröstningar lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Omröstningsfunktionen förbättrar samarbete genom att presentatörer snabbt kan ta reda på deltagarnas åsikter.

Valmöjlighet:

 • Presentatörer kan begränsa tillgången till omröstningar efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när omröstningen inte visas för alla deltagare. Om en omröstning inte är tillgänglig för dig visas den inte i innehållslistan när den inte delas, och omröstningen kan inte sparas på din lokala dator.

 • Presentatörer kan när som helst öppna och stänga en omröstning för röstning och rensa resultatet.

PowerPoint-samarbete

Vad denna funktion gör: Lync-användare kan visa och göra anteckningar i PowerPoint-presentationer under en onlinekonversation eller ett onlinemöte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Användningen av den här funktionen drivs helt av dina åtgärder – oavsett om du överför, bläddrar eller lägger till anteckningar i en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i en konversation eller ett möte skickas till alla mötesdeltagare, och de kan hämta filerna direkt från en mapp på sin dator. Filägaren eller presentatören kan begränsa andras möjlighet att spara filen, men det hindrar dem inte från att hämta eller se den.

PowerPoint-filer lagras på Lync Server enligt de förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Valmöjlighet:

 • Så här kan presentatörer begränsa möjligheten att lägga till anteckningar efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

  1. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ i konversationsfönstret.

  2. Klicka på önskat alternativ i listrutan Anteckningsprivilegier under Privilegier.

  3. Klicka på OK.

 • Så här kan presentatörer förhindra att deltagare visar presentationsbilder som inte presenteras:

  1. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

  2. Klicka på önskat alternativ i listrutan Visa privat under Privilegier.

  3. Klicka på OK.

Obs!: Välj en avisering och ange text här. Du kan också ställa in egenskapen AlertPosition.

Obs! Det här privilegiet kan anges efter deltagarroll (endast presentatörer, alla eller ingen).

 • Presentatörer kan begränsa tillgången efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när PowerPoint-presentationen inte delas. Om en PowerPoint-presentation inte är tillgänglig visas den inte i innehållslistan när den inte delas och du kan inte spara den på datorn.

Sekretessläge

Vad denna funktion gör: Sekretessläge är en inställning som gör att du kan dela din närvaroinformation (till exempel Tillgänglig, Upptagen, Stör ej och så vidare) endast med kontakter som står med i din kontaktlista.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där du kan växla användarinställningar så att din närvaroinformation delas endast med kontakter i din kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Inställningen för det här läget avgör hur närvarodata delas.

Valmöjlighet:

 • När sekretessläget är aktiverat på servern via administratörsinställningen kan du välja om du vill visa din närvaroinformation för alla (standardläge) eller endast för kontakter (sekretessläge). Du väljer läge på fliken Status i dialogrutan Alternativ.

 • Om standardläget är aktiverat på servern via administratörsinställningen kan du inte växla till sekretessläge. Du kan dock förbeställa inaktivering av sekretessläget så att om administratören senare växlar till sekretessläge växlas inte din inställning när du loggar in i Lync.

Inspelning

Vad denna funktion gör:

Inspelning gör att presentatörer kan spela in alla delar av en Lync-session, inklusive vem som deltar i mötet, ljud, video och innehåll, till exempel konversationer med snabbmeddelanden, programdelning, PowerPoint-presentationer, omröstning, åhörarkopior och whiteboard-tavlor. När organisatören eller andra presentatörer pausar eller stoppar sin inspelning påverkas inte andra pågående inspelningar.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Om presentatörer väljer att spela in sparas inspelningen på deras datorer. Ytterligare videofiler som skapas från inspelningen sparas på presentatörens lokala dator som standard, men kan även sparas på en annan dator om presentatören som gör inspelningen anger det. När användare överför innehåll till ett möte ges tillstånd att lägga till det innehållet i inspelningar som dessa eller andra användare skapar.

Om det uppstår fel under en inspelnings publiceringsfas är det möjligt att data som registreras när inspelningen är i pausläge oavsiktligt tas med i inspelningen. Om någon del av publiceringsfasen misslyckas (se Inspelningshanteraren för en status av typen "Varning...") bör inte inspelningar distribueras till andra även om de kan spelas upp i någon form.

Användning av information:

Inspelningen kan spelas upp av alla som har åtkomst till den plats där inspelningen sparas.

Valmöjlighet:

Som standard är möjligheten att spela in inaktiverad och måste aktiveras av företagsadministratören. Om den här funktionen är aktiverad för möten kan alla mötespresentatörer starta en inspelning. När en presentatör aktiverar inspelning skickas ett meddelande om att en inspelning har startats till deltagare med kompatibla klienter och enheter. Deltagare i en inspelad session som använder någon av följande inkompatibla klienter eller enheter spelas in men får inte inspelningsmeddelandet.

Exempel på inkompatibla klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Exempel på inkompatibla enheter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Oavsett vilken enhet eller klient som används meddelas dessutom inte en deltagare som använder video i helskärmsläge under ett möte eller en konversation om att en inspelning har startats förrän han eller hon går tillbaka till konversationsfönstret.

Kompetenssökning

Vad denna funktion gör: Med hjälp av den här funktionen kan du söka efter personer i företaget genom att använda någon av egenskaperna som angetts i Microsoft SharePoint-tjänster (till exempel namn, e-post, kompetens, expertområde och så vidare). Den här funktionen är endast tillgänglig om företagsadministratören har distribuerat SharePoint och aktiverat integration av Lync och SharePoint.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Sökfrågan som anges i Lync skickas till företagets SharePoint-server. Svaret från SharePoint bearbetas i Lync, och sökresultatet och relaterad information visas. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Information som anges av användares skickas till SharePoint för att få ett sökresultat som sedan visas i Lync.

Valmöjlighet:

Den här funktionen aktiveras eller inaktiveras av Lync Server-administratörer.

Enhetligt kontaktarkiv

Vad denna funktion gör: Det enhetliga kontaktarkivet består av tre huvudfunktioner:

 • Sammanslagen sökning – Med den här funktionen slås den globala adresslistan samman med dina personliga Outlook-kontakter så att bara en post i visas sökresultaten när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Den här funktionen slår samman kontaktinformationen i Outlook-posterna med kontaktinformationen i den globala adresslistans poster med hjälp av matchningsidentifierare för e-post och inloggning. När en matchning har hittats läggs data till i Lync från tre datakällor (Outlook, den globala adresslistan och närvaroinformation). Dessa sammanslagna data visas i olika komponenter i användargränssnittet, däribland sökresultat, din kontaktlista och ett kontaktkort.

 • Skapa Outlook-kontakter för Lync-kontakter (kontaktsynkronisering) – Outlook-kontakter skapas för alla användarens kontakter i standardmappen för kontakter, om användare har en postlåda i Microsoft Exchange Server 2010 eller senare version. Genom att det finns en Outlook-kontakt för varje Lync-kontakt kan användaren komma åt kontaktinformation i Lync från Outlook, Outlook Web Access och mobila enheter som synkroniserar kontakter med Exchange.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: I Lync sammanställs kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook. Den här informationen används internt i Lync. När Outlook-kontakter skapas förs närvaro-, Active Directory- och Outlook-kontaktinformation över till Exchange. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook visas i Lync-användargränssnittet (kontaktlistan, kontaktkort, sökresultat och så vidare). Den här information kan även skrivas till Exchange med hjälp av kontaktsynkronisering (den tredje punkten i ovanstående lista).

Valmöjlighet:

Du kan aktivera och inaktivera kontaktsynkronisering enligt följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Markera önskade kryssrutor under Personal Information Manager på fliken Personlig information.

 3. Klicka på OK.

Användaralternativ – ett användaralternativ för Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook är tillgängligt under Personal Information Manager i dialogrutan Lync - Alternativ.

Förbättrad röstkvalitet

Vad denna funktion gör: Lync ger aviseringar som kan hjälpa dig att förbättra samtalskvaliteten om enhets-, nätverks- eller datorproblem identifieras under samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du har en enhetskonfiguration som ger dåligt ljud under ett samtal (till exempel eko eller brus) informeras du och även andra som deltar i samtalet om att samtalskvaliteten är försämrad på grund av din enhetskonfiguration. Andra ser bara en avisering om att du använder en enhet som orsakar dålig ljudkvalitet. De vet inte vilken enhet du använder. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som skickas till andra som deltar i samtalet hjälper dem att förbättra samtalskvaliteten. Presentatörer kan exempelvis stänga av ljudet för din linje om du bara lyssnar på samtalet.

Valmöjlighet: Det går inte att inaktivera aviseringarna om samtalskvalitet.

Whiteboard-samarbete

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen kan du dela virtuella whiteboard-tavlor i Lync och lägga till anteckningar under möten och konversationer online.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Anteckningar som görs på en whiteboard visas för alla deltagare. Whiteboard-tavlor lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Funktionen med whiteboard-tavlor förbättrar samarbetet genom att deltagare kan diskutera idéer, hålla brainstorming, göra anteckningar och så vidare.

Valmöjlighet:

Presentatörer kan begränsa tillgången till whiteboard-tavlor efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när en whiteboard inte visas för alla deltagare. Om en whiteboard inte är tillgänglig för en användare visas den inte för honom eller henne i innehållslistan och de kan inte spara den på sin dator.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×