Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 Attendee

Senast uppdaterat: oktober 2010

Innehåll

Den här sidan är ett tillägg till Sekretesspolicy för Microsoft Lync-produkter. Du bör läsa både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget handlar om distributionen och användningen av kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010 Attendee som har distribuerats i ditt eller företagets nätverk. Om du använder Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (med andra ord är en tredje part [till exempel Microsoft] värd för servrarna där programvaran körs) överförs information till den tredje parten. Om du vill veta mer om hur data som skickas till den tredje parten används, kan du kontakta företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Arkivering

Vad denna funktion gör: Arkivering gör att din administratör kan arkivera snabbmeddelanden, mötesaktiviteter och innehåll, och användningsegenskaper, till exempel initiering av och deltagande i konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Arkiveringen lagrar snabbmeddelandeinnehållet, informationen om din användning av snabbmeddelanden, mötesinnehåll och mötesinformation på en server som din administratör konfigurerar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Din administratör kan använda denna information för att administrera ditt företags användning av Lync 2010 Attendee.

Valmöjlighet: Arkiveringen är inaktiverad som standard och måste aktiveras av en företagsadministratör. Granska ditt företags policy för användning och övervakning av data för att fastställa om arkivering kan aktiveras.

Klientloggning

Vad denna funktion gör: Med klientloggning kan information om din användning av Attendee på datorn loggas i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella Attendee-problem du har.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du eller administratören aktiverar klientloggning lagras följande typ av information på datorn: ämne för möte, plats, SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol), svar när du använder Attendee, information om avsändaren och mottagaren av varje Attendee-meddelande och meddelandets rutt. Innehållet från mötet som du använde Attendee för att delta i lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan manuellt välja att skicka information.

Användning av information: Klientloggar kan användas för att felsöka problem med Attendee.

Valmöjlighet: Klientloggning är inaktiverad som standard och måste aktiveras av en företagsadministratör. Om din administratör inte har inaktiverat din möjlighet att styra loggning, kan du ändra dina inställningar enligt följande:

 1. I ett konversationsfönster i Attendee klickar du på Meny och sedan på Inställningar.

 2. Klicka på Allmänt och sedan på Aktivera loggning i Lync Attendee och Aktivera Windows-händelseloggning för Lync Attendee.

 3. Klicka på OK.

Customer Experience Improvement Program

Vad denna funktion gör: Om du väljer att delta kommer Customer Experience Improvement Program (CEIP) att samla in grundläggande information om din maskinvarukonfiguration och hur du använder Microsoft-programvara och -tjänster för att identifiera trender och användarmönster. CEIP samlar även in de feltyper och de antal fel som du stöter på, programvaru- och maskinvaruprestanda och tjänsternas hastighet. Ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation samlas inte in.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: CEIP-informationen skickas automatiskt till Microsoft när CEIP är aktiverat. Om du vill veta mer om informationen som samlas in, bearbetas eller skickas av CEIP kan du läsa sekretesspolicyn för Microsoft Customer Experience Improvement Program.

Användning av information: Microsoft använder denna information för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestanda för program och tjänster från Microsoft.

Valmöjlighet: CEIP är inaktiverat som standard, om inte din företagsadministratör har valt att aktivera det åt dig. Du uppmanas att registrera dig i installationsprogrammet för Attendee. Om administratören inte har inaktiverat detta, kan du ändra dina CEIP-inställningar enligt följande:

 1. I ett konversationsfönster i Attendee klickar du på Meny och sedan på Inställningar.

 2. Klicka på fliken Allmänt och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Tillåt att Microsoft samlar in information om hur jag använder Lync Attendee.

 3. Klicka på OK.

Obs!:  Om administratören ändrar inställningen för att aktivera eller inaktivera CEIP medan användaren redan använder Attendee, börjar den nya inställningen gälla först när användaren avslutar Attendee och ansluter till mötet igen.

Skrivbords- och programdelning

Vad denna funktion gör: Med skrivbords- och programdelning kan du dela en vy av din bildskärm eller av vissa program som du kör med andra deltagare när du använder Attendee.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du startar en delningssession kan alla mötesdeltagare se din bildskärm/bildskärmar, hela skrivbordet eller valda program, beroende på vad du delar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med hjälp av skrivbords- och programdelning kan du samarbeta med deltagare.

Valmöjlighet:

Så här startar du skrivbords- eller programdelning under ett pågående Attendee-möte:

 1. Klicka på Dela i Attendee-konversationsfönstret.

 2. På menyn klickar du på Skrivbord, en skärm (om du har fler än en) eller Program om du vill välja ett eller fler program.

Så här avslutar du delning av skrivbordet eller ett program:

 • Välj Avsluta delning från delningsfältet högst upp på skärmen.

Viktigt!:  Dokument eller bilder som är öppna på skrivbordet och som skyddas av DRM-programvara (Digital Rights Management) kanske visas för andra när du delar skrivbordet i Attendee.

Kontroll av skrivbords- och programdelning

Vad denna funktion gör: Med kontroll av skrivbords- och programdelning kan du tilldela kontrollen över ditt skrivbord eller ett program till någon som använder en Microsoft Lync 2010-klient eller Attendee på en annan dator.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du har tilldelat någon annan kontrollen kan den personen styra din dator eller valda program och göra ändringar precis som om han eller hon använde din dator direkt, med sitt tangentbord och sin mus. Du och de andra som deltar i Attendee ser dessa ändringar när de görs. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med hjälp av delningskontroll kan du låta andra ta kontroll över ditt skrivbord eller dina program, beroende på vad du delar, medan du och de andra deltagarna ser på.

Valmöjlighet:

Så här delar du kontrollen över ditt skrivbord:

1.Starta skrivbords- eller programdelning.

2.På menyn Ge kontroll väljer du den person som du vill ge kontroll i delningsfältet högst upp på skärmen.

Så här avbryter du en annan persons kontroll över ditt skrivbord:

•På menyn Ge kontroll klickar du på Återta kontrollen i delningsfältet högst upp på skärmen.

Bifogade filer i möten

Vad denna funktion gör: Du kan dela filer med mötesdeltagare genom att överföra dem som bifogade filer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Bifogade filer lagras på Attendee enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Du kan välja att överföra bifogade filer. Bifogade filer hämtas av dig och andra i ett möte. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Information som överförs i bifogade filer i möten delas med andra deltagare i ett Lync 2010-möte.

Valmöjlighet:

Presentatörer kan begränsa tillgången till bifogade filer efter mötesdeltagarnas roller (organisatör, presentatörer, alla). Om en bifogad fil inte är tillgänglig kan du inte se den i listan över bifogade filer.

Ringa ut från ett möte

Vad denna funktion gör: Funktionen att ringa ut från ett möte gör att Attendee-användare som deltar i ett möte kan lägga till ett PSTN-nummer i ett befintligt ljud-video-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När den PSTN-användare som blir inbjuden till ett ljud-video-möte tar emot samtalet får han eller hon mötesorganisatören som uppringarens ID (alltså inte nödvändigtvis uppringarens ID för den part som lade till honom eller henne i mötet). När PSTN-användaren besvarar samtalet ansluts han eller hon direkt till mötet.

Användning av information:

Organisatörens ID som uppringare skickas till den PSTN-användare som bjuds in till mötet.

Valmöjlighet:

Det finns ingen användarkontroll eller administratörskontroll för funktionen att ringa ut från ett möte. Om det är möjligt kan du, innan du lägger till en PSTN-användare, skicka ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande till PSTN-användaren och fråga om han eller hon vill ansluta till ljud-video-mötet, så att de vet att de bjuds in. PSTN-användaren kan även välja att inte ta emot samtalet.

Omröstningar

Vad denna funktion gör: Attendee-användare kan genomföra en omröstning och samla in anonyma svar från deltagare under möten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Enskilda röster är anonyma. Sammanlagt omröstningsresultat visas för alla presentatörer och kan visas för alla deltagare av en presentatör. Omröstningar lagras på Lync Server 2010 enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Omröstning förbättrar samarbete genom att presentatörer snabbt kan ta reda på deltagarnas åsikter.

Valmöjlighet:

 • Presentatörer kan begränsa tillgången till omröstningar efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när omröstningen inte visas för alla deltagare. Om en omröstning inte är tillgänglig för dig visas den inte i innehållslistan när den inte delas, och omröstningen kan inte sparas på din lokala dator.

 • Presentatörer kan när som helst öppna och stänga en omröstning för röstning och rensa resultatet.

PowerPoint-samarbete

Vad denna funktion gör: Microsoft PowerPoint-samarbete gör att Attendee-användare kan visa och göra anteckningar i PowerPoint-presentationer under ett onlinemöte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Användningen av PowerPoint-samarbete drivs helt av dina åtgärder – oavsett om du överför, bläddrar eller lägger till anteckningar i en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i ett möte skickas till alla mötesdeltagare, och de kan hämta filerna direkt från en mapp på sin dator. Filägaren eller presentatören kan begränsa andras möjlighet att spara filen, men det hindrar dem inte från att hämta eller se den.

PowerPoint-filer lagras på Lync Server enligt de förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att mötesdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Valmöjlighet:

 • Så här kan presentatörer begränsa möjligheten att lägga till anteckningar efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

  1. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ i konversationsfönstret.

  2. Klicka på önskat alternativ i listrutan Anteckningsprivilegier under Privilegier.

  3. Klicka på OK.

 • Så här kan presentatörer förhindra att deltagare visar presentationsbilder som inte presenteras:

  1. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

  2. Klicka på önskat alternativ i listrutan Visa privat under Privilegier.

  3. Klicka på OK.

Obs!:  Det här privilegiet kan anges efter deltagarroll (endast presentatörer, alla eller ingen).

 • Presentatörer kan begränsa tillgången efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när PowerPoint-presentationen inte delas. Om en PowerPoint-presentation inte är tillgänglig visas den inte i innehållslistan när den inte delas och du kan inte spara den på datorn.

Inspelning

Vad denna funktion gör: Inspelning gör att presentatörer som använder Lync kan spela in alla delar av ett Lync-möte, inklusive vem som deltar i mötet, ljud, video och innehåll, till exempel konversationer med snabbmeddelanden, programdelning, PowerPoint-presentationer, omröstning, åhörarkopior och whiteboard-tavlor. När organisatören eller andra presentatörer pausar eller stoppar sin inspelning påverkas inte andra pågående inspelningar.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Om presentatörer väljer att spela in sparas inspelningen på deras datorer. Ytterligare videofiler som skapas från inspelningen sparas på presentatörens lokala dator som standard, men kan även sparas på en annan dator om presentatören som gör inspelningen anger det. När användare överför innehåll till ett möte ges tillstånd att lägga till det innehållet i inspelningar som dessa eller andra användare skapar.

Om det uppstår fel under en inspelnings publiceringsfas är det möjligt att data som registreras när inspelningen är i pausläge oavsiktligt tas med i inspelningen. Om någon del av publiceringsfasen misslyckas (se Inspelningshanteraren för en status av typen "Varning...") bör inte inspelningar distribueras till andra även om de kan spelas upp i någon form.

Användning av information:

Inspelningen kan spelas upp av alla som har åtkomst till den plats där inspelningen sparas.

Valmöjlighet:

Som standard är möjligheten att spela in inaktiverad och måste aktiveras av företagsadministratören. Om den här funktionen är aktiverad för möten kan alla mötespresentatörer starta en inspelning. När en presentatör aktiverar inspelning skickas ett meddelande om att en inspelning har startats till deltagare med kompatibla klienter och enheter. Användare som deltar i en inspelad session och som använder någon av följande inkompatibla klienter eller enheter spelas in men får inte inspelningsmeddelandet.

Exempel på inkompatibla klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Exempel på inkompatibla enheter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Oavsett vilken enhet eller klient som används meddelas dessutom inte en deltagare som använder video i helskärm under ett möte om att en inspelning har startats förrän han eller hon går tillbaka till konversationsfönstret.

Förbättrad röstkvalitet

Vad denna funktion gör: Attendee ger aviseringar som kan hjälpa dig att förbättra samtalskvaliteten om enhets-, nätverks- eller datorproblem identifieras under samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du har en enhetskonfiguration som ger dåligt ljud under ett samtal (till exempel eko eller brus) informeras du och även andra som deltar i samtalet om att samtalskvaliteten är försämrad på grund av din enhetskonfiguration. Andra ser bara en avisering om att du använder en enhet som orsakar dålig ljudkvalitet. De vet inte vilken enhet du använder. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som skickas till andra som deltar i samtalet hjälper dem att förbättra samtalskvaliteten. Presentatörer kan exempelvis stänga av ljudet för din linje om du bara lyssnar på samtalet.

Valmöjlighet: Det går inte att inaktivera aviseringarna om samtalskvalitet.

Whiteboard-samarbete

Vad denna funktion gör: Med Whiteboard-samarbete kan du dela virtuella whiteboard-tavlor i Attendee och lägga till anteckningar under onlinemöten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Anteckningar som görs på en whiteboard visas för alla deltagare. Whiteboard-tavlor lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Whiteboard-samarbete förbättrar samarbetet genom att deltagare kan diskutera idéer, hålla brainstorming, göra anteckningar och så vidare.

Valmöjlighet: Presentatörer kan begränsa tillgången till whiteboard-tavlor efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när en whiteboard inte visas för alla deltagare. Om en whiteboard inte är tillgänglig för en användare visas den inte för honom eller henne i innehållslistan och de kan inte spara den på sin dator.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×