Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2013 för iPad

Senast uppdaterat: december 2013

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2013 för iPad

Det här är ett tillägg till Sekretesspolicyn för Microsoft Lync 2013-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller Microsoft Lync-tjänst.

Det här sekretesstillägget innehåller information om distributionen och användningen av Microsoft Lync 2013 för iPad på ditt företags mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server som en tjänst (d.v.s. om en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas från ditt företag till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtelse (Vidarekoppling/Samtidig uppringning)

Så här fungerar den här funktionen: Med samtalsöverlåtelse kan användare utse ett eller flera ombud som kan ringa eller ta emot samtal och konfigurera Lync-möten för dig. Användare kan också välja att automatiskt vidarekoppla samtal till röstbrevlådan, till ett annat telefonnummer eller till ett annat ombud, eller samtidigt ringa en användares primära och alternativa nummer som en mobil enhet, ett ombud eller en samtalsgrupp.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du gör någon till ett ombud måste information om ombudet tillhandahållas av användaren under konfigurationsprocessen. Användare som fungerar som ombud får en avisering om att någon i deras företag har tilldelat dem uppgiften att vara ombud. När ombudet svarar på ett samtal på en annans räkning kommer den personen att få en e-postavisering som informerar om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Lync används ombudens kontaktinformation för att ombudet ska kunna ringa eller ta emot samtal och boka in eller delta i möten för personen som ombudet representerar.

Inställning/hantering: Funktionen Samtalsöverlåtelse är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. I Lync för iPad går du till fliken Min status och trycker på Vidarekoppling av samtal.

 2. Knacka på den aktuella inställningen för vidarekoppling av samtal och välj Ombud i listan med alternativ som visas.

Obs!:  Ombud kan inte konfigureras från en mobil enhet. Ombud måste konfigureras från skrivbordsversionen av Lync.

Överst på sidan

Klientloggning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Klientloggning kan du logga information om din användning av Lync för iPad. Informationen kan användas för att felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för iPad.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När funktionen Klientloggning är aktiverad lagras information som enhets-ID, användaralias och domän, närvaroinformation, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och information om klientkonfigurationen lokalt på din enhet. Innehållet i dina konversationer lagras inte. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen som samlas in i klientloggarna kan användas av ditt företags kundsupport eller kan skickas till Microsoft för felsökning av problem (mer information finns i avsnittet Skicka loggar).

Inställning/hantering: Klientloggning är som standard inaktiverad. Så här aktiverar du funktionen:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPad.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Dra växlingsknappen Loggning på alternativsidan Loggning till läget .

Överst på sidan

Kontaktkort

Så här fungerar den här funktionen: Kontaktkortet visar kontakt, närvaro och platsinformation om dig och personer på ditt företag. Användare kan också kommunicera via snabbmeddelanden, e-post eller telefon med hjälp av kontaktkortet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information på ett kontaktkort samlas in från flera platser. Statisk information som ditt namn, byggnad och arbetstelefonnummer samlas in från företagets katalogsystem (som en Active Directory Domain Services). Dynamisk information som närvaroinformation från kalendern hämtas från Microsoft Exchange Server och platsinformation hämtas på flera sätt (mer information finns i avsnittet Plats). Telefonnummer kan hämtas från företagets katalogsystem eller anges manuellt av användaren. Närvaroinformation hanteras av Lync med hjälp av Outlook-kalendern (om användaren har aktiverat den) eller så kan den anges manuellt av användaren. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Information på kontaktkort delas med användare i din organisation av Lync Server.

Inställning/hantering: Kontakter hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Konversationshistorik

Så här fungerar den här funktionen: I konversationshistoriken lagras dina snabbmeddelandekonversationer med säker lagring på din enhet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: I konversationshistoriken lagras innehållet i dina snabbmeddelandekonversationer och statistik om röstkonversationer som datum, tid, varaktighet och information om uppringaren lokalt på din enhet. Snabbmeddelandekonversationernas historik som skapas i Lync för iPad lagras inte i mappen Outlook konversationshistorik. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Lync visas den här informationen på fliken Chattar i huvudanvändargränssnittet, där användare kan visa och återuppta tidigare konversationer.

Inställning/hantering: Funktionen Konversationshistorik aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Så här kan du ta bort konversationshistoriken:

 1. Tryck på Redigera på fliken Chattar.

 2. Markera den konversation du vill ta bort och tryck på Delete.

Överst på sidan

CEIP (Customer Experience Improvement Program)

Vad funktionen gör: Om du väljer att delta samlar CEIP (Customer Experience Improvement Program) in basinformation om hur du använder dina program, din dator eller enhet och anslutna enheter. Vi samlar också in information om hur varje enhet är konfigurerad och hur de fungerar. De här rapporterna skickas till Microsoft för att förbättra funktionerna som våra kunder oftast använder och för att skapa lösningar på vanliga problem. CEIP samlar även in de feltyper och de antal fel som du stöter på, programvaru- och maskinvaruprestanda och tjänsternas hastighet. Microsoft samlar inte in ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: CEIP-informationen skickas automatiskt till Microsoft när funktionen är aktiv. Om du vill ha mer information om information som samlas in, bearbetas eller överförs av CEIP läser du Sekretesspolicyn för Microsoft Customer Experience Improvement Program.

Användning av informationen: Microsoft använder denna information för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan för program och tjänster från Microsoft.

Inställning/hantering: CEIP är avstängt som standard. Företagsadministratören kan aktivera eller CEIP inom sin organisation. Om företagsadministratören inte har konfigurerat CEIP kan användaren anmäla sig i installationsprocessen. Om företagsadministratören inte inaktiverat kontrollen över CEIP kan användare ändra sitt CEIP-val när som helst genom att använda de följande stegen:

 1. Tryck på Alternativ på fliken Min information i Lync för iPad.

 2. På sidan Alternativ väljer du Hjälp oss att förbättra Lync.

 3. På sidan Hjälp oss att förbättra Lync drar du reglaget till eller Av.

Obs!:  Om administratören ändrar inställningen för att aktivera eller inaktivera CEIP medan användaren redan använder Lync börjar den nya inställningen gälla först när användaren avslutar Lync och loggar in igen.

Överst på sidan

Skrivbords- och programdelning

Vad funktionen gör: Med Skrivbords- och programdelning kan användare samarbeta i videochattar samtidigt som de delar sina skrivbord eller utvalda program med alla i mötet, så att de kan dela och redigera filer som om de befann sig i samma rum som sina kolleger. Användarna kan också visa Microsoft PowerPoint-presentationer (mer information finns i avsnittet PowerPoint-samarbete) och samarbeta med andra på en virtuell whiteboard, som är en tom sida för anteckningar och ritningar som alla i mötet kan använda tillsammans. När en användare börjar att dela sitt skrivbord eller ett program är det bara användaren som styr. Om användaren vill kan han eller hon låta andra användare ta kontrollen över det delade skrivbordet eller programmet, navigera och göra ändringar genom att använda sin egen mus och skrivbord.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om delning initieras av en annan mötesdeltagare kan iPad-användare visa det delade skrivbordet eller programmet på skärmen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som delas används av mötesdeltagare så att de kan samarbeta via video.

Inställning/hantering: Lync för iPad-användare kan endast visa skrivbordet eller programmet som delas av en annan mötesdeltagare. De kan inte ta kontrollen över skrivbordet eller programmet eller interagera med det som delas. De kan inte heller dela iPad-skrivbordet eller program på iPad-enheten med andra mötesdeltagare.

Överst på sidan

Nödsamtal

Viktigt!:  Vi rekommenderar att du INTE kontaktar räddningstjänsten (t.ex. 112 i Sverige) med Lync för iPad. Lync för iPad HAR INTE möjligheten att avgöra din geografiska position. Därmed kan inte räddningstjänsten fastställa din plats om du kontaktar dem med Lync för iPhone. Avsluta Lync för iPad och använd din enhets vanliga knappsats om du vill kontakta räddningstjänsten.

Överst på sidan

Platsdelning

Så här fungerar den här funktionen: Platsdelning delar din tidszon med andra genom att använda kontaktkortets närvarofunktion när sekretessläget är aktiverat (mer information finns i avsnittet Sekretessläge).

Viktigt!: Din aktuella position kan inte fastställas av Lync för iPad. ANVÄND INTE Lync för iPad om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Använd knappsatsen på enheten i stället.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Din tidszon hämtas från operativsystemet för den mobila enheten och delas med dina Lync-kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsdelning visar din plats för kontakter och personer i din organisation i kontaktkortet. Observera att ingen annan information, t.ex. din geografiska position, din formaterade adress, eller formella adress, delas via närvarofunktionen.

Inställning/hantering: Platsdelningsfunktionen aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören och den hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Personlig bild visas en bild av dig för dina kontakter och för andra på företaget i kontaktkortet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Din organisations administratör eller du själv (om det har aktiverats) kan ladda upp din personliga bild och lagras i din organisations katalog (t.ex. Active Directory Domain Services). Bilden hämtas automatiskt i Lync och den delas sedan med dina kontakter och andra användare i din organisation. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Den personliga bilden används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för din personliga bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

PowerPoint-samarbete

Vad denna funktion gör: Med PowerPoint-samarbeten kan användarna visa, se och kommentera PowerPoint-presentationer under en onlinekonversation eller ett onlinemöte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om en PowerPoint-presentation delas av en annan mötesdeltagare kan Lync för iPad-användare se presentationen på sina enheter. De kan inte ta kontrollen över presentationen eller interagera med den. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som delas används av mötesdeltagarna så att de kan samarbeta via video.

Inställning/hantering: Om du använder iPad kan du bara se PowerPoint-presentationer som delas av andra mötesdeltagare. Du kan inte ladda upp, lägga till kommentarer i eller dela PowerPoint-presentationen från din enhet.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med närvaro- och kontaktinformation kan användare visa närvaro- och kontaktinformation för andra användare i organisationen tillsammans med sina personliga kontakter (både i och utanför organisationen). Din administratör kan också konfigurera integrering med Outlook och Exchange Server om du vill att frånvaromeddelanden och annan statusinformation ska visas (till exempel när du har ett möte planerat i din Outlook-kalender).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Du använder din inloggningsadress och ett lösenord när du ansluter till Lync Server. Du och administratören kan publicera information om din närvarostatus och kontaktinformation som associeras till din inloggning.

Användning av informationen: Andra Lync-användare och program kan få åtkomst till din närvaro- och kontaktinformation och se din publicerade status och information så att de kan kommunicera med dig på bästa sätt.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Sekretessläge är en inställning som gör att användarna kan välja hur mycket av sin närvaroinformation (till exempel Tillgänglig, Upptagen, Stör ej och så vidare) de delar med sina kontakter i kontaktlistan.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där du kan justera användarinställningarna så att din närvaroinformation endast delas med kontakter i din kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inställningen för det här läget avgör hur närvaroinformationen delas.

Inställning/hantering: Funktionen Sekretessläge är som standard inaktiv. Den kan aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören och hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka som e-post kan användare skicka sin Lync för iPad-konversationshistorik som en bilaga till en e-postadress som du väljer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: De 50 senaste inkommande och utgående konversationerna lagras lokalt på enheten genom isolerad lagring under obegränsad tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickats med funktionen Skicka som e-post kommer i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka konversationshistorik som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till en förvald e-postadress, vilket gör konversationerna tillgängliga även utanför enheten för till exempel arkivering eller delning.

Inställning/hantering: Om du vill använda funktionen Skicka som e-post måste e-post vara aktiverad på din enhet. Mer information om hur du aktiverar och konfigurerar e-post finns i enhetens användarhandbok.

Historik för snabbmeddelandekonversationer skickas så här:

 1. Tryck på knappen Åtgärder i navigeringsfältet i chattfönstret.

 2. Välj Skicka som e-post i menyn.

 3. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 4. Knacka på Skicka.

Överst på sidan

Skicka loggar

Så här fungerar den här funktionen: Med Skicka loggar kan användare skicka klientloggarna till Microsoft om de behöver hjälp med ljud- eller anslutningsproblem som kan uppstå (mer information finns i avsnittet Klientloggning).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om klientloggningen är aktiv skickas endast informationen som samlas in av klientloggningen. Klientloggar skickas inte från din enhet automatiskt, de skickas endast om loggning har aktiverats på din enhet (mer information finns i avsnittet Klientloggning).

Användning av informationen: Informationen som samlas in från din enhet används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Inställning/hantering: Om du vill använda funktionen Skicka loggar måste e-post vara aktiverad på din enhet. Mer information om hur du aktiverar och konfigurerar e-post finns i enhetens användarhandbok.

Klientloggar kan skickas så här:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPad.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Tryck på Skicka loggfiler på sidan Loggningsalternativ.

 4. Skriv mål-e-postadressen i e-postmeddelandeformuläret som öppnas med de bifogade loggarna och knacka på Skicka.

Överst på sidan

Rapportering av inloggningsfel

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen Rapportering av inloggningsfel genererar en felrapport automatiskt om en användare har problem med att logga in på Lync. Användaren får sedan ett alternativ att skicka felrapporten till Microsoft.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Det som samlas in i felrapporten innehåller information om kvaliteten på användarens Internetanslutning och eventuella felkoder eller undantagsdata som genererats av inloggningsförsöken. Rapporten kan också innehålla personlig information som användarens IP-adress och SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Den här informationen kan skickas till Microsoft.

Användning av information Informationen i inloggningsfelrapporten används av Microsoft för felsökning av inloggningsproblem. Microsoft kan också identifiera vanliga inloggningsproblem och trender med hjälp av informationen och på så vis förbättra inloggningen till Lync.

Inställning/hantering: Den här funktionen är inaktiv som standard och kan hanteras av företagets administratör. Administratören kan välja att inloggningsfelrapporter alltid eller aldrig ska skickas till Microsoft, eller låta användaren avgöra det.

Så här kan du ändra dina inställningar:

 1. Tryck på Alternativ på fliken Min information i Lync för iPad.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Tryck på "Ladda upp inloggningsfel" på alternativsidan Loggning

 4. Välj den inställning du vill ha – "Alltid", "Aldrig", "Fråga mig".

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen för enhetligt kontaktarkiv består av tre huvudfunktioner. Följande två är tillgängliga i Lync för iPad:

 • Sammanslagen sökning – Med den här funktionen slås din globala adresslista ihop med dina Lync-kontakter så att bara en post visas i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Med den här funktionen sammanfogas kontaktinformationen från den globala adresslistan, Lync Server och din iPad-kontaktlista med hjälp av matchande e-postidentifierare, inloggningsidentifierare eller båda. När en matchning har fastställts lägger Lync för iPad till informationen från dessa källor och visar den sammanslagna informationen i olika komponenter i användargränssnittet, t.ex. i sökresultat, i kontaktlistan och på kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Lync för iPad lägger till kontaktinformation från Outlook, Active Directory Domain Services, närvarofunktionen och iPad. Den här informationen används internt av Lync för iPad.

Användning av informationen: Kontaktinformation från Outlook, Active Directory Domain Services, närvarofunktionen och iPad visas i Lync för iPad-användargränssnittet.

Inställning/hantering: Inställningarna för enhetligt kontaktarkiv hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Förbättrad röstkvalitet

Så här fungerar den här funktionen: Lync skickar information till tredje parter om programmet upptäcker enhets- eller nätverksproblem under ett samtal som indikerar att röstkvaliteten är försämrad.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du har en enhetskonfiguration som ger dåligt ljud under ett samtal (till exempel eko eller brus) informeras du och även andra som deltar i samtalet om att samtalskvaliteten är försämrad på grund av din enhetskonfiguration. Andra ser bara en avisering om att du använder en enhet som orsakar dålig ljudkvalitet. De vet inte vilken enhet du använder. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som skickas till andra som deltar i samtalet hjälper dem att förbättra samtalskvaliteten. Presentatörer kan exempelvis stänga av ljudet för din linje om du bara lyssnar på samtalet.

Inställning/hantering: Det går inte att inaktivera aviseringarna om samtalskvalitet i Lync.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×