Sekretesstillägg för Microsoft Lync Web Scheduler

Senast uppdaterat: April 2011

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync Web Scheduler

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

I det här sekretesstillägget beskrivs distributionen och användningen av kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Web Scheduler som har distribuerats i ditt eller företagets nätverk. Om du använder Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (d.v.s. en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för servrarna som programvaran körs på), överförs information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Lync Web Scheduler

Vad verktyget gör: Med Lync Web Scheduler kan slutanvändarna schemalägga och hantera onlinemöten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Följande information samlas in. Ingen information skickas till Microsoft.

  • Organisatörens namn

  • Deltagarnas namn

  • Presentatörernas namn

  • Lista med e-postadresser

  • Ämne för mötet och annan information om mötet (till exempel start- och sluttid, konferens-ID, lösenord och information om automatisk dirigering för konferensen/ljudkonferensleverantör för användaren)

  • Alla proxyadresser för användaren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, UM-adresser (Exchange Unified Messaging) samt URI för UM-röstmeddelanden för telefon/Exchange och SIP)

  • Information om mötesplats

Användning av information: Informationen ovan används för schemaläggningen och hanteringen av ett möte. Informationen bearbetas i minnet och skickas till Lync Server.

Obs!: Informationen delas med Lync Managed API och Lync Server.

Val/kontroll: Slutanvändarna kan inte styra överföringen av informationen ovan till Lync-servrar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×