Relaterade ämnen
×

De flesta e-postprogram som Outlook kan automatiskt konfigurera e-postserverinställningarna. Klicka på någon av länkarna nedan om du behöver serverinställningar eller hjälp med att hitta dina serverinställningar:

Hitta serverinställningar för Exchange-postlådan

Om du är ansluten till en Exchange-postlåda och inte använder Microsoft 365-e-post, eller om du inte är säker på om du använder Microsoft 365, så letar du upp inställningarna så här:

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook Web App.

 2. I verktygsfältet i Outlook Web App väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > E-post > POP och IMAP.

 3. Servernamnet för POP3, IMAP4 och SMTP och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan POP- och IMAP-inställningar.

Vilka serverinställningar behöver jag få från min e-postleverantör?

Som hjälp för att du ska kunna få den information du behöver har vi sammanställt ett praktiskt diagram med de e-postserverinställningar du ska fråga efter. Dessutom kommer du troligtvis att behöva konfigurera ditt e-postkonto som ett IMAP- eller POP-konto. Vad är POP och IMAP? Kontakta din leverantör om du inte vet vilket du ska använda.

Obs!: När du använder ett IMAP- eller POP-konto är det bara e-postmeddelandena som synkroniseras med din enhet. Alla kalendrar och kontakter kopplade till det kontot lagras endast lokalt på datorn.

Följ de här anvisningarna för att få dina e-postinställningar:

 1. Skriv ut den här sidan och ha den nära till hands.

 2. Ring din e-postleverantör och fråga dem om inställningarna i diagrammet nedan.

 3. Skriv sedan ned motsvarande e-postserverinställningar i den tomma kolumnen.

 4. Gå sedan tillbaka till e-postprogrammet och ange informationen för att slutföra e-postkonfigurationen.

Obs!: Det kan hända att du bara behöver några av inställningarna i den här listan. Fråga din e-postleverantör om vad du behöver för komma åt e-post på din mobila enhet.

Allmänna e-postinställningar

Inställning

Beskrivning

Skriv din inställning här

Exempel

E-postadress

E-postadressen som du vill konfigurera.

dittnamn@contoso.com

Lösenord

Lösenordet som är kopplat till ditt e-postkonto.

--------

Visningsnamn

Namnet som du vill att e-postmottagarna ska se.

Jens Persson

Beskrivning

Lägg till en beskrivning av ditt e-postkonto.

Privat konto, arbetskonto o.s.v.

Inställningar för server för inkommande e-post

De här inställningarna är till för att skicka e-post till din e-postleverantörs e-postserver.

Inställning

Beskrivning

Skriv din inställning här

Exempel

Host Name

Namnet på din server för inkommande e-post.

outlook.office365.com

Användarnamn

E-postadressen som du vill konfigurera.

dittnamn@contoso.com

Port

Det portnummer som servern för inkommande e-post använder.

De flesta använder 143 eller 993 för IMAP och 110 eller 995 för POP.

Server eller domän

Det här är din e-postleverantör.

dinleverantör.com, gmail.com o.s.v.

SSL?

Krypteras din e-post med hjälp av SSL?

(SSL är som standard aktiverat i Outlook-mobilappen)

SSL aktiverat

Inställningar för utgående e-postserver (SMTP)

De här inställningarna är till för att skicka e-post till din e-postleverantörs e-postserver.

Inställning

Beskrivning

Skriv din inställning här

Exempel

SMTP-värdnamn

Namn på server för utgående e-post Oftast smtp.dinleverantör.com

smtp.office365.com

SMTP-användarnamn

E-postadressen som du vill konfigurera.

dittnamn@contoso.com

SMTP-lösenord

Lösenordet som är kopplat till ditt e-postkonto.

--------

SSL?

Krypteras din e-post med hjälp av SSL?

(SSL är som standard aktiverat i Outlook-mobilappen)

SSL aktiverat

Har du fortfarande problem? Vi lyssnar.

 • Om du använder en e-postleverantör, till exempel Gmail, Yahoo, osv. Kontakta leverantören för hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto.

  Se Felsöka e-postkonfiguration på mobil Outlook-mobilappar eller kontrollera serverstatusen för Outlook.com.

 • Om du har ett arbets- eller skolkonto som använder Microsoft 365 för företag eller Exchange-baserade konton ska du prata med din Microsoft 365-administratör eller teknisk support.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×