Sessioner och tidsgräns för sessioner i en arbetsbok i webbläsaren

En session representerar en specifik anslutning som möjliggör kommunikation mellan en klientdator och en värddator. Vanligtvis avser termen både den tid kommunikationen varar samt de resurser som möjliggör kommunikationen.

I följande avsnitt beskrivs vad en session är, hur du skapar och avslutar en session samt hur en tidsgräns för session kan påverka dig.

Vad vill du göra

Vad är en session?

En session representerar en unik anslutning mellan datorn och en serverdator. Servern använder bland annat en session för att hålla ordning på statusen för ditt arbete. Servern skapar sessioner när det behövs. När du öppnar en arbetsbok i webbläsaren skapar servern en session och läser in den senaste versionen av arbetsboken.

Även om bara en arbetsbok kan vara öppen per session, kan en och samma arbetsbok vara öppen i flera olika sessioner samtidigt av olika användare. Du kan dessutom ha flera sessioner öppna samtidigt, med samma arbetsbok eller en annan arbetsbok.

Överst på sidan

Förhindra att tidsgränsen för en session uppnås

En session kan avslutas (eller avbrytas) när användaren avslutar den, explicit eller implicit. Om användaren inte avslutar sessionen kan sessionen avslutas av servern om ingen användarinteraktion identifieras inom en förutbestämd tidsperiod. När en session avslutas av en server på det här sättet kallas det tidsgräns för session.

Om du vill förhindra att en tidsgräns för session uppnås måste du interagera med arbetsboken. Du kan till exempel förflytta dig i arbetsboken, sortera, filtrera eller utföra någon annan aktivitet med elementen i arbetsboken. När användarinteraktion med arbetsboken identifieras av servern hålls sessionen aktiv.

Överst på sidan

Starta en session

Generellt sett startas en session automatiskt av servern när du öppnar en Excel-arbetsbok. Det finns emellertid flera olika sätt att starta en session.

Du startar en ny session när du gör något av följande:

  • Öppnar en arbetsbok i webbläsaren. 

  • Läser in en arbetsbok igen Läs in arbetsbok igen avslutar den aktuella sessionen och skapar en ny när en arbetsbok läses in.

  • Öppnar en SharePoint-webbdelssida, till exempel en instrumentpanel, som innehåller en Excel Web Access-webbdel.

  • Använder en SharePoint-webbdelsanslutning för att överföra URL:en för en Excel-arbetsbok. Du kan till exempel göra detta från listvywebbdelen i ett dokumentbibliotek till Excel Web Access-webbdelen.

  • Klickar på OK eller Använd i åtgärdsfönstret Webbdel för att uppdatera en egenskap för Excel Web Access-webbdelen.

Överst på sidan

Avsluta en session

Sessionen avslutas inte om du klickar på Uppdatera, Bakåt, eller Framåt i verktygsfältet i Internet Explorer. Du kan emellertid avsluta den aktuella sessionen genom att göra något av följande:

  • Tillåta att sessionens tidsgräns nås.

  • Stäng webbläsaren.

  • Läsa in en arbetsbok igen.

  • Öppna en arbetsbok som finns i en Excel Web Access-webbdel som har egenskapen Stäng session innan en ny öppnas aktiverad.

  • Klicka på knappen Hjälp i Excel Web Access-verktygsfältet när du arbetar i läget Navigera.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×