SINH (funktionen SINH)

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal.

Syntax

SINH(tal)

Tal     är ett reellt tal.

Kommentar

Formeln för hyperboliskt sinus är:

Ekvation

Exempel 1

Formel

Beskrivning (resultat)

=SINH(1)

Hyperboliskt sinus av 1 (1,175201194)

=SINH(-1)

Sinus hyperbolicus av -1 (-1.175201194)

Exempel 2

Du kan använda den hyperboliska sinusfunktionen för att beräkna en kumulativ sannolikhetsfördelning. Anta att ett antal provresultat i ett laboratorium varierar mellan 0 och 10 sekunder. En empirisk analys av tidigare insamlade experimentdata visar att sannolikheten för att ett resultat, x, ska erhållas på mindre än t sekunder kan beräknas med följande formel:

P(x<t) = 2,868 * SINH(0,0342 * t), där 0<t<10

Om du vill beräkna sannolikheten för att ett resultat på mindre än 1,03 sekunder ska erhållas byter du ut t mot 1,03 enligt följande:

Formel

Beskrivning (resultat)

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Möjligheten att erhålla ett resultat som är mindre än 1,03 sekunder (0,101049063)

Du kan alltså räkna med att detta resultat erhålls ungefär 101 gånger per 1 000 experiment.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×