Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SKÄRNINGSPUNKT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar punkten där en linje skär y-axeln genom att använda befintliga x-värden och y-värden. Skärningspunkten är baserad på en regressionslinje som dragits genom de kända x-värdena och de kända y-värdena. Använd funktionen SKÄRNINGSPUNKT när du vill avgöra värdet på den beroende variabeln när den oberoende variabeln är 0 (noll). Du kan också använda funktionen SKÄRNINGSPUNKT för att förutsäga det elektriska motståndet för en metall vid 0°C om datapunkterna registrerades i exempelvis rumstemperatur och högre temperatur.

Syntax

SKÄRNINGSPUNKT(kända_y; kända_x)

Syntaxen för funktionen SKÄRNINGSPUNKT har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. Detta är den underordnade uppsättningen observationer eller data.

 • Kända_x    Obligatoriskt. Detta är den överordnade uppsättningen observationer eller data.

Kommentarer

 • Argumenten måste vara antingen tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

 • Om kända_x och kända_y innehåller olika antal datapunkter eller saknar datapunkter returnerar SKÄRNINGSPUNKT felvärdet #Saknas!.

 • Ekvationen för regressionslinjens skärningspunkt är:

  Ekvation

  där lutningen (b) är beräknad till:

  Ekvation

  och där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(kända_x) och MEDEL(kända_y).

 • Den underliggande algoritmen som används i funktionerna SKÄRNINGSPUNKT och LUTNING är inte samma som den underliggande algoritm som används i funktionen REGR. Skillnaden mellan dessa algoritmer kan leda till olika resultat vid obestämbara och parallella data. Exempel: om datapunkterna för argumentet kända_y är 0 och datapunkterna för argumentet kända_x är 1:

  • SKÄRNINGSPUNKT och LUTNING returnerar felet #DIVISION/0!. Algoritmen bakom SKÄRNINGSPUNKT och LUTNING har utformats att söka efter ett enda svar, och i det här exemplet kan det finnas mer än ett svar.

  • returnerar REGR värdet 0. Algoritmen bakom REGR har utformats att returnera rimliga resultat för parallella data, och i det här exemplet finns det minst ett svar.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Känt y-värde

Känt x-värde

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Formel

Beskrivning

Resultat

=SKÄRNINGSPUNKT(A2:A6;B2:B6)

Punkten där en linje skär y-axeln när x- och y-värdena ovan används

0,0483871

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×