Skala ett kalkylblad

Om kalkyl bladet innehåller många kolumner kan du använda alternativen skala för att passa för att minska kalkyl bladets storlek för att passa den utskrivna sidan bättre.

Gör så här:

 1. Klicka på fliken Sidlayout i menyfliksområdet.

 2. I gruppen Anpassa går du till rutan Bredd och väljer 1 sida, och till rutan Höjd och väljer Automatisk. Kolumnerna visas nu på en sida medan raderna kan utökas till flera sidor.

  Anpassa

  Om du vill skriva ut kalkyl bladet på en enstaka sida väljer du 1 sida i rutan höjd . Tänk på att det kan vara svårt att läsa utskriften eftersom Excel krymper informationen så att den passar. Om du vill se hur mycket skalning som används tittar du i rutan Skala. Om det är ett lågt tal kan du behöva göra andra ändringar innan du skriver ut. Du kan till exempel behöva ändra sidorienteringen från stående till liggande eller använda en större pappersstorlek. I avsnittet nedan får du lära dig lite mer om att skala ett kalkylblad så att det passar en utskriven sida.

 3. Om du vill skriva ut kalkylbladet trycker du på Ctrl+P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på OK.

För att det ska fungera så bra som möjligt när du skalförändrar ett kalkyl blad är det viktigt att komma ihåg följande:

 • Om kalkyl bladet innehåller många kolumner kan du behöva växla sid orientering från stående till liggande. Det gör du genom att gå till sidlayout > utskrifts format > orienteringoch klicka på liggande.

 • Överväg att använda större pappers storlek för många kolumner. Om du vill byta standard pappers storlek går du till sidlayout > utskrifts format > storlekoch väljer önskad storlek.

 • Använd kommandot utskrifts område (utskrifts format ) för att utesluta de kolumner eller rader som du inte behöver skriva ut. Om du till exempel vill skriva ut kolumnerna A till och med F, men inte kolumnerna G till och med Z, anger du att utskriftsområdet bara ska omfatta kolumn A till F.

 • Du kan förminska eller förstora ett kalkylblad så att det passar bättre i utskrift. Om du vill göra det klickar du på knappen fönster start. Klicka sedan på skalning > Justera tilloch ange sedan den procents ATS av normal storleken du vill använda.

  Obs!: Om du vill förminska ett kalkyl blad så att det passar för de utskrivna sidorna kan du ange ett procenttal som är mindre än 100%. Ange ett procentvärde som är större än 100 % om du vill förstora ett kalkylblad så att det passar de utskrivna sidorna.

 • Sidlayoutvyn inte är kompatibel med kommandot Lås fönsterrutor. Om du inte vill låsa upp raderna eller kolumnerna i kalkylbladet kan du hoppa över Sidlayoutvyn och i stället använda anpassningsalternativen på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat. Det gör du genom att gå till fliken Sidlayout och klicka på dialog Rute ikonen i gruppen utskrifts format Bild av knapp längst ned till höger. Du kan också trycka på ALT + P, S, P på tangent bordet.

 • Om du vill skriva ut ett kalkyl blad på ett visst antal sidor klickar du på knappen liten fönster start. Under skalning, i båda rutorna Anpassa till anger du antalet sidor (breda och högre) som du vill skriva ut kalkyl blads data på.

  Meddelanden: 

  • Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

  • Excel drar inte ut data så att de fyller upp sidorna.

 • Om du vill ta bort ett skalningsalternativ går du till Arkiv > Skriv ut > Inställningar > ingen skalning.

När du skriver ut ett kalkyl blad i Excel kanske du inte förväntar dig att utskrifts tecken storleken inte stämmer.

Följ de här stegen om du vill skalförändra kalkyl bladet genom att öka eller minska tecken storleken.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut i kalkylbladet.

 2. Gå till Inställningar och klicka på Anpassade skalning > Anpassade skalningsalternativ.

 3. Klicka på sida och välj en procents ATS som du vill öka eller minska tecken storleken med i rutan Justera mot .

 4. Granska ändringarna i förhands granskningen och – om du vill ha en annan tecken storlek – Upprepa stegen.

  Obs!: Innan du klickar på Skriv utkontrollerar du inställningarna för pappers storlek i skrivar egenskaperna och ser till att skrivaren verkligen har papper i den storleken. Om inställningen för pappers storlek skiljer sig från pappers storleken i skrivaren justeras utskriften så att den passar pappers storleken i skrivaren och det utskrivna kalkyl bladet kanske inte stämmer överens med förhands granskningen

Om kalkyl bladet visas i förhands gransknings fönstret för att minska till en enda sida markerar du kryss rutan för skalnings alternativ som Anpassa bladet på en sida . Mer information om hur du gör justeringar finns i avsnittet ovan.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Snabbstart: Skriva ut ett kalkylblad

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×