Index hjälper ditt databassystem att hitta och sortera poster snabbare. Du kan avsevärt förbättra databasens prestanda genom att skapa index för kolumner som du söker ofta.

Du kan skapa index manuellt och du kan ändra de index som Visio skapar automatiskt.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Skapa ett index i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till ett index för och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Skriv ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

 5. Välj ett alternativ i listan Indextyp för att skapa ett unikt eller icke-unikt index.

 6. I listan Tillgängliga kolumner markerar du namnet på varje kolumn som du vill ta med i indexet och klickar sedan på Lägg till.

 7. Markera kryssrutanAsc i listan Indexerade kolumner om du vill skapa ett index med en stigande sorteringsordning, eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett som har fallande sorteringsordning.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Obs!: Vissa databasprogram har en gräns för vilken typ och antal index du kan skapa per tabell. Specifik information finns i dokumentationen till ditt databashanteringssystem (DBMS).

Ta bort ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index du vill ta bort och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. I listan Indexnamn markerar du namnet på det index du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Redigera indexegenskaper

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index du vill redigera och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Välj namnet på det index du vill redigera i listan Indexnamn.

 4. Redigera egenskaperna för indexet genom att göra något av följande:

  • Om du vill ange ett nytt namn på indexet klickar du på Byt namn.

  • Om du vill ange ett unikt eller icke-unikt index väljer du ett alternativ i listan Indextyp.

  • Om du vill ange drivrutinsspecifika indexattribut klickar du på Alternativ.

  • Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Lägga till, ta bort eller ändra ordning på kolumner i ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index du vill ändra och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Välj namnet på det index du vill ändra i listan Indexnamn.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn i ett index markerar dunamnet på kolumnen under Tillgängliga kolumner och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort en kolumn från ett index markerardu namnet på kolumnen under Indexerade kolumner och klickar sedan på Ta bort.

  • Om du vill ändra ordningen på enkolumn markerar du namnet på kolumnen under Indexerade kolumner och drar sedan kolumnnamnet till den nya positionen i listan.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du gör om en befintlig databas till en databasmodell läser du artikeln om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Skapa ett databasmodelldiagram

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×