Skapa eller redigera vyer i databasmodelldiagram

Du kan tänka på en vy som en sparad fråga. Vyer är särskilt användbara om du vill komma åt samma information från flera tabeller, eller visa data för användare utan att användarna kan ändra de faktiska tabellerna.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Lägga till en vy i ett databasmodelldiagram

 • Utgå från stencilen Entitetssamband eller Objektrelationer och dra en Vy-form till ritningssidan.

Tilldela kolumner från tabeller i en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet som innehåller vyn du vill lägga till kolumner i.

 2. Dubbelklicka vyn och gå till fönstret Databasegenskaper och fönstret Kategorier och klicka på Kolumner.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på fältet Fysiskt namn på en tom rad och skriv namnet på kolumnen. Upprepa för varje kolumn du vill lägga till i vyn.

  • Klicka på Lägg till. Standardnamnet för den nya kolumnen följer namnkonventionerna du har angett i dialogrutan Inställningar för modellering. Om du vill ändra namnet på kolumnen klickar du på standardkolumnnamnet och skriver ett nytt namn. Upprepa för varje kolumn du vill lägga till i vyn.

 4. Klicka på namnet på den kolumn du vill definiera och klicka sedan på Redigera.

 5. I dialogrutan Visa kolumnegenskaper, på fliken Källa klickar du på Känd kolumn i en annan tabell eller vy och klicka sedan på Ändra.

 6. I dialogrutan Välj en kolumn väljer du en kolumn i listan över tabeller och vyer i databasmodelldiagrammet. Klicka sedan på OK.

 7. När du är nöjd med inställningarna klickar du på OK.

 8. Upprepa steg 4 till 7 för varje kolumn du har lagt till i steg 3.

Redigera egenskaperna för en kolumn i en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på vyn som innehåller de kolumner du vill ändra och klicka sedan på Kolumner i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på namnet på den kolumn du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

 4. I dialogrutan Visa kolumnegenskaper klickar du på den flik som innehåller den information du vill redigera och gör sedan ändringarna.

 5. När du är nöjd med inställningarna klickar du på OK.

Redigera egenskaperna för en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på vyn vars egenskaper du vill redigera för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 3. I fönstret Databasegenskaper klickar du på den kategori som innehåller den information du vill redigera och gör sedan ändringarna.

Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Ta bort en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. På ritningssidan klickar du på den vy du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

 3. I dialogrutan Ta bort objekt gör du något av följande:

  • Klicka på Ja för att ta bort vyn från ritningssidan och modellen från fönstret Tabeller och vyer.

  • Klicka på Nej för att ta bort vyn från ritningssidan men inte från modellen eller fönstret Tabeller och vyer.

Obs!: Om du inte ser dialogrutan Ta bort objekt när du tar bort ett objekt från diagrammet går du till menyn Databas, pekar på Alternativ, klickar på Modellering. Gå sedan till fliken Logiskt diagram i dialogrutan Inställningar för databasmodellering under När ett objekt tas bort från diagrammet och klicka på Fråga användaren vad som ska göras. Om du vill ta bort vyn från modellen kan du också klicka på vyn i fönstret Tabeller och vyer och sedan trycka på DELETE-tangenten.

Ändra ordningen på vyer i kodfönstret

 1. Om fönstret Kod inte redan är öppet går du till menyn Databas, pekar på Visa och klickar sedan på Kod för att öppna fönstret.

  Obs!: Det är kommandot är bara tillgängligt i mallen Databasmodelldiagram.

 2. Dra den vy du vill ordna om till en ny plats i fönstret.

Definiera ett namnutrymmesvärde för en entitet eller vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på entiteten eller vyn vars namnutrymme du vill ange för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 3. I listan Kategorier klickar du på Definition och skriver sedan den särskiljande texten i rutan Namnutrymme.

Databasmodellen uppdateras automatiskt.

Skapa kod för vyer

 1. Dra en Vy-form från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer.

 2. Dubbelklicka på formen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 3. Under Kategorier klickar du på SQL.

 4. Skriv koden i SQL-fönstret.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

Troligtvis innehåller din version av Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill ta reda på vilken version av Visio som du har klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Versionens namn finns i den översta raden i dialogrutan.

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du gör om en befintlig databas till en databasmodell läser du artikeln om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×