Skapa eller ta bort ett värdelistfält

Använd ett värdelistfält när du har en begränsad uppsättning värden som inte ändras ofta, till exempel bedömningsskalor eller utgiftskategorier.

Obs!    I Access finns andra typer av listfält: ett uppslagsfält som letar upp matchande data i en tabell (t.ex. ett ID-fält som letar upp ett fullständigt namn) och ett flervärdesfält som kan lagra upp till 100 värden i ett fält, avgränsade med ett kommatecken (,). Mer information finns i Skapa eller ta bort ett uppslagsfält och Skapa eller ta bort ett flervärdesfält.

Artikelinnehåll

Skapa ett värdelistfält

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Datatyp som motsvarar kolumnen som du vill använda som ett uppslagsfält, klicka på nedåtpilen och klicka sedan på Uppslagsguiden.

  Obs!   Beroende på vilka val du gör i Uppslagsguiden skapas tre typer av listor: ett uppslagsfält, ett värdelistfält och ett flervärdesfält.

 3. Följ noggrant de här stegen i guiden:

  1. På den första sidan väljer du Jag skriver värdena själv. Klicka sedan på Nästa.

  2. På den andra sidan bevarar du markeringen för 1 kolumn. Ange flera värden, en i varje rad under kolumnrubriken, och klicka sedan på Nästa.

  3. På den tredje sidan, under Vill du begränsa posterna till de val du gjort? väljer du Endast från lista och klickar sedan på Slutför.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Uppdatera egenskaperna för ett värdelistfält

När du använder Uppslagsguiden för att skapa ett värdelistfält anges egenskaperna för uppslagsfältet åt dig. Om du vill ändra designen för värdelistfältet anger du dess uppslagsegenskaper.

 1. Öppna en tabell i designvyn.

 2. Klicka på uppslagsfältets namn i kolumnen Fältnamn.

 3. Under Fältegenskaper klickar du på fliken Uppslag.

 4. Ställ in egenskapen Visa kontroll som Kombinationsruta, så visas ändringarna för alla tillgängliga egenskaper för dina val. Mer information finns i avsnittet Egenskaper för uppslagsfält.

 5. Du kan redigera värdelistan direkt i egenskapen Radkälla.

Överst på sidan

Ta bort ett värdelistfält

Viktigt    När du tar bort ett värdelistfält som innehåller data förlorar du dessa data permanent. Du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort i databladsvyn

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Leta upp värdelistfältet, högerklicka på rubrikraden och klicka sedan på Ta bort fält.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort i designvyn

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Klicka på radväljaren bredvid värdelistfältet. Tryck sedan på DELETE, eller högerklicka på radväljaren och klicka sedan på Ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskaper för uppslagsfält

Ställ in den här egenskapen

Om du vill

Visa kontroll

Styr vilka egenskaper som visas genom att ställa in den här egenskapen:

 • Kombinationsruta visar en lista över alla tillgängliga egenskaper.

 • Listruta visar en lista över alla tillgängliga egenskaper förutom Antal rader, Listbredd och Endast från lista.

 • Textruta visar inga egenskaper och konverterar fältet till skrivskyddat.

Typ av radkälla

Välj om du vill fylla uppslagsfältet med värden från en annan tabell eller fråga, eller från en lista med värden som du anger. Du kan också välja att fylla i listan med namnen på fälten i en tabell eller fråga.

Radkälla

Ange den tabell, fråga eller lista med värden som tillhandahåller värdena för uppslagsfältet. När egenskapen Typ av radkälla är inställd på Tabell/fråga eller Fältlista bör den här egenskapen ställas in på ett tabell- eller frågenamn eller ett SQL-uttryck som representerar frågan. När egenskapen Typ av radkälla är inställd på Värdelista ska egenskapen innehålla en lista med värden som avgränsas med semikolon.

Bunden kolumn

Ange den kolumn i radkällan som tillhandahåller det värde som lagras i uppslagsfältet. Det här värdet kan variera mellan 1 och antalet kolumner i radkällan.

Den kolumn som tillhandahåller värdet som ska lagras behöver inte vara samma kolumn som visningskolumnen.

Antal kolumner

Ange antalet kolumner i radkällan som kan visas i uppslagsfältet. Välj vilka kolumner som ska visas genom att ange en kolumnbredd i egenskapen Kolumnbredder.

Kolumnrubrik

Ange om kolumnrubriker ska visas.

Kolumnbredder

Ange kolumnbredden för varje kolumn. Värdet som visas i ett uppslagsfält är den eller de kolumner som representeras i egenskapen Kolumnbredder med en bredd som inte är noll.

Om du inte vill visa en kolumn, till exempel en ID-kolumn, anger du 0 för bredden.

Antal rader

Ange antalet rader som visas när du visar uppslagsfältet.

Listbredd

Ange bredden på den kontroll som visas när du visar uppslagsfältet.

Endast från lista

Välj om det går att ange ett värde som inte finns i listan.

Tillåt flera värden

Anger om det är tillåtet att välja flera värden i uppslagsfältet.

Du kan inte ändra värdet för den här egenskapen från Ja till Nej.

Tillåt redigering av värdelistor

Ange om det går att redigera objekt i ett uppslagsfält som baseras på en värdelista. När den här egenskapen är inställd på Ja och du högerklickar på ett uppslagsfält som baseras på en värdelista med en enda kolumn visas menyalternativet Redigera listobjekt. Om uppslagsfältet har fler än en kolumn ignoreras den här egenskapen.

Redigeringsformulär för listobjekt

Namnge ett befintligt formulär som du vill använda för att redigera listobjekten i ett uppslagsfält som baseras på en tabell eller fråga.

Visa endast värden i radkälla

Visa endast värden som matchar den aktuella radkällan när Tillåt flera värden är inställd på Ja.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×