Dispositionsfunktionen i OneNote gör det snabbt att ordna långa eller komplexa dokument, planer och presentationer. Du kan ordna upp till fem nivåer med information, och det börjar tilldela en hierarkisk struktur till dina anteckningar så snart du har indrag i ett stycke under ett annat.

Dispositionstext i en anteckningsbehållare i OneNote

Du kan höja eller sänka objekt i dispositionshierarkin genom att ändra indraget. Du kan också ordna informationen i rubriker och underrubriker, använda numrerade listor och punktlistor och styra vilka informationsnivåer som visas.

Skapa en disposition

 1. Skriv en rad eller ett textstycke och tryck sedan på Retur.

  Det första stycket du skriver formateras automatiskt som nivå 1 i dispositionen.

 2. Om du vill att det andra stycket ska vara underordnat det första (nivå 2) klickar du på Öka indrag.

  Skärmbild av knappen Öka indrag i OneNote 2016.

 3. På den indragna raden skriver du det andra stycket och trycker på Retur.

Varje gång du skriver ett nytt stycke kan du öka eller minska indraget så att styckehierarkin höjs eller sänks.

Obs!:  Observera att varje nytt stycke automatiskt börjar på samma nivå som förra stycket såvida du inte ändrar indraget.

I stora dispositioner kan du lägga till punkter och numrering för att få en mer detaljerad struktur.

Dölja en disposition

En av fördelarna med att strukturera anteckningar i dispositionsformat är att du kan dölja undernivåer.

 1. Placera muspekaren på ett stycke på nivå 1 och dubbelklicka sedan på den lilla handtagsikonen.

  (Om du använder en OneNote 2010 ser handtagsikonen ut som en fyrhövdad pil i en ruta.)

  Skärmbild av hur du minskar en disposition i OneNote 2016.

Du kan visa en disposition på samma sätt. Dubbelklicka på den lilla handtagsikonen igen.

Meddelanden: 

 • För alla stycken med underrubriker kan du välja hur många nivåer du vill visa. Högerklicka på handtagsikonen, klicka på Markera och välj en nivå.

 • Om du genomgående placerar samma typ av information på samma nivå i de disponerade anteckningarna kan du markera all text på den nivån. Högerklicka på handtagsikonen, klicka på Markera och klicka sedan på Markera allt på nivå 1, Markera allt på nivå 2 eller vilken nivå du nu önskar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×