Skapa en fabriksritning

Layoutmallen Fabrikslayout innehåller former som du behöver för att skapa en detaljerad design av tillverkningsanläggningen, inklusive byggnad, maskiner, lager, leverans och mottagande anläggningar.

"Fabrikslayout med maskiner, lager och varuintag"

 1. Klicka på kategorin Kartor och planritningar i listan Kategorier.

 2. Klicka på Fabrikslayoutoch sedan på Skapa.

  Med den här ritningstypen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 3. Skapa eller infoga en planritning. Du kan göra detta på tre olika sätt – skapa en Visio-planritning, infoga en CAD-planritning eller kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning. Se de kommande procedurerna för hur du gör detta.

 4. Lägg till former som representerar maskiner, lager samt leverans- och mottagande anläggningar.

Skapa en planritning

 1. Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt.

  Använda rumsformer

  1. Dra någon av rumsformernafrån Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen och markeringshandtagen på enskilda väggar.

  Använda väggformer

  1. Dra former för yttervägg frånVäggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på väggar genom att dra i en slutpunkt.

  3. Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 2. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra väggformer till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

  2. Ändra storlek på väggar genom att dra i en slutpunkt.

  3. Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra strukturella former, till exempelkolumner, från Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Från stencilen Byggnadskärna drar du former för byggnadskärnor, till exempel byggnad, till ritningssidan.

  3. Dra dörr- och fönsterformerovanpå väggar, skal och struktur från Väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roterar så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  4. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

   Lägga till elektriska symboler

   Dra väggväxlar,uttag och andra vägginstallationer från El och telecom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt , vilket indikerar att symbolen är fäst vid väggen. Väggfixar roteras för att justeras med väggen och fästs mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

   Lägga till måttlinjer för väggar

   1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

   2. Flytta måttlinjer och måtttext genom att dra i ett kontrollhandtag.

    Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

   3. Om du lägger till ett mått för en vägg kan du ändra storlek på väggen genom att välja måttformen, ange det mått du vill använda och sedan klicka bort från måttformen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda CAD filen och klicka på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek, ändra dess skala eller flytta den. Du kan också låsa Visio- lager som innehåller CAD-ritningen.

Kopiera och klistra in en befintlig ritning med planritning i Visio till en ny ritning

 1. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 3. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 4. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt, klicka på Kartor och planritningaroch klicka sedan på Fabriksritning.

  Med den här ritningstypen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 3. Skapa eller infoga en planritning. Du kan göra detta på tre olika sätt – skapa en Visio-planritning, infoga en CAD-planritning eller kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning. Se de kommande procedurerna för hur du gör detta.

 4. Lägg till former som representerar maskiner, lager samt leverans- och mottagande anläggningar.

Skapa en planritning

 1. Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt.

  Använda rumsformer

  1. Dra någon av rumsformernafrån Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag – gul romb och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag enskilda väggar.

  Använda väggformer

  1. Dra former för yttervägg frånVäggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 2. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra väggformer till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra strukturella former, till exempelkolumner, från Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Från stencilen Byggnadskärna drar du former för byggnadskärnor, till exempel byggnad, till ritningssidan.

  3. Dra dörr- och fönsterformerovanpå väggar, skal och struktur från Väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roterar så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  4. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

   Lägga till elektriska symboler

   Dra väggväxlar,uttag och andra vägginstallationer från El och telecom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt , vilket indikerar att symbolen är fäst vid väggen. Väggfixar roteras för att justeras med väggen och fästs mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

   Lägga till måttlinjer för väggar

   1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

   2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag – gul romb .

    Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

   3. Om du lägger till ett mått för en vägg kan du ändra storlek på väggen genom att välja måttformen, ange det mått du vill använda och sedan klicka bort från måttformen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda CAD filen och klicka på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek, ändra dess skala eller flytta den. Du kan också låsa Visio- lager som innehåller CAD-ritningen.

Kopiera och klistra in en befintlig ritning med planritning i Visio till en ny ritning

 1. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 3. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 4. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

 1. Peka på Nytt på menyn Arkiv,peka på Kartor och planritningaroch klicka sedan på Fabrikslayout.

  Med den här ritningstypen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 2. Skapa eller infoga en planritning. Du kan göra detta på tre olika sätt – skapa en Visio-planritning, infoga en CAD-planritning eller kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning. Se de kommande procedurerna för hur du gör detta.

 3. Lägg till former som representerar maskiner, lager samt leverans- och mottagande anläggningar.

Skapa en planritning

 1. Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt.

  Använda rumsformer

  1. Dra någon av rumsformernafrån Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag – gul romb och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag enskilda väggar.

  Använda väggformer

  1. Dra former för yttervägg frånVäggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 2. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra väggformer till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra strukturella former, till exempelkolumner, från Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Från stencilen Byggnadskärna drar du former för byggnadskärnor, till exempel byggnad, till ritningssidan.

  3. Dra dörr- och fönsterformerovanpå väggar, skal och struktur från Väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roterar så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  4. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

   Lägga till elektriska symboler

   Dra väggväxlar,uttag och andra vägginstallationer från El och telecom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt , vilket indikerar att symbolen är fäst vid väggen. Väggfixar roteras för att justeras med väggen och fästs mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

   Lägga till måttlinjer för väggar

   1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

   2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag – gul romb .

    Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

   3. Om du lägger till ett mått för en vägg kan du ändra storlek på väggen genom att välja måttformen, ange det mått du vill använda och sedan klicka bort från måttformen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda CAD filen och klicka på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek, ändra dess skala eller flytta den. Du kan också låsa Microsoft Office Visio- lager som innehåller CAD-ritningen.

Kopiera och klistra in en befintlig ritning med planritning i Visio till en ny ritning

 1. Öppna en befintlig Microsoft Office Visio-ritning.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 3. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 4. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×