Skapa en heminredning

Använd mallen Heminredning i Microsoft Visio om du vill göra ritningar för ett nytt hus eller en ombyggnad, experimentera med nya köks- och möbelarrangemang eller göra ritningar för att lägga till ett nytt rum i ditt hem.

"Planlösning med vardagsrum, sovrum, badrum och kök"

Skapa en heminredning

 1. Klicka på Ny på fliken Arkiv och klicka sedan på Heminredning.

 2. Välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 3. Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt:

  Använd rumformer.

  1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

  Använd väggformer.

  1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Anslut väggar genom att dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 4. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra väggformer till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Anslut väggar genom att dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 5. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Dra byggnadsformer, till exempel trappor, från Byggnadskärna till ritningssidan.

 6. Lägg till dörrar och fönster.

  1. Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

 7. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

  Lägg till elektriska symboler.

  1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer.

  2. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas – den innebär att symbolen har fästs mot väggen. Vägginstallationer roteras automatiskt för att justeras med väggen och fästs mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

  Lägg till måttlinjer för väggar.

  1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

  2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag .

   Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

  3. Om du har lagt till ett mått för en vägg kan du ändra väggens storlek genom att markera måttformen, ange önskat mått och sedan klicka utanför måttformen.

Överst på sidan

Infoga en CAD-heminredning

 1. Klicka på Ny på fliken Arkiv och klicka sedan på Heminredning.

 2. Välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 3. Klicka på CAD-ritning på fliken Infoga.

 4. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 5. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Överst på sidan

Kopiera en befintlig Visio-heminredning till en ny

 1. Klicka på Ny på fliken Arkiv och klicka sedan på Heminredning.

 2. Välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 3. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 4. På fliken Design klickar du på Utskriftsformat och sedan på Ritningsskala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 5. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på fliken Start.

 6. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på fliken Start.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Överst på sidan

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Skapa en heminredning

 1. Peka på Ny på fliken Arkiv och klicka på Kartor och planritningar under Mallkategorier.

 2. Klicka på Heminredning, välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 3. Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt:

  Använd rumformer.

  1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

  Använd väggformer.

  1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Anslut väggar genom att dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 4. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra väggformer till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Anslut väggar genom att dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 5. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Dra byggnadsformer, till exempel trappor, från Byggnadskärna till ritningssidan.

 6. Lägg till dörrar och fönster.

  1. Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

 7. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

  Lägg till elektriska symboler.

  1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer.

  2. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas – den innebär att symbolen har fästs mot väggen. Vägginstallationer roteras automatiskt för att justeras med väggen och fästs mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

  Lägg till måttlinjer för väggar.

  1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

  2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag .

   Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

  3. Om du har lagt till ett mått för en vägg kan du ändra väggens storlek genom att markera måttformen, ange önskat mått och sedan klicka utanför måttformen.

Överst på sidan

Infoga en CAD-heminredning

 1. Peka på Ny på fliken Arkiv och klicka sedan på Kartor och planritningar under Mallkategorier.

 2. Klicka på Heminredning, välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 3. Klicka på CAD-ritning på fliken Infoga.

 4. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 5. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Överst på sidan

Kopiera en befintlig Visio-heminredning till en ny

 1. Peka på Ny på fliken Arkiv och klicka sedan på Kartor och planritningar under Mallkategorier.

 2. Klicka på Heminredning, välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 3. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 4. På fliken Design klickar du på Utskriftsformat och sedan på Ritningsskala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 5. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på fliken Start.

 6. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på fliken Start.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Överst på sidan

Skapa en heminredning

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på Kartor och planritningar och klicka sedan på Heminredning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt:

  Använd rumformer.

  1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

  Använd väggformer.

  1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra väggformer till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 4. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

  2. Dra byggnadsformer, till exempel trappor, från Byggnadskärna till ritningssidan.

 5. Lägg till dörrar och fönster.

  1. Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

 6. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

  Lägg till elektriska symboler.

  1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer.

  2. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas – den innebär att symbolen har fästs mot väggen. Vägginstallationer roteras automatiskt för att justeras med väggen och fästs mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

  Lägg till måttlinjer för väggar.

  1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

  2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag .

   Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

  3. Om du har lagt till ett mått för en vägg kan du ändra väggens storlek genom att markera måttformen, ange önskat mått och sedan klicka utanför måttformen.

Överst på sidan

Infoga en CAD-heminredning

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på Kartor och planritningar och klicka sedan på Heminredning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 3. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 4. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Överst på sidan

Kopiera en befintlig Visio-heminredning till en ny

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på Kartor och planritningar och klicka sedan på Heminredning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 3. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 4. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 5. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×