Skapa en kontroll som refererar till en kontroll i ett annat formulär

Den här artikeln handlar om hur du lägger till en textrutekontroll i ett Access-formulär och sedan anger egenskaperna för textrutan, så att den visar ett värde från en kontroll i ett annat formulär. Det kan vara användbart när:

 • du har ett huvudformulär som innehåller ett underformulär, underformuläret innehåller en beräknad textruta (till exempel en summa av artikelpriser) och du vill visa resultatet i huvudformuläret.

 • du har ett formulär som innehåller en kommandoknapp som används för att öppna ett andra formulär, och du vill att en textruta i det andra formuläret ska visa värdet i en kontroll i det första formuläret.

Skapa kontrollen

 1. Högerklicka på formuläret som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy eller Layoutvy.

 2. Klicka på Textruta i galleriet Kontroller på fliken Design

 3. Klicka där du vill skapa textrutan i formuläret.

 4. Se till att bara textrutan är markerad. Om det behövs klickar du på en annan kontroll och klickar sedan på textrutan igen.

 5. Om egenskapssidan inte redan visas högerklickar du på textrutan och klickar på Egenskaper.

 6. Klicka på fliken Alla i åtgärdsfönstret Egenskapssida.

 7. Ange följande syntax för egenskapen Kontrollkälla:

  =[Formulär]![formulärnamn]![kontrollnamn]

  Där formulärnamn är namnet på det formulär som innehåller kontrollen vars värde du vill visa, och kontrollnamn är namnet på kontrollen.

  Att referera till en kontroll i ett underformulär är lite mer komplicerat. I sådana fall ska du använda följande syntax:

  =[Formulär]![huvudformulärnamn]![namn på underformulärkontrollen i huvudformuläret].[Formulär]![kontrollnamn i underformuläret]

  Där huvudformulärnamn är namnet på huvudformuläret, namn på underformulärkontrollen i huvudformuläret är kontrollnamnet i formuläret som är behållare för underformuläret och kontrollnamn i underformuläret är namnet på kontrollen i underformuläret som innehåller kontrollen vars värde du vill visa.

Obs!: I samtliga fall måste det formulär du vill referera till vara öppet så att Access kan läsa dess värde. Formuläret kan vara dolt, men det måste vara öppet.

Exempel

Exempel 1: Referens till annat formulär

Anta att du har ett huvudformulär som heter Order och du vill visa värdet för en kontroll med namnet Förnamn som finns i ett formulär som heter Personalinformation. Om du vill visa värdet från kontrollen Förnamn i formuläret Personalinformation, lägger du till en textruta i formuläret Order och anger följande för egenskapen Kontrollkälla:

=[Formulär]![Personalinformation]![Förnamn]

Exempel 2: Referera till en kontroll i ett underformulär i huvudformuläret

Anta att du har ett huvudformulär med namnet Order. Det här formuläret innehåller en underformulärkontroll med namnet Orderunderformulär, och underformuläret innehåller en beräknad textruta med namnet Orderdelsumma. Om du vill visa värdet från kontrollen Orderdelsumma i huvudformuläret Order lägger du till en textruta i huvudformuläret Order och anger följande för egenskapen Kontrollkälla:

=[Formulär]![Order]![Orderunderformulär].[Formulär]![Orderdelsumma]

Obs!: I samtliga fall måste det formulär du vill referera till vara öppet så att Access kan läsa dess värde. Formuläret kan vara dolt, men det måste vara öppet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×