Skapa en korsreferens

Med korsreferenser kan du länka till olika delar i ett och samma dokument. Du kan till exempel använda en korsreferens om du vill länka till ett diagram eller en bild som visas på någon annan plats i dokumentet. Korsreferensen visas som en länk som tar läsaren till det refererade objektet.

Om du vill länka till ett separat dokument kan du skapa en hyperlänk.

Skapa det objekt du vill hänvisa till först

Du kan inte hänvisa till något som inte existerar, så se till att skapa diagram, rubrik, sid nummer osv., innan du försöker länka till det. När du infogar kors referensen visas en dialog ruta med en lista över allting som är tillgängligt att länka till. Här är ett exempel.

Dialogrutan Korsreferens i Word

Infoga korsreferensen

 1. Skriv texten som börjar kors referensen i dokumentet. "Se figur 2 för en förklaring av den nedåtgående trenden".

 2. Klicka på Korsreferens på fliken Infoga.

  Menyfliksområdet i Word med markerad korsreferens
 3. I rutan referens typ klickar du på list rutan för att välja vad du vill länka till. Vilka listor som är tillgängliga beror på vilken typ av objekt (rubrik, sid nummer o.s.v.) som du länkar till.

  Dialogrutan Korsreferens där referenstyper visas.
 4. I rutan Referera till klickar du på den information som du vill infoga i dokumentet. Alternativen beror på vad du valde i steg 3.

  Val i Infoga referenser till lista
 5. Klicka på det specifika objekt som du vill att korsreferensen ska referera till – t.ex. "Infoga korsreferensen" – i rutan Till....

 6. Om du vill att användarna ska kunna hoppa till det refererade objektet markerar du kryssrutan Infoga som hyperlänk.

  Korsreferensdialogrutan där kryssrutan för hyperlänk är markerad
 7. Om kryssrutan Inkludera ovan/nedan är tillgänglig kan du markera den för att ange den relativa positionen för det refererade objektet.

 8. Klicka på Infoga.

Korsreferenser infogas som fält

Kors referenser infogas i ett dokument som fält. Ett fält är en uppsättning information som instruerar Word att infoga text, grafik, sid nummer och annat material i ett dokument automatiskt. DATUM fältet infogar till exempel det aktuella datumet. Fördelen med att använda fält är att innehållet infogas – datum, sid nummer, grafik osv-uppdateras automatiskt när det finns en ändring. Om du till exempel skriver ett dokument under en viss tid kommer datumet att ändras varje dag när du öppnar och sparar dokumentet. Om du uppdaterar en bild som är lagrad någon annan stans men som refereras till i fältet får uppdateringen automatiskt en gång utan att du behöver infoga bilden på nytt.

Om du har infogat en korsreferens i stil med {REF _Ref249586 \* MERGEFORMAT}, visas fältkoderna i stället för fältresultatet. När du skriver ut dokumentet eller döljer fältkoderna, ersätts de av fältresultatet. Om du vill visa fältresultatet i stället för fältkoderna trycker du på ALT+F9 eller högerklickar på fältkoden och klickar sedan på Växla fältkoder i snabbmenyn.

Använda ett samlingsdokument

Om du vill korsreferera till objekt som ligger i ett separat dokument utan att använda hyperlänkar, måste du först kombinera dokumenten i ett huvuddokument och sedan infoga korsreferenserna. Ett samlingsdokument är en behållare för en uppsättning separata filer (eller underdokument). Du kan använda ett samlingsdokument för att skapa och hantera ett dokument med flera delar, till exempel en bok med flera kapitel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×