I Teams för personligt bruk och småföretag kan du skapa kalenderhändelser för att planera för ett särskilt tillfälle eller konfigurera en återkommande händelse för dig och din grupp. Du kan också omvandla dessa händelser till onlinemöten. 

Obs!: Den här funktionen är för närvarande tillgänglig i Teams för iOS och Android.

Från en grupp:

 1. Gå till gruppchatten. 

 2. Tryck på plustecknet  Knappen Lägg till bredvid fönstret Skriv ett meddelande och välj sedan Händelse Knappen Nytt möte.

  Obs!: Du kan också gå till chattinformationen och under Gör mer tillsammans väljer du Lägg till en händelse och sedan Schemalägg grupphändelse Plusknapp.

 3. Ange ett händelsenamn i fönstret Ny grupphändelse.

 4. Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Hela dagen . Om Hela dagen är inaktiverad anger du start - och slutdatum samt tidsram.

  Obs!: Du kan också lägga till en plats, välja upprepa och lägga till en beskrivning.

 5. När du är klar trycker du på bockmarkeringen Knappen Ok i Teams.

 6. Den nya händelsen visas i gruppkalendern och gruppchatten.

Från din personliga kalender:

 1. Tryck på Schemalägg möte Knappen Lägg tillpå fliken Kalender.

 2. Ange ett händelsenamn i fönstret Ny händelse.

 3. Om du vill göra det till en grupphändelse trycker du på Lägg till deltagare, söker efter och markerar de personer du vill lägga till och trycker på bockmarkeringen Knappen Ok i Teams..

 4. Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Hela dagen . Om Hela dagen är inaktiverad anger du start - och slutdatum samt tidsram.

  Obs!: Du kan också lägga till en plats, välja upprepa och lägga till en beskrivning.

 5. När du är klar trycker du på bockmarkeringen Knappen Ok i Teams.

 6. Den nya händelsen visas i kalendern.

Kontakta oss

Om du vill ha mer hjälp kan du kontakta supporten eller ställa en fråga i Microsoft Teams-communityn.

Från en grupp:

 1. Gå till gruppchatten.

 2. Tryck på Lägg till Knappen Lägg till bredvid fönstret Skriv ett meddelande och välj sedan Händelse Knappen Nytt möte.

  Obs!: Du kan också gå till chattinformation och välja Lägg till en händelse under Gör mer tillsammans och sedan välja lägg till Ny kalenderhändelse iOS.

 3. I fönstret Ny händelse anger du en rubrik Knappen Redigera rubrik.

 4. Använd skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera Knappen Hela dagen hela dagen . Om Hela dagen är inaktiverad anger du datum och tid för Start och Slut .

  Obs!: Du kan också välja upprepa Knappen Upprepa, lägga till en plats Knappen Platsoch lägga till en beskrivning Knappen Beskrivning.

 5. Tryck på Klar när du är klar.

 6. Den nya händelsen visas i gruppchatten.

Från din personliga kalender:

 1. Tryck på lägg till Plusknapppå fliken Kalender.

 2. I fönstret Ny händelse anger du en rubrik Knappen Redigera rubrik.

 3. Om du vill göra det till en grupphändelse trycker du på Lägg till deltagare och söker sedan efter och väljer de personer du vill lägga till.

 4. Använd skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera Knappen Hela dagen hela dagen . Om Hela dagen är inaktiverad anger du datum och tid för Start och Slut .

  Obs!: Du kan också välja upprepa Knappen Upprepa, lägga till en plats Knappen Platsoch lägga till en beskrivning Knappen Beskrivning.

 5. Tryck på Klar när du är klar.

 6. Den nya händelsen visas i kalendern.

Kontakta oss

Om du vill ha mer hjälp kan du kontakta supporten eller ställa en fråga i Microsoft Teams-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×