Presentera bildspel

Skapa en självgående presentation

Skapa en självgående presentation

Du kan köra en självgående presentation i en monter eller på en kiosk på en mässa eller en konferens, eller spara den som ett videoklipp och skicka den till en kund.

Tips: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • Vilken version av PowerPoint för PC använder du?
 • Nyare versioner
 • 2007

Konfigurera en självgående presentation

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att de som visar presentationen ska kunna styra när nästa bild visas markerar du Visad av föredragshållare (helskärm).

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den inte kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   visar självgående PowerPoint-dialogruta

Prova och spela in tidsinställningar

Om du väljer någon av visningstyperna Visad av föredragshållare (helskärm) och Informationskiosk (helskärm) bör du prova och spela in tidsinställningarna för effekter och bilder.

 1. Klicka på Tidsinställningar på fliken Bildspel.

  Obs!: Presentationstimern börjar med en gång när du klickar på Tidsinställningar.

  Verktygsfältet Repetition visas och tidsinställningarna för presentation visas i rutan Bildtid.

  visar dialogrutan inspelningstider för PowerPoint

  Bild: Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (fortsätter till nästa bild)

  2 Pausa

  bildtext 3 Bildtid

  bildtext 4 Upprepa

  5 Total presentationstid

 2. Du kan göra något av följande i verktygsfältet Repetition när du anger tidsinställningar för presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

Lägga till en berättarröst eller ljud

Om du vill spela in en berättarröst måste datorn ha ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt om mikrofonen inte är en del av datorn.

 1. Klicka på pilen på knappen Spela in bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Visar knappen spela in bildspel i PowerPoint

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Starta inspelning från början

  • Starta inspelningen från aktuell bild

 3. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel, och om det är tillämpligt, markera eller avmarkera kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.

 4. Klicka på Starta inspelning.

  Tips: 

  • För att pausa berättarrösten går du till snabbmenyn Inspelning i vyn Bildspel och klickar på Pausa. När du vill starta berättarrösten igen klickar du på Återuppta inspelning.

  • Pausa inspelning av berättarröst

 5. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

 6. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

Du kan spela in berättarrösten innan du kör en presentation, eller så kan du spela in den under presentationen och ta med publikens kommentarer i inspelningen. Om du inte vill ha berättarrösten under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt. Mer information finns i Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar.

Lägga till navigering

Om du vill att publiken själva ska kunna navigera i den självgående presentationen kan du lägga till hyperlänkar eller händelseknappar för navigering.

 • Hyperlänkar    

  Du kan lägga till hyperlänkar till anpassade bildspel, särskilda bilder i presentationen, andra presentationer, Microsoft Office Word-dokument, Microsoft Office Excel-kalkylblad, platser på internet eller ett intranät, eller till e-postadresser. Du kan skapa hyperlänkar från alla typer av objekt, inklusive text, figurer, tabeller, diagram och bilder.

  Läs mer om hur du lägger till hyperlänkar i Skapa eller redigera en hyperlänk.

 • Händelseknappar    

  PowerPoint innehåller färdiga händelseknappar som du kan lägga till i din presentation och definiera hyperlänkar för. Händelseknappar har olika former, till exempel höger- och vänsterpilar. Med de här knapparna kan du använda vanliga symboler för att gå till nästa bild, föregående bild, första bilden och sista bilden. PowerPoint har även händelseknappar för att spela upp filmer eller ljud.

Lägga till en berättarröst

Genom att lägga till en berättarröst kan du göra informationen i en självgående presentation tydligare.

Om du vill spela in en berättarröst behöver du ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt. För bärbara datorer behöver du bara en mikrofon och en mikrofonkontakt. Du kan spela in berättarrösten innan du kör en presentation, eller så kan du spela in den under presentationen och ta med publikens kommentarer i inspelningen. Om du inte vill ha berättarrösten under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt.

Prova och spela in tidsinställningar

Obs!: Var beredd att börja göra tajma presentationen omedelbart efter att du har genomfört det första steget i den här proceduren.

 1. Klicka på Tidsinställningar i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Verktygsfältet Repetition visas och i rutan Bildtid börjar tiden ticka.

  Dialogrutan Repetition

  Bild: Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (fortsätter till nästa bild)

  2 Pausa

  bildtext 3 Bildtid

  bildtext 4 Upprepa

  5 Total presentationstid

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Repetition medan du tajmar presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

Ställa in en presentation för körning i en informationsdator

När du ställer in en presentation för körning i en informationsdator kan du ange om musklick någonstans på bilden ska flytta fram en bild. Om du till exempel vill att presentationen ska visas i en viss takt kan du ställa in automatiska tidsinställningar och sedan ange att presentationen som köras i en informationsdator. Om du vill ge användare mer kontroll kan du lägga till navigering, som hyperlänkar och händelseknappar, på bilderna.

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på Informationskiosk (helskärm) under Visningstyp.

Viktigt!: Om du ställer in att en presentation ska köras i en informationsdator måste du även komma ihåg automatiska tidsinställningar eller hyperlänkar för navigering. Annars fortsätter inte den självgående presentationen efter den första bilden.

Se även

 • Vilken version av PowerPoint för Mac använder du?
 • Nyare versioner
 • 2011

Konfigurera en självgående presentation

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   Obs!: Om du markerar det här alternativet markeras kryssrutan Repetera tills Esc trycks ned och bildspelet körs i en slinga.

  Visa inskrivningsalternativ

Ställ in bildövergångar

Om du vill att ett bildspel ska köras automatiskt vid en kiosk kan du styra när och hur bilder byts ut. Du kan använda samma övergång på alla bilder i presentationen och ange att bilden ska bytas ut automatiskt efter ett visst tidsintervall.

 1. Klicka på önskad övergång på fliken Övergångar.

  Alternativ på fliken Övergångar

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar på Pil för mer nedan .

 2. Gör så här på fliken Övergångar:

  • Om du vill ange hur lång tid varje bild visas markerar Efter och anger antalet sekunder.

  • Du kan ange hur lång tid varje övergång mellan bilder tar i rutan Varaktighet.

  • Klicka på Använd för alla.

  Inställningar för bildövergång

Exportera en presentation till video

Du kan exportera en presentation som en filmfil. Mer information finns i Spara en presentation som en filmfil.

Konfigurera en självgående presentation

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   Obs!: Om du markerar det här alternativet markeras kryssrutan Repetera tills Esc trycks ned och bildspelet körs i en slinga.

  Visa inskrivningsalternativ

Ställ in bildövergångar

Om du vill att ett bildspel ska köras automatiskt vid en kiosk kan du styra när och hur bilder byts ut. Du kan använda samma övergång på alla bilder i presentationen och ange att bilden ska bytas ut automatiskt efter ett visst tidsintervall.

 1. På fliken Övergångar klickar du på den övergång du vill använda, till exempel Klipp ut, Tona, Svep eller Dela.

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar sedan på nedåtpilen under övergångsgalleriet.

 2. Gör så här på fliken Övergångar:

  • Om du vill ange hur lång tid varje bild visas markerar Efter och anger antalet sekunder.

  • Du kan ange hur lång tid varje övergång mellan bilder tar i rutan Varaktighet.

  • Under Använd på klickar du på Alla bilder.

Exportera en presentation till video

Du kan exportera en presentation som en filmfil. Mer information finns i Spara en presentation som en filmfil.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×