En tidslinje kan vara till stor hjälp när du behöver rapportera övergripande projektinformation. Det är en ögonblicksbild av nyckelaktiviteter och milstolpar som är lätt att ta med till ett statusmöte – släpp den i en PowerPoint-bild eller ett Word-dokument, skriv ut den eller skicka den till din chef med e-post.

Tips: Som standard är tidslinjen oftast aktiverad. Den visas ovanför den aktuella vyn.

 1. Klicka på Visa och välj sedan Tidslinje.

  Kryssruta för tidslinje i Project

 2. Högerklicka på en aktivitet och klicka sedan på Lägg till i tidslinje. Upprepa detta för varje aktivitet eller milstolpe du vill lägga till.

  Tips: Om du använder en Project 2016 i en Project Online-prenumerationkan du ge tidslinjen ett namn! Klicka på vyn Tidslinje och sedan på Formatera > Fältetikett.

I Project 2016 kan du skapa en andra tidslinje, så att flera tidslinjer visas, och sedan kan du ändra start- och slutdatum för varje tidslinje.

Flera tidslinjer med anpassade start- och slutdatum

Så här lägger du till ytterligare en tidslinje

 1. Klicka på vyn Tidslinje och sedan på Formatera >Tidslinje.

  Tidslinjefält

 2. Högerklicka på en tidslinje och välj Datumintervall för att välja anpassade start- och slutdatum.

  Datumintervall

Du kan använda tidslinjen som den är eller ordna om aktiviteterna i den ordning du vill ha dem eller ändra färgerna så att de framträder bättre.

Före

Enkel tidslinje i Project

Efter

Formaterad tidslinje i Project

Gör så här! Klicka någonstans i tidslinjen och klicka sedan på Format om du vill se alla alternativ för att göra tidslinjen snyggare.

Fliken Format för tidslinjevyn

Skapa bildtext för vissa uppgifter

 1. Klicka på en aktivitet i tidslinjen.

 2. Klicka på Format > Visa aktivitet som kommentar. Aktiviteten pekar nu på tidslinjen uppifrån eller nedifrån.

 3. Dra aktiviteten till den plats där du vill ha den.

 4. Klicka på en kommentar och sedan på Visa aktivitet som stapel, så visas den som en stapel igen.

Knappen Visa som bildtext i Project

Flytta uppgifter till separata rader

Dra aktiviteter uppåt eller nedåt inom tidslinjen för att visa dem på olika rader, eller dra aktiviteter mellan olika tidslinjer.

Dra aktiviteter mellan rader och tidslinjer

Ändra färger för fält, bakgrund och teckensnitt

Klicka på den aktivitet du vill ändra i tidslinjen. Om du vill välja flera aktiviteter samtidigt håller du ned Ctrl-tangenten och klickar på var och en av dem.

 1. Klicka på Bakgrundsfärg (den lilla färgburken) och välj den färg du vill använda.

 2. Du kan använda de andra alternativen i gruppen Teckensnitt för att ändra aktivitetens utseende. De fungerar på samma sätt som i andra Office-program.

  Obs!: Vill du inte se skuggning av status för aktivitet? Om du använder Project 2016 Project Online-prenumerationkan du klicka på Formatera > datumformat > aktivitetsstatus för att inaktivera detta.

Gruppen Tecken på tidslinjen i Project

Ändra datumformat

Klicka var som helst på tidslinjen, klicka > Formatera datumformatoch välj det format du vill ha. I den här listan kan du även ta bort datum helt och hållet från tidslinjen.

Knappen och menyn Datumformat för tidslinjen i Project

Tips: När du klistrar in en tidslinje i Word, PowerPoint, Outlook, Excel eller Visio får du ännu fler avancerade formateringsalternativ. Du kan lägga till speglingar, 3D-effekter, övertoningar och mycket annat till din tidslinje.

Projekttidslinje formaterad i PowerPoint

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2013 och 2010.

 1. Klicka på Visa och välj sedan Tidslinje.

  Kryssruta för tidslinje i Project

 2. Högerklicka på en aktivitet och klicka sedan på Lägg till i tidslinje. Upprepa detta för varje aktivitet eller milstolpe du vill lägga till.

Ordna om aktiviteter, ändra färger m.m.

Du kan använda tidslinjen som den är eller ordna om aktiviteterna i den ordning du vill ha dem eller ändra färgerna så att de framträder bättre.

Gör så här! Klicka någonstans i tidslinjen och klicka sedan på Format om du vill se alla alternativ för att göra tidslinjen snyggare.

Fliken Format för tidslinjevyn

 1. Klicka på en aktivitet i tidslinjen.

 2. Klicka på Format > Visa aktivitet som kommentar. Aktiviteten pekar nu på tidslinjen uppifrån eller nedifrån.

 3. Dra aktiviteten till den plats där du vill ha den.

 4. Klicka på en kommentar och sedan på Visa aktivitet som stapel, så visas den som en stapel igen.

Knappen Visa som bildtext i Project

Dra aktiviteter uppåt eller nedåt inom tidslinjen för att visa dem på olika rader.

Dra aktiviteter mellan rader och tidslinjer

Klicka på den aktivitet du vill ändra i tidslinjen. Om du vill ändra flera aktiviteter samtidigt håller du Ctrl-tangenten nedtryckt och klickar på dem en i taget.

 1. Klicka på Bakgrundsfärg (den lilla färgburken) och välj den färg du vill använda.

 2. Du kan använda de andra alternativen i gruppen Teckensnitt för att ändra aktivitetens utseende. De fungerar på samma sätt som i andra Office-program.

Gruppen Tecken på tidslinjen i Project

Klicka var som helst på tidslinjen, klicka > Formatera datumformatoch välj det format du vill ha. I den här listan kan du även ta bort datum helt och hållet från tidslinjen.

Knappen och menyn Datumformat för tidslinjen i Project

Tips: När du klistrar in en tidslinje i Word, PowerPoint, Outlook, Excel eller Visio får du ännu fler avancerade formateringsalternativ. Du kan lägga till speglingar, 3D-effekter, övertoningar och mycket annat till din tidslinje.

Projekttidslinje formaterad i PowerPoint

Mer information finns i

Dela tidslinjen i Project

Skriva ut tidslinjen i Project

Importera och exportera tidslinjedata mellan Visio och Project

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×