Diagram

Skapa ett diagram från början till slut

Skapa ett diagram från början till slut

Diagram hjälper dig att visualisera data på ett sätt som gör att du når ut bättre till din målgrupp. Lär dig att skapa ett diagram och lägga till en trendlinje.

Foto av Surface Book-enhet

Skapa diagram

 1. Markera data för diagrammet.

 2. Välj Infoga > Rekommenderade diagram.

 3. Välj ett diagram som du vill förhandsgranska på fliken Rekommenderade diagram.

  Obs!: Du kan markera de data du vill använda i diagrammet och trycka på ALT + F1 för att skapa ett diagram direkt, men det kanske inte blir den bäst lämpade diagramtypen för dina data. Om du inte ser något diagram som du vill använda går du till fliken Alla diagram för att visa alla diagramtyper.

 4. Välj ett diagram.

 5. Välj OK.

Lägga till en trendlinje

 1. Välj ett diagram.

 2. Välj Design > Lägg till diagramelement.

 3. Välj Trendlinje och sedan den typ av trendlinje som du vill ha, till exempel Linjär, Exponentiell, Linjär prognos eller Glidande medelvärde.

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Diagram visar data i ett grafiskt format som hjälper dig och åhörarna att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja bland många diagramtyper (till exempel ett staplat diagram eller ett uppdelat 3D-cirkeldiagram). När du har skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller -format för diagram.

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra deras plats och formatering.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Steg 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

 • Vilken version av Office använder du?
 • Office för Mac 2016
 • Office 2011 för Mac

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas emellertid i ett Excel-kalkylblad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

Obs!: Arbetsboksgalleriet i Excel ersätter den tidigare Diagramguiden. Arbetsboksgalleriet i Excel öppnas som standard när du öppnar Excel. Du kan bläddra bland mallar och skapa en ny arbetsbok utifrån någon av dessa från galleriet. Om Arbetsboksgalleriet i Excel inte visas går du till Arkiv-menyn och klickar på Ny från mall.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Infoga och sedan på pilen bredvid Diagram.

  Klicka på fliken Infoga och sedan på Diagram

 3. Klicka på en diagramtyp och dubbelklicka sedan på det diagram du vill lägga till.

  När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-kalkylblad som innehåller en tabell med exempeldata.

 4. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för hur du ordnar data så att de passar diagramtypen.

  För den här typen av diagram

  Ordnar du informationen så här

  Yt-, stapel-, ring-, linje- och polärdiagram

  I kolumner eller på rader, som i följande exempel:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Bubbeldiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

  X-värden

  Y-värde 1

  Storlek 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I en kolumn eller på en rad med data, och i en kolumn eller på en rad med dataetiketter, som i följande exempel:

  Försäljning

  1:a kvart

  25

  2:a kvart

  30

  3:e kvart

  45

  eller

  1:a kvart

  2:a kvart

  3:e kvart

  Försäljning

  25

  30

  45

  Börskursdiagram

  I kolumner eller på rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, som i följande exempel:

  Öppning

  Högsta

  Låg

  Stängning

  2002-01-05

  44

  55

  11

  25

  2002-01-06

  25

  57

  12

  38

  eller

  2002-01-05

  2002-01-06

  Öppning

  44

  25

  Högsta

  55

  57

  Lägsta

  11

  12

  Stängning

  25

  38

  Punktdiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

  X-värden

  Y-värde 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-värden

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-värde 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att hålla pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel expanderas tabellen med ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 6. Växla tillbaka till Word eller PowerPoint när du vill se resultatet av ändringarna.

  Obs!: När du stänger det Word-dokument eller den PowerPoint-presentation som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellrader och -kolumner ritas i diagrammet. Exempel: I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas på diagrammets lodräta axel (värde) och datakolumnerna på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Växla rad/kolumn.

  Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Växla rad/kolumn

  Om Växla rad/kolumn inte är tillgängligt

  Växla rad/kolumn är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper. Du kan också redigera data genom att klicka på diagrammet och sedan redigera kalkylbladet i Excel.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Snabblayout.

  Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Snabblayout

 4. Klicka på den layout du vill använda.

  Om du direkt vill ångra en snabblayout som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer ett diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på det format du vill använda.

  Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på ett diagramformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement.

  Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Lägg till diagramelement

 4. Klicka på Diagramrubrik för att välja formateringsalternativ för rubrik och gå sedan tillbaka till diagrammet för att ange en rubrik i rutan Diagramrubrik.

Se även

Uppdatera data i ett befintligt diagram

Diagramtyper

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas emellertid i ett Excel-kalkylblad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

Obs!: Arbetsboksgalleriet i Excel ersätter den tidigare Diagramguiden. Arbetsboksgalleriet i Excel öppnas som standard när du öppnar Excel. Du kan bläddra bland mallar och skapa en ny arbetsbok utifrån någon av dessa från galleriet. Om Arbetsboksgalleriet i Excel inte visas går du till Arkiv-menyn och klickar på Ny från mall.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 3. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för hur du ordnar data så att de passar diagramtypen.

  För den här typen av diagram

  Ordnar du informationen så här

  Yt-, stapel-, ring-, linje- och polärdiagram

  I kolumner eller på rader, som i följande exempel:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Bubbeldiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

  X-värden

  Y-värde 1

  Storlek 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I en kolumn eller på en rad med data, och i en kolumn eller på en rad med dataetiketter, som i följande exempel:

  Försäljning

  1:a kvart

  25

  2:a kvart

  30

  3:e kvart

  45

  eller

  1:a kvart

  2:a kvart

  3:e kvart

  Försäljning

  25

  30

  45

  Börskursdiagram

  I kolumner eller på rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, som i följande exempel:

  Öppning

  Högsta

  Låg

  Stängning

  2002-01-05

  44

  55

  11

  25

  2002-01-06

  25

  57

  12

  38

  eller

  2002-01-05

  2002-01-06

  Öppning

  44

  25

  Högsta

  55

  57

  Lägsta

  11

  12

  Stängning

  25

  38

  Punktdiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

  X-värden

  Y-värde 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-värden

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-värde 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att hålla pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel expanderas tabellen med ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 5. Växla tillbaka till Word eller PowerPoint när du vill se resultatet av ändringarna.

  Obs!: När du stänger det Word-dokument eller den PowerPoint-presentation som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellrader och -kolumner ritas i diagrammet.  Exempel: I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas på diagrammets lodräta axel (värde) och datakolumnerna på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. På fliken Diagram, under Data, klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Om Växla ritning inte är tillgängligt

  Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på pilen bredvid Redigera under Data på fliken Diagram och sedan på Redigera data i Excel. Fliken Diagram, gruppen Data

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på önskad layout under Snabblayouter för diagram på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

  Om du vill visa fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en snabblayout som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer ett diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på önskad formatmall under Diagramformat på fliken Diagram.

  Fliken Diagram, gruppen Diagramformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Se även

Uppdatera data i ett befintligt diagram

Tillgängliga diagramtyper i Office

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×