Skapa ett eget kortkommando för Word för Mac

Du kan skapa egna kortkommandon i Word för Mac i själva programmet.

Skapa ett kortkommando

 1. På menyn verktyg väljer du Anpassa tangent bord.

 2. Välj ett namn i listan Kategorier .

 3. I listan kommandon väljer du det kommando som du vill tilldela ett kortkommando till.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till det markerade kommandot visas i rutan aktuella tangenter .

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan Ange ny tangent bords gen väg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändrings tangent ( KOMMANDO , CTRL, alternativ, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. Välj Lägg till.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Ta bort ett anpassat kortkommando

 1. På menyn verktyg väljer du Anpassa tangent bord.

 2. Välj ett namn i listan Kategorier .

 3. I listan kommandon väljer du det kommando som du vill ta bort ett kortkommando från.

 4. I rutan aktuella tangenter väljer du det kortkommando du vill ta bort och väljer sedan ta bort.

  Obs!: Om knappen ta bort är nedtonad är det markerade tangent bords gen vägen ett standard kortkommando och kan därför inte tas bort.

Återställa alla kortkommandon

 1. På menyn verktyg väljer du Anpassa tangent bord.

 2. Återställ tangent bords gen vägar till det ursprungliga läget genom att välja Återställ alla.

Skapa ett kortkommando för en uppgift

 1. På menyn verktyg väljer du Anpassa tangent bord.

 2. Välj ett meny namn i listan Kategorier .

 3. I listan kommandon väljer du den uppgift som du vill tilldela ett kortkommando till.

  I rutan Aktuella tangenter visas eventuella redan tilldelade kortkommandon.

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan Ange ny tangent bords gen väg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändrings tangent ( KOMMANDO , CTRL, alternativ, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + alternativ + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. Välj koppla.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Ta bort ett kortkommando för en uppgift

Du kan ta bort kortkommandon som du har lagt till men du kan inte ta bort standardkortkommandon för Excel.

 1. På menyn verktyg väljer du Anpassa tangent bord.

 2. Välj ett meny namn i listan Kategorier .

 3. I listan kommandon väljer du den uppgift som du vill ta bort ett kortkommando från.

 4. I rutan aktuella tangenter väljer du det kortkommando du vill ta bort och väljer sedan ta bort.

Skapa ett kortkommando för att infoga en symbol

Du kan skapa ett kortkommando för en symbol, till exempel en telefonsymbol från teckensnittet Zapf Dingbats ( Telefonsymbol i typsnittet Zapf Dingbats ). Om du till exempel vill skapa ett kortkommando för att infoga t telefonsymbolen kan du tilldela KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + T.

 1. Välj symbolInfoga -menyn.

 2. Välj fliken med den symbol eller det specialtecken du vill använda.

  Om det krävs väljer du ett teckensnitt på popup-menyn Teckensnitt.

 3. Markera den symbol eller det tecken du vill använda.

 4. Välj kortkommando.

 5. I rutan Ange ny tangent bords gen väg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändrings tangent ( KOMMANDO , CTRL, alternativ, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + alternativ + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 6. Välj Tilldela.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Ta bort ett kortkommando för att infoga en symbol

 1. Välj symbolInfoga -menyn.

 2. Markera den symbol eller det tecken du vill ta bort ett kortkommando från.

 3. Välj kortkommando.

 4. I rutan aktuella tangenter väljer du det kortkommando du vill ta bort och väljer sedan ta bort.

Återställa alla kortkommandon

 1. På menyn verktyg väljer du Anpassa tangent bord.

 2. Om du vill återställa tangent bords gen vägar till det ursprungliga läget väljer du Återställ allaoch väljer Jai bekräftelse meddelandet.

  Kortkommandon för uppgifter återställs.

Inaktivera ett Mac OS X-kortkommando

Om du vill använda ett kortkommando som är detsamma som ett standardkortkommando för Mac OS X måste du först inaktivera det Mac OS X-kortkommandot.

 1. Välj SysteminställningarApple -menyn.

 2. Välj tangent bordunder maskin varaoch välj sedan fliken kortkommandon .

 3. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill inaktivera.

Se även

Kortkommandon i Word

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×