Du kan skapa egna kortkommandon i Word för Mac i själva programmet.

Skapa ett kortkommando

 1. verktygsmenyn väljer du Anpassa tangentbord.

 2. Välj ett fliknamn i listan Kategorier.

 3. I listan Kommandon väljer du det kommando som du vill tilldela ett kortkommando till.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till det valda kommandot visas i rutan Aktuella tangenter.

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan Ange ny tangentbordsgenväg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent (KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO+ F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. Välj Lägg till.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Ta bort ett eget kortkommando

 1. verktygsmenyn väljer du Anpassa tangentbord.

 2. Välj ett fliknamn i listan Kategorier.

 3. Markera det kommando du vill ta bort ett kortkommando från i listan Kommandon.

 4. Markera kortkommandot som du vill ta bort i rutan Aktuella tangenter och välj sedan Ta bort.

  Obs!: Om knappen Ta bort är nedtonad är det valda kortkommandot ett standardgenväg och kan därför inte tas bort.

Återställa alla kortkommandon

 1. verktygsmenyn väljer du Anpassa tangentbord.

 2. Om du vill återställa kortkommandon till ursprungstillståndet väljer du Återställ alla.

Viktigt!:  Office för Mac 2011 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Skapa ett kortkommando för en uppgift

 1. verktygsmenyn väljer du Anpassa tangentbord.

 2. Välj ett menynamn i listan Kategorier.

 3. I listan Kommandon markerar du den uppgift som du vill tilldela ett kortkommando till.

  I rutan Aktuella tangenter visas eventuella redan tilldelade kortkommandon.

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan Ange ny tangentbordsgenväg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent (KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO+ ALTERNATIV + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. välj Tilldela.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Ta bort ett kortkommando för en uppgift

Du kan ta bort kortkommandon som du har lagt till men du kan inte ta bort standardkortkommandon för Excel.

 1. verktygsmenyn väljer du Anpassa tangentbord.

 2. Välj ett menynamn i listan Kategorier.

 3. I listan Kommandon markerar du den uppgift som du vill ta bort ett kortkommando från.

 4. Markera kortkommandot som du vill ta bort i rutan Aktuella tangenter och välj sedan Ta bort.

Skapa ett kortkommando för att infoga en symbol

Du kan skapa ett kortkommando för en symbol, till exempel en telefonsymbol från teckensnittet Zapf Dingbats (Telefonsymbol i typsnittet Zapf Dingbats). Om du till exempel vill skapa ett kortkommando för att infoga t telefonsymbolen kan du tilldela KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + T.

 1. Välj SymbolInfoga-menyn.

 2. Välj fliken med den symbol eller det specialtecken du vill använda.

  Om det krävs väljer du ett teckensnitt på popup-menyn Teckensnitt.

 3. Markera den symbol eller det tecken du vill använda.

 4. Välj Kortkommando.

 5. I rutan Ange ny tangentbordsgenväg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent (KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO+ ALTERNATIV + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 6. Välj Tilldela.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Ta bort ett kortkommando för att infoga en symbol

 1. Välj SymbolInfoga-menyn.

 2. Markera den symbol eller det tecken du vill ta bort ett kortkommando från.

 3. Välj Kortkommando.

 4. Markera kortkommandot som du vill ta bort i rutan Aktuella tangenter och välj sedan Ta bort.

Återställa alla kortkommandon

 1. verktygsmenyn väljer du Anpassa tangentbord.

 2. Om du vill återställa kortkommandon till ursprungstillståndet väljer du Återställalla och väljer sedan Ja i bekräftelsemeddelandet.

  Kortkommandon för uppgifter återställs.

Inaktivera ett Mac OS X-kortkommando

Om du vill använda ett kortkommando som är detsamma som ett standardkortkommando för Mac OS X måste du först inaktivera det Mac OS X-kortkommandot.

 1. Välj SysteminställningarApple-menyn.

 2. Under Maskinvaraväljer duTangentbord och sedan fliken Kortkommandon.

 3. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill inaktivera.

Se även

Kortkommandon i Word

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×