Skapa ett flödesschema med SmartArt

I ett flödesschema visas sekventiella steg i en aktivitet eller process. Det finns många olika SmartArt-layouter som du kan använda för att illustrera steg i en process, bland annat layouter som kan innehålla bilder.

Bild av layouten Bildaccentprocess

I den här artikeln förklarar vi hur du skapar ett flödesschema som innehåller bilder. Du kan använda de metoder som beskrivs i den här artikeln till att skapa eller ändra nästan all SmartArt-grafik. Prova olika layouter tills du uppnår önskat resultat.

Vad vill du göra?

Skapa ett flödesschema med bilder

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

 2. Gå till galleriet Välj en SmartArt-grafik, klicka på Process och dubbelklicka sedan på Bildaccentprocess.

  Välj Process

 3. Om du vill lägga till en bild klickar du på bildikonen Bildikon i rutan du vill lägga till den i. Markera den bild du vill visa i diagrammet och klicka sedan på Infoga.

 4. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på Textfönster på fliken Design.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till eller ta bort rutor i flödesschemat

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en ruta i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design.

  Lägga till en figur i SmartArt-grafik

  Om du inte ser fliken Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

När du vill lägga till en ruta i flödesschemat kan du experimentera med att lägga till rutan före eller efter den markerade rutan så att den nya rutan hamnar på önskad plats.

Lägga till en ruta från textfönstret

 1. Placera markören i början av den text där du vill lägga till rutan.

 2. Skriv den text du vill ha i den nya rutan, tryck på RETUR och trycker sedan på TABB för att dra in rutan eller på SKIFT + TABB för negativt indrag.

Ta bort en ruta

 • Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DEL.

Flytta en ruta i ditt flödesschema

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en ruta mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Ändra färger i flödesschemat

Om du snabbt vill skapa en proffsig layout för eller snygga till SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda ett SmartArt-format i flödesschemat. Du kan även lägga till effekter, som ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter. I PowerPoint-presentationer kan du animera flödesschemat.

Använda temafärger

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design.

  Klicka på Ändra färger

  Om du inte ser fliken Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

  Välj ett färgtema

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra bakgrundsformat eller bakgrundsfärg för en ruta i flödesschemat

 1. Högerklicka i den ruta du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

  Välj Formatera figur

 2. Om du vill ändra fyllning klickar du på pilen bredvid Fyllning så att du expanderar listan i fönstret Formatera figur. Välj sedan bland följande alternativ:

  • Ingen fyllning

  • Hel fyllning

  • Tonad fyllning

  • Bild eller strukturfyllning

  • Mönsterfyllning

  Formatera SmartArt-figur

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och välj sedan en färg från galleriet.

 4. Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ändra stil eller färg för kantlinjen kring en ruta

 1. Högerklicka i den ruta du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

  Välj Formatera figur

 2. Om du vill ändra färg för rutans kantlinje klickar du på pilen bredvid Linje så att du expanderar listan i fönstret Formatera figur. Välj sedan bland följande alternativ:

  • Ingen linje, heldragen linje eller tonade linjer

  • Färg

  • Transparens (använd reglaget för transparens eller ange ett procentvärde)

  • Bredd (i bildpunkter)

  • Sammansatt typ

  • Strecktyp

  • Ändpunktslut

  Formatera SmartArt-linje

Använda ett SmartArt-format i flödesschemat

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra SmartArt-formatet för.

 2. Klicka på det format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design.

  Verktygsfält för SmartArt – Flödesscheman

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappen Mer .

  Om du inte ser fliken Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

  Meddelanden: 

  • Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

  • Du kan också anpassa SmartArt-grafiken genom att flytta rutor, ändra storlek på rutor, lägga till en fyllning eller effekt och lägga till en bild.

Animera ditt flödesschema

Om du använder PowerPoint kan du animera ditt flödesschema och framhäva varje ruta.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. Klicka på Effektalternativ och sedan på En och en på fliken Animeringar i gruppen Animering.

  Lägga till animering i SmartArt

Obs!: Om du kopierar ett flödesschema med en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

Snabbreferens

Välja SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema med SmartArt-grafik

Skapa ett flödesschema

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×