Granska diagramdokument och analysera processer som finansiella transaktioner och lagerhantering.

 1. Starta Visio appen.

 2. Välj fliken Mallar i Backstage-vyn och välj sedan Företag >Granskningsdiagram.

 3. Välj det granskningsdiagram du vill börja med och välj Skapa.

 4. För varje steg i processen som du dokumenterar ska du dra och koppla flödesschemafigurer till ritningen:

  1. Dra en form från en stencil till ritningssidan och placera den nära eller över den form du vill koppla den till. Blå trianglar visas.

   Dra och håll ned formen över den form du vill koppla den till.

  2. Håll ned musknappen och dra formen över en av de blå trianglarna så att den blir mörkblå.

   Dra formen till en av de blå trianglarna.

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   Kopplingen limmar ihop formerna från den valda punkten.

 5. Om du vill lägga till text i en form markerar du den och skriver sedan texten.

 6. Du kan numrera formerna i flödesschemat för att illustrera sekvenser av procesststeg:

  1. Markera formerna som du vill numrera i ett flödesschema.

  2. fliken Visa väljer du Tillägg > Visio Tillägg.

   På fliken Visa väljer du lägg Add-Ons > Visio till > för att lägga till talformatering.

  3. Välj Autonummer under Åtgärdfliken Allmänt. Klicka på Markeradefigurer under Använd och klicka sedan på OK.

   Tips: Om du vill numrera nya flödesschemaformer när de dras till sidan klickar du på Fortsätt numrering av former som släppts på sidan i dialogrutan Nummerformer.

Granskning, diagram

 1. I Visio, på menyn Arkiv, pekar du på Nytt,pekar på Företagoch klickar sedan på Granskningsdiagram.

 2. För varje steg i processen som du dokumenterar drar du en flödesschemaform till ritningen.

 3. Anslut flödesschemaformerna:

  1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

   Form placerad nära en annan form

  2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

   När pekaren vilar över en blå triangel blir triangeln mörkblå.

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

 4. Om du vill lägga till text i en form markerar du den och skriver sedan texten.

 5. Du kan numrera formerna i flödesschemat för att illustrera sekvenser av procesststeg:

  1. Markera formerna som du vill numrera i ett flödesschema.

  2. Verktyg-menyn pekar du på Tillägg ochklickar sedan på Numrerad form.

  3. Klicka på Autonummer under Åtgärdfliken Allmänt. Klicka på Markeradefigurer under Använd och klicka sedan på OK.

   Tips: Om du vill numrera nya flödesschemaformer när de dras till sidan klickar du på Fortsätt numrering av former som släppts på sidan i dialogrutan Nummerformer.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×