Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

Använd korsfunktionella flödesscheman för att visa relationen mellan en affärsprocess och de funktionella enheter (t.ex. avdelningar) som ansvarar för den processen.

Simturerna i flödesschemat representerar funktionella enheter, t.ex. avdelningar eller befattningar. Varje form som representerar ett steg i processen placeras i simningen för den funktionella enhet som ansvarar för det steget.

Mallen Korsfunktionellt flödesschema

 1. Starta Visio.

 2. Klicka på Flödesschemai listan Kategorier.

 3. Klicka på mallen Korsfunktionellt flödesschema och sedan på Skapa.

 4. Om du tillfrågas väljer du Vågräteller Lodrät för simans orientering och klickar på OK. Du kan ändra orienteringen på fliken Korsfunktionellt flödesschema.

Mallen öppnas med simningar som redan finns på sidan.

Obs!: Du kan också automatiskt skapa ett korsfunktionellt flödesschema utifrån Excel data med hjälp av ett data visualiserardiagram. Mer information finns i Skapa ett datavisualiserardiagram.

Lägga till sim sim simningar

Det finns flera sätt att lägga till simningar i diagrammet:

 • Högerklicka på ett simhuvud och klicka sedan på Infoga "simtur" före eller Infoga "simtur" Efter i snabbmenyn.

 • Håll pekaren över hörnet på en av simorna. Klicka på den lilla pilen för Formen Infoga simning som visas.

 • Klicka på Simåkning i gruppen Infoga på flikenKorsfunktionellt flödesschema. En sim simtur läggs till efter den markerade simlan, eller i slutet om ingen simtur är markerad.

 • Från stencilen Former för korsfunktionellt flödesschema drar du en simdiagramform och släpper den där du vill att den ska visas.

Ändra texten

 • Om du vill märka diagrammet och simorna klickar du på en form som innehåller platshållartext och skriver etiketten.

 • Om du vill flytta en etikett går du till fliken Start i gruppen Verktyg, klickar på verktyget Textblock, klickar på en etikett och drar den till en ny plats.

 • Om du vill ändra orienteringen för etiketttexten klickar du på fliken Korsfunktionellt flödesschema och sedan på Rotera körbana-etikett i gruppenDesign.

Ordna och gruppera former

 • För att ange faser i processen använder du avgränsningslinjer från stencilen Former för korsfunktionellt flödesschema. Släpp en i simorna för att markera en fasändring (till exempel från Milstolpe 1 till Milstolpe 2). Om du vill ändra etiketten skriver du medan fasen är markerad.

 • Använd Behållare om du vill lägga till en kantlinje runt grupper med relaterade former. Markera först formerna som du vill gruppera och klicka sedan på Behållare i gruppen Diagramdelar på fliken Infoga och välj en form i galleriet.

Ordna om simorna

 1. Klicka på Pekverktyg i gruppen Verktyg på fliken Start.

 2. Klicka på rubriken för den sim du vill flytta, så att sim simlan är markerad.

  Pekaren ska visa ikonen Flytta.

 3. Dra simrutan och släpp den där du vill ha den.

De former som finns i simlan flyttas med den. Om du vill kontrollera om en form finns och inte bara sitter under simlan markerar du formen. Sim simans kommer att ljussken med en liten markering om formen finns. Om en form inte finns men du vill att den ska vara det, flyttar du formen lite så känner simkurvan igen den.

Ta bort en sim simtur

 • Klicka på rubriken för den sim dit du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Alla former som finns i simlan tas också bort.

Du kan enkelt skapa ett korsfunktionellt flödesschema med hjälp av en mall på Visio-startsidan.

 1. Öppna startsidan för Visio Online.

 2. Klicka på Skapaunder Populära mallar i modulen Korsfunktionellt flödesschema.

  Mallen för korsfunktionellt flödesschema i Visio Online

  Mallen öppnas med två simningar som redan finns på sidan.

 3. Nu kan du lägga till simningar, ändra text, ordna former och ordna om eller ta bort simrutor.

Lägga till sim sim simningar

Det finns flera sätt att lägga till simningar i diagrammet:

 • Högerklicka på ett simhuvud och klicka sedan på Infoga "simtur" före eller Infoga "simtur" Efter i snabbmenyn.

 • Klicka på Simdiagram på flikenKorsfunktionellt flödesschema. En sim simtur läggs till efter den markerade simlan, eller i slutet om ingen simtur är markerad.

 • Från stencilen Former för korsfunktionellt flödesschema drar du en simdiagramform och släpper den där du vill att den ska visas.

Ändra texten

 • Om du vill märka diagrammet och simorna dubbelklickar du på platshållartexten och skriver etiketten.

 • Om du vill ändra justeringen av etiketttexten markerar du texten, går till fliken Start och klickar på knappen Justera text. Klicka sedan på de alternativ du vill använda.

  Knappen Justera text i menyfliksområdet i Visio Online

Ordna och gruppera former

 • För att ange faser i processen använder du avgränsningslinjer från stencilen Former för korsfunktionellt flödesschema. Släpp en i simorna för att markera en fasändring (till exempel från Milstolpe 1 till Milstolpe 2). Om du vill ändra etiketten skriver du medan fasen är markerad.

Ordna om sim simningar

 • Dra varje simbanan dit du vill ha den och släpp den när du ser den röda linjen.

De former som finns i simlan flyttas med den. Om du vill kontrollera om en form finns och inte bara sitter under simlan markerar du formen. Sim simans kommer att ljussken med en liten markering om formen finns. Om en form inte finns men du vill att den ska vara det, flyttar du formen lite så känner simkurvan igen den.

Ta bort en sim simtur

 • Klicka på rubriken för den sim dit du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Alla former som finns i simlan tas också bort.

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka Nytt , klicka på Flödesschemaoch dubbelklicka sedan på Korsfunktionellt flödesschema.

 3. Om du vill märka diagrammet och simfälten klickar du på ett fält som innehåller platshållartext och skriver etiketten.

  Tips: Om du vill flytta en etikett klickar du på verktyget Textblock, klickar på en etikett och drar den till en ny plats.

 4. Klicka på fliken Korsfunktionellt flödesschema i menyfliksområdet.

 5. Klicka på Rotera körfältsetikett i gruppenDesign om du vill ändra etiketttextens orientering.

  Du kan göra andra ändringar i design och layout för flödesschemat på den här fliken.

 6. Du anger faser i processen genom att klicka på Avgränsare i gruppen Infoga. Om du vill ändra etiketten skriver du medan fasen är markerad.

 7. Dra en flödesschemaform från fönstret Former till en simplan.

  Simans ljussken med en liten gul/orange markering för att ange att den innehåller formen. När en form finns i en simtur flyttas den med sim simlan om du senare bestämmer dig för att ändra ordning på diagrammet.

 8. Du kan lägga till fler former för att skapa flödesschemat med hjälp av formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt eller genom att dra former från fönstret Former och koppla ihop dem.

Lägga till en sim simtur

Det finns flera sätt att lägga till simningar i diagrammet:

 • Högerklicka på en simlinje och klicka sedan på Infoga "simtur" före eller Infoga en simtur efter i snabbmenyn.

 • Håll pekaren över hörnet på en av simorna. Klicka på den blå formpilen Infoga simtur som visas.

 • Klicka på Simåkning i gruppen Infoga på flikenKorsfunktionellt flödesschema. En sim simtur läggs till efter den markerade simlan, eller i slutet om ingen simtur är markerad.

 • Från Enkelt flödesschema - formerdrar du en simdiagramform till kanten på det band där du vill att det ska visas.

Ordna om simorna

 1. Klicka på rubriken för den sim du vill flytta, så att sim simlan är markerad.

  Pekaren ska visa ikonen Flytta.

 2. Dra simrutan och släpp den där du vill ha den.

De former som finns i simlan flyttas med den. Om du vill kontrollera om en form finns och inte bara sitter under simlan markerar du formen. Simlanen ljussken med en liten gul/orange markering om formen finns. Om en form inte finns men du vill att den ska vara det, flyttar du formen lite så känner simkurvan igen den.

Ta bort en sim simtur

 • Klicka på etiketten för den sim du vill ta bort och tryck sedan på Delete.

  Obs!: När du tar bort en simtur tar du också bort alla former som den innehåller.

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt,pekar på Företag eller Flödesschemaoch klickar sedan på Korsfunktionellt flödesschema.

 2. Välj den orientering du vill ha för banden i flödesschemat, antalet band (upp till fem) och om du vill lägga till en namnlist högst upp i banden.

  Obs!: Du kan lägga till eller ta bort band senare, men du kan inte ändra från en orientering till en annan när diagrammet har startats.

 3. Om du vill märka diagrammet och funktionella band klickar du på ett fält med platshållartext och skriver sedan.

  Tips: Om du vill ändra orientering för alla etiketter högerklickar du på namnlisten eller kantlinjen runt flödesschemat och klickar sedan på Visa alla bandetiketter lodrätt eller Visa alla bandetiketter vågrätt.

 4. Du kan lägga till nya band eller ta bort obevakade band.

Lägga till ett funktionsband

 1. Dra en form av funktionellt band till kanten på det band där du vill att det ska visas från korsfunktionella flödesschemaformer.

  Det nya funktionella banden fästs på rätt plats och andra funktionella band på sidan flyttas därefter.

 2. Med det markerade bandet skriver du om du vill lägga till en etikett.

Ta bort ett funktionellt band

 1. Klicka på etiketten för det funktionsband du vill ta bort och tryck sedan på Delete.

  Obs!: När du tar bort ett funktionellt band tar du också bort alla former som fältet innehåller.

 2. Dra flödesschemaformer från Enklaflödesschemaformer till lämpliga platser i band eller på olika band för att representera stegen i processen.

 3. Koppla flödesschemaformerna.

  1. Klicka på kopplingsverktyget Bild av knapp dra från en kopplingspunkt på Kopplingspunkt – blått X den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen.

  2. När du är klar med att koppla ihop former klickar du på verktyget Bild av knapp .

 4. Om du vill märka en flödesschemaform eller koppling markerar du den och skriver sedan.

 5. Du anger en fas i processen genom att lägga till en avgränsningsform.

  1. Dra en avgränsningsformfrån korsfunktionella flödesschemaformer till den plats i flödesschemat där du vill ange början av en fas. Formen sträcker sig över alla band.

  2. Med avgränsaren markerad skriver du om du vill lägga till en etikett.

   Tips: Om du vill flytta en etikett klickar du på verktyget Textblock Bild av knapp , klickar på en etikett och drar den sedan till en ny plats.

   Obs!: När du flyttar en avgränsare flyttas alla flödesschemaformer åt höger om den (eller under den om orienteringen är lodrät) med avgränsaren.

 6. Du kan automatiskt numrera formerna i flödesschemat.

  1. Markera de former du vill numrera i ett flödesschema.

  2. På menyn Verktyg pekar du på Tillägg, pekarExtraoch klickar sedan på Numrerad form.

  3. Klicka på Autonummer under Åtgärdfliken Allmänt. Klicka på Markeradefigurer under Använd och klicka sedan på OK.

   Tips: Om du vill numrera nya flödesschemaformer när de dras till sidan klickar du på Fortsätt numrering av former som släppts på sidan i dialogrutan Nummerformer.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×