Skapa ett mått i PowerPivot

Mått (kallas även beräknade fält) är en av de mest kraftfulla funktionerna i Power Pivot. Du kommer att använda dem ofta i dina dataanalyser. De är beräkningar som du skapar för att mäta ett resultat i relation till andra faktorer som är relevanta för analysen, till exempel sammanlagd försäljning baserat på tid, geografi, organisation eller produkt.

Vissa mått är lätta att skapa, till exempel de som använder en standardaggregering som SUMMA eller MEDELVÄRDE, och som skapas med funktionen Autosumma i Power Pivot-fönstret, eller implicita mått som skapas i Excel genom att ett fält dras till området Värden. Andra kan vara mer komplexa, till exempel de som följer på relationer, eller filtreringsresultat, som kräver en formel du skapar med DAX.

Eftersom det finns olika typer av mått, som kan skapas på olika ställen, är det viktigt att du förstår vilken typ som fungerar bäst för dig. Mer detaljerad information om mått finns i Mått i Power Pivot.

Skapa ett implicit mått i Excel

 1. Klicka på en pivottabell.

 2. I pivottabellens fältlista drar du ett fält till området Värden.

Implicita mått kan bara använda en standardaggregering (SUMMA, ANTAL, MIN, MAX, ANTAL UNIKA eller MED) och måste använda det dataformat som definierats för aggregeringen i fråga. Implicita mått kan dessutom bara användas i den pivottabell eller det pivotdiagram som de skapades för.

Skapa ett mått i Power Pivot-fönstret med hjälp av Autosumma

 1. Klicka på en kolumn.

 2. Klicka på Beräkningar > Autosumma och välj sedan en aggregering.

Mått som skapas med Autosumma visas i området Beräkningar strax nedanför datakolumnen, men du kan flytta dem till valfri tom cell i beräkningsområdet för samma tabell. Mått som skapas med Autosumma tilldelas ett standardnamn, men du kan byta namn på dem i formelfältet. Mått som skapas i beräkningsområdet är explicita.

Skapa ett mått i beräkningsområdet i Power Pivot-fönstret

 1. Klicka på Start > Visa > Beräkningsområde.

 2. Klicka på en tom cell i beräkningsområdet.

 3. Ange en formel i formatet < namn på mått>:<formel> i formelfältet längst upp i tabellen.

 4. Godkänn formeln genom att trycka på Retur.

Mått som skapas i beräkningsområdet lagras i den valda tabellen men kan användas som fält av andra pivottabeller, pivotdiagram eller rapporter. Mått som skapas med den här metoden är explicita.

Skapa ett mått i dialogrutan Mått i Excel

 1. Klicka på Power Pivot> Beräkningar> Mått> Nytt mått i Excel-fönstret.

 2. Klicka på nedpilen för Tabellnamn i dialogrutan Mått och välj den tabell du vill lägga till måttet i.

  Valet av tabell avgör var måttets definition sparas. Måttet behöver inte lagras med en tabell som måttet refererar till.

 3. Ange ett namn i Måttnamn.

  Namnet på måttet måste vara unikt och du kan inte använda samma namn som används för kolumnerna.

 4. Gå till textrutan Formel, placera markören efter likhetstecknet (=) och ange sedan en formel.

 5. Verifiera formeln genom att klicka på Kontrollera formel.

 6. Välj en måttyp i Kategori.

  Typen påverkar inte hur formeln beräknas. Typen används endast i informationssyfte.

 7. Om formeln verifieras klickar du på OK.

Mått som skapas med hjälp av dialogrutan Mått i Excel lagras i den valda tabellen. Du kan senare visa och redigera måttet i dialogrutan Hantera mått i Excel, eller i beräkningsområdet för tabellen i Power Pivot-fönstret. Mått som skapas med den här metoden är explicita.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×