Skapa ett möte eller en avtalad tid i Outlook för Mac

Skapa ett möte

 1. Klicka på Kalender längst ned i navigeringsfältet.

  Knappar i sido fältet med kalender knappen markerad

 2. På fliken Start klickar du på Möte.

  Alternativet Möte är markerat på fliken Start.

 3. Om du vill skicka inbjudan från ett konto som inte är ditt standard konto väljer du ett konto i listan från

 4. I rutan Till anger du namnen på de personer eller resurser som ska ingå i mötet. Välj något av namnen för att visa information om den personen, inklusive telefonnummer, e-postadress, Office-plats och mycket mer.

  Kontakt kort i Outlook kalender

 5. I rutan Ämne anger du en beskrivning av mötet.

 6. Om du känner till informationen i Mötes rummet skriver du den i rutan plats . i annat fall klickar du på Sök rums knappen i menyfliksområdet. (Mer information om rums sökning finns i hitta ett konferens rum .)

  Outlook-menyfliksområde med knappen Hitta rum markerad

 7. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Visa Tidszon-menyn för händelsen

  Klicka på Tidszoner på fliken Organisatör.

  Alternativen under Tidszoner är markerade på fliken Organisatörsmöte.

  Bifoga filer till ett möte

  Klicka på bifogade filer> Lägg tillMötes menyn.

  Gör mötet till en återkommande händelse

  Klicka på Upprepning på fliken Organisatör och välj sedan ett upprepningsmönster.

  Alternativet Återkommande är markerat på fliken Organisatörsmöte.

  Se om dina inbjudna deltagare är tillgängliga (endast Exchange-konton)

  Klicka på Schemaläggning på fliken Organisatör.

  Ikonen för schemaläggning visas på fliken Organisatörsmöte.

  Om du klickar på knappen Schemaläggning visas fönstret schemaläggnings assistenten . Om du inte ser ledig/upptagen-information i fönstret schemaläggnings assistenten kontrollerar du att ditt Exchange-konto är markerat i fältet från överst i inbjudan.

 8. Klicka på Skicka.

Skapa en avtalad tid

 1. Klicka på Kalender längst ned i navigeringsfältet.

  Knappar i sido fältet med kalender knappen markerad

 2. På fliken Start klickar du på Avtalad tid.

  Alternativet Avtalad tid är markerat på fliken Start.

  Tips: Du kan också skapa en avtalad tid i kalendern genom att dubbelklicka på en tidsperiod i dag-, vecko- eller månadsvyn. Datum och tid för urvalet anges automatiskt i fönstret för en ny händelse.

 3. Ange Ämne och Plats och gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Visa Tidszon-menyn för händelsen

  Klicka på Tidszoner på fliken Avtalad tid.

  Alternativen under Tidszoner är markerade på fliken Organisatörsmöte.

  Göra den avtalade tiden återkommande

  Klicka på Upprepning på fliken Avtalad tid och välj sedan ett upprepningsmönster.

  Alternativet Återkommande är markerat på fliken Organisatörsmöte.

  Ändra den avtalade tiden till ett möte genom att bjuda in andra personer

  Klicka på Bjud in deltagare på fliken Avtalad tid.

  Ikonen Inbjudan visas på fliken Organisatörsmöte.

 4. Klicka på spara & Stängpå fliken avtalad tid .

Skapa ett möte

 1. Klicka på kalender Knapp för att visa kalender längst ned i navigeringsfönster.

 2. På fliken Start klickar du på Möte.

  Fliken Start i kalendern, gruppen 1

  Tips: Du kan också dubbelklicka på en tidsperiod i dag-, vecko- eller månadsvyn. Datum och tid för urvalet anges automatiskt i fönstret för en ny avtalad tid. För att sedan konvertera den avtalade tiden till ett möte klickar du på Bjuda in på fliken Avtalad tid.

 3. Om du vill skicka inbjudan från ett konto som inte är ditt standardkonto klickar du på ett konto på popup-menyn Från.

 4. I rutan Till anger du namnen på de personer eller resurser som ska ingå i mötet.

  Om du vill söka efter ytterligare kontakter klickar du på Öppna Sök efter kontakter till höger om rutan till .

 5. Ange en beskrivning eller plats i rutan Plats.

  Tips: 

  • Om du vill välja bland de senast använda rummen klickar du på Senast använda rum till höger i rutan plats .

  • Om du har en Microsoft Exchange-konto kan du söka efter rum i organisationens katalog genom att klicka på Öppna Sök efter kontakter till höger i rutan plats .

 6. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa Tidszon-menyn för händelsen

Klicka på Tidszon på fliken Möte.

Fliken Meddelande, Bifoga

Bifoga filer till ett möte

Klicka på Bifogade filerMöte-menyn och sedan på Lägg till.

Gör mötet till en återkommande händelse

Klicka på Upprepning på fliken Möte och välj sedan ett upprepningsmönster.

Fliken Meddelande, Bifoga

Se om dina inbjudna deltagare är tillgängliga (endast Exchange-konton)

Klicka på Schemaläggning på fliken Möte.

Fliken Möte, Schemaläggning

Knappen Schemaläggning visar fönstret Schemaläggningsassistenten längst ned i inbjudan. Om du inte ser ledig/upptagen-information i fönstret Schemaläggningsassistenten kontrollerar du att Exchange-kontot är markerat på popup-menyn Från överst i inbjudan.

 1. När du slutfört inbjudan klickar du på Skicka på fliken Möte.

  Gruppen Skicka

  Meddelanden: 

  • Som standard är funktionen Begär svar aktiverad för nya möten. Om du har ett Microsoft Exchange-konto registreras svar från deltagarna när du öppnar mötet från kalendern och visar informationen i Schemaläggningsassistenten.

  • Om du har ett Microsoft Exchange-konto påverkar den status du väljer för en händelse hur händelsen visas för andra personer när de visar kalendern. Om du inte ändrar status visas du som "upptagen" under händelsen. Om du vill välja en status som "ledig" eller "frånvarande", klickar du på popup-menyn status på fliken möte .

Skapa en avtalad tid

 1. Klicka på kalender Knapp för att visa kalender längst ned i navigeringsfönster.

 2. På fliken Start klickar du på Avtalad tid.

  Fliken Start i kalendern, gruppen 1

  Tips: Du kan också skapa en avtalad tid i kalendern genom att dubbelklicka på en tidsperiod i dag-, vecko- eller månadsvyn. Datum och tid för urvalet anges automatiskt i fönstret för en ny händelse.

 3. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa Tidszon-menyn för händelsen

Klicka på Tidszon på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, gruppen 4

Göra den avtalade tiden återkommande

Klicka på Upprepning på fliken Avtalad tid och välj sedan ett upprepningsmönster.

Fliken Avtalad tid, gruppen 4

Ändra den avtalade tiden till ett möte genom att bjuda in andra personer

Klicka på Bjud in deltagare på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, Bjud in

 1. Klicka på Spara och stäng på fliken Avtalad tid.

  Fliken Avtalad tid, Spara och stäng

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×