Om du vill att en viss serie åtgärder ska utföras varje gång en Access-databas öppnas kan du skapa ett AutoExec-makro. Du kanske till exempel vill att programfönstret ska maximeras, att Navigeringsfönstret ska låsas och att en viss rapport ska öppnas.

Ett AutoExec-makro är helt enkelt ett makro som får namnet AutoExec. När en databas öppnas körs makrot AutoExec automatiskt i Access före eventuella andra makron eller VBA-kod.

Skapa ett AutoExec-makro

Om du redan har skapat ett makro som innehåller de åtgärder som ska utföras när databasen öppnas kan du byta namn på makrot till AutoExec, körs det automatiskt nästa gång databasen öppnas. Om du vill skapa ett nytt AutoExec-makro gör du så här:

  1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa.

  2. I listrutan överst i makroverktyget väljer du den åtgärd som du vill utföra. Om du vill använda argument skriver du lämpliga värden i argumentrutorna.

    • Om du inte hittar den åtgärd som du vill använda kontrollerar du att Visa alla åtgärder är markerat i gruppen Visa/dölj på fliken Design. Detta innebär att hela listan med åtgärder som du kan använda visas, men listan innehåller också en del åtgärder som bara körs om databasen beviljas betrodd status. Mer information finns i artiklarna Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

  3. Upprepa steg 2 för varje åtgärd som ska utföras.

  4. Klicka på Spara och skriv AutoExec i dialogrutan Spara som.

  5. Klicka på OK och stäng makroverktyget. Det nya makrot körs nästa gång databasen öppnas.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

KOMMENTARER:

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×