Skapa ett organisationsschema utan externa data

Skapa ett organisationsschema utan externa data

Ett organisationsschema är ett diagram som visar relationer mellan anställda, befattningar och grupper.

Du kan rita ett organisationsschema från grunden med organisationsschemaformer och koppla ihop dem.

Tips: Om du har samtlig information om de anställda i till exempel en Excel-arbetsbok eller i en Exchange Server-katalog kan du även låta Visio generera ett diagram där former och kopplingar läggs till åt dig. Mer information finns i Skapa ett organisationsschema automatiskt utifrån data om de anställda.

  1. Börja med en mall genom att gå till Arkiv > Nytt > Kategorier > Företag > Organisationsschema (klicka inte på guiden Organisationsscheman), och klicka sedan på Skapa.

  2. Dra formen på den översta nivån i organisationsschemat, t.ex. Direktör, från stencilen Organisationsschema - former till sidan.

  3. Kontrollera att formen är markerad och skriv en befattning för formen genom att trycka på Esc, markera textfältet Namn och skriva texten. Det kan t.ex. finnas en chef som heter Tosh Meston och som har befattningen vd.

  4. Hämta en form för den första underordnade personen och släpp den mitt på den befintliga formen. Formerna kopplas automatiskt ihop i en hierarki.

  5. Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Ändra layout, ändra former och infoga bilder

När du använder mallarna för Organisationsschema läggs fliken Organisationsschema till i menyfliksområdet. Du kan använda verktygen på den här fliken för göra större ändringar i diagrammets utseende.

Grupperna Layout och Ordna innehåller verktyg för ändring av formernas layout och hierarki.

I galleriet Former kan du välja format för diagrammets former. Du kan använda verktygen i gruppen Bild för att infoga en bild i den markerade formen, ta bort platshållarbilden och ändra bilden när den har infogats i en form.

Gruppen Organisationsdata innehåller verktyg för import av data från en extern källa med hjälp av guiden, export av organisationsdata till Excel eller en textfil, samt för jämförelse av data i diagrammet med en extern datakälla.

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du skapar ett organisationsschema kan du ordna om informationen så att den avspeglar virtuella teamförhållanden. Du kan flytta relaterade former så att de ligger nära varandra och sedan lägga till prickade linjer mellan dem för att visa sekundära rapporteringsstrukturer, eller använda formen Teamram för att framhäva ett virtuellt team. Den prickade linjen fungerar som en vanlig koppling. Teamramen är en rektangulär form som du kan använda när du vill gruppera och namnge team visuellt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×