Skapa länkar till antecknings böcker, avsnitt, sidor och stycken i OneNote för Windows 10

Skapa länkar till antecknings böcker, avsnitt, sidor och stycken i OneNote för Windows 10

Det är enkelt att skapa och dela länkar till vissa delar av dina anteckningar – antingen till hela antecknings boken, till vissa avsnitt eller sidor eller till ett specifikt stycke på en sida. Sådana länkar kan vara användbara när du vill att andra ska kunna hitta relaterade anteckningar snabbt, eller när du vill skapa en interaktiv innehålls förteckning som andra kan använda för att navigera i antecknings boken.

Du kan också lägga till länken i ett Office-dokument eller i ett e-postmeddelande i Outlook så att du kan dela innehållet i antecknings boken.

Kopiera och klistra in en länk till en anteckningsbok

 1. Högerklicka på namnet på den anteckningsbok som länken ska peka på.

 2. Klicka på Kopiera länk till anteckningsbok på snabbmenyn.

  Länken till den valda anteckningsboken och anteckningsbokens titel kopieras till Urklipp.

 3. Högerklicka på den plats på sidan som ska innehålla länken och välj Klistra inpå snabb menyn.

  En länk infogas i OneNote. Anteckningsboken som är länkens mål visas när du klickar på länken.

  Tips: Om du snabbt vill gå tillbaka till föregående sida när du trycker på en länk trycker du på bakåt Bakåtpil i det övre vänstra hörnet i OneNote-fönstret.

Kopiera och klistra in en länk till ett avsnitt

 1. Högerklicka på fliken för det avsnitt som länken ska peka på.

 2. Klicka på Kopiera länk till avsnitt på snabbmenyn.

  Länken till det valda avsnittet och avsnittets rubrik kopieras till Urklipp.

 3. Klicka på den plats på sidan som ska innehålla länken.

 4. Högerklicka på den plats på sidan som ska innehålla länken och välj Klistra inpå snabb menyn.

  En länk infogas i OneNote. Avsnittet som är länkens mål visas när du klickar på länken.

  Tips: Om du snabbt vill gå tillbaka till föregående sida när du trycker på en länk trycker du på bakåt Bakåtpil i det övre vänstra hörnet i OneNote-fönstret.

Kopiera och klistra in en länk till en sida

 1. I sid listan högerklickar du på fliken för den sida som länken ska peka på.

 2. Klicka på Kopiera länk till sida på snabbmenyn.

  Länken till den markerade sidan och sidans rubrik kopieras till Urklipp.

 3. Högerklicka på den plats på sidan som ska innehålla länken och välj Klistra inpå snabb menyn.

  En länk infogas i OneNote. Sidan som är länkens mål visas när du klickar på länken.

  Tips: Om du snabbt vill gå tillbaka till föregående sida när du trycker på en länk trycker du på bakåt Bakåtpil i det övre vänstra hörnet i OneNote-fönstret.

Kopiera och klistra in en länk till ett stycke

 1. Flytta markören till den vänstra kanten för det stycke du vill länka till.

 2. Högerklicka på korspilen bredvid stycket som länken ska peka på.

 3. Klicka på Kopiera länk till stycke på snabbmenyn.

  Länk till det markerade stycket och stycketexten kopieras till Urklipp.

 4. Klicka på den plats på sidan som ska innehålla länken.

 5. Högerklicka på den plats på sidan som ska innehålla länken och välj Klistra inpå snabb menyn.

  En länk infogas i OneNote. Stycket som är länkens mål visas när du klickar på länken.

  Tips: Om du snabbt vill gå tillbaka till föregående sida när du trycker på en länk trycker du på bakåt Bakåtpil i det övre vänstra hörnet i OneNote-fönstret.

Kopiera och klistra in en länk till ett dokument eller e-postmeddelande

Du kan klistra in en länk till en OneNote-anteckningsbok, ett avsnitt, en sida eller ett stycke så att den visas i ett Office-dokument eller ett e-postmeddelande.

 1. Flytta markören till vänster om den antecknings bok, avsnitt, sida eller stycke som du vill länka.

 2. Klicka på Kopiera länkpå snabb menyn. Kommandot Kopiera länk varierar beroende på vad du kopierar.

  Länken kopieras till Urklipp.

 3. I Office-dokumentet eller e-postmeddelandet klickar du på den plats där du vill ha länken.

 4. Högerklicka på samma plats och klicka på Klistra in på snabb menyn för > Behåll källformatering.

  OneNote infogar en länk som öppnas när du klickar på OneNote-anteckningsboken, avsnittet, sidan eller stycket. Länken inkluderar både en länk till antecknings boken för de som har OneNote installerat och länkar till en webbvy som öppnar antecknings boken i OneNote på webben.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×