Layoutsidor

Skapa nyhetsbrev med spalter

Skapa nyhetsbrev med spalter

  1. Om du vill skapa en layout för hela dokumentet i spalter väljer du Layout > Spalter.

  2. Välj det alternativ du vill ha, eller välj Fler kolumner om du vill ange ett eget kolumnformat.

Kolumner

Göra en del av dokumentet till spalter

  1. Markera de stycken som du vill placera i kolumner.

  2. Välj Layout > kolumneroch välj sedan de alternativ du vill använda.

Se även

Infoga en spaltbrytning

Dialogrutan Kolumner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×