Skapa och hantera en kanal i Microsoft 365 Video

Obs!: Office 365 Video håller på att bytas ut mot Microsoft Stream. Om du vill ha mer information om den nya företagsvideotjänsten som använder informationsintelligens för videosamarbete och läsa mer om planerna inför övergången för befintliga Office 365 Videokunder, se Migrera till Stream från Office 365 Video.

Du laddar upp en video till Office 365 Video genom att ladda upp den till en viss kanal. Du kan till exempel använda en kanal för videor för ett visst ämne, eller för videor för en grupp, såsom en avdelning eller ett arbetslag. Kanaladministratörerna i organisationen kan skapa kanaler, och varje kanal kan hanteras separat av en eller flera personer som har ägarbehörighet för kanalen. I den här artikeln beskriver vi hur snabbt och enkelt det är att skapa och hantera en kanal samt ladda upp videoklipp till den i Office 365 Video.

I den här artikeln:

 • Skapa en kanal. Skapa en kanal så att användarna kan överföra videoklipp till den.

 • Hantera en kanal. Överför videoklipp, styr vem som kan redigera eller visa en kanal och utför andra kanalhanteringsaktiviteter.

Office 365 Video levereras med en förkonfigurerad kanal, som heter Community. Som standard kan alla i organisationen redigera och visa Community-kanalen, men du kan ändra dessa behörigheter om du vill. Du kan till exempel ändra redigeringsbehörigheten för Community-kanalen så att bara vissa personer kan ladda upp videoklipp till den. Mer information om kanalredigeringsbehörighet och kanalvisningsbehörighet finner du i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln. Du kan också ta bort Community-kanalen om du inte behöver den. Mer information finns i Ta bort en kanal längre fram i den här artikeln.

Skapa en kanal

Du måste ha kanaladministratörsbehörighet om du vill skapa en kanal. Som standard har alla i organisationen kanaladministratörsbehörighet. Endast en videoadministratör kan ändra vilka som har kanaladministratörsbehörighet. Information om behörigheterna för administratörs-och kanal administratörs behörighet finns i ändra administratörs behörigheter för din microsoft 365-videoportal i hantera din Microsoft 365 Video-Portal.

Den som skapar en kanal får automatiskt ägarbehörighet för den kanalen, och kan ge andra användare behörighet att redigera den. Mer information om kanalägarbehörighet finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Så skapar du en kanal

 1. Logga in på Microsoft 365 som användare med kanal administratörs behörighet.

 2. Markera Microsoft 365 #x1 Office 365-startprogramsikon och välj sedan video panelen.

  Ikonen Office 365 i Start programmet
 3. På vänster sida i det övre Office 365 Video-navigeringsfältet väljer du Kanaler. Välj sedan + Ny kanal på höger sida.

  Knappen Kanaler och knappen + Ny kanal

 4. Gör följande i dialogrutan Starta en ny kanal:

  1. Skriv ett namn för den nya kanalen.

  2. Under Välj en kanal färgväljer du en färg för den nya kanalen.

  Skapa en kanal i Office 365 Video
 5. Välj Skapa.

Hantera en kanal

I det här avsnittet beskriver vi hur du hanterar kanaler. Du kan hantera endast de kanaler där du har ägarbehörighet eller redigeringsbehörighet:

Mer information om kanalägarbehörighet finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Välja den kanal du vill hantera

För att kunna hantera en kanal måste du först välja den.

Så väljer du den kanal du vill hantera

 1. Logga in på Microsoft 365 som en användare som har behörigheten ägare eller redaktör för den kanal du vill hantera. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

 2. Markera Microsoft 365 #x1 Office 365-startprogramsikon och välj sedan video panelen.

  Ikonen Office 365 i Start programmet
 3. Välj Kanaler i det övre Office 365 Video-navigeringsfältet.

  Knappen Kanaler i det övre navigeringsfältet i Office 365 Video
 4. Välj en kanal där du har ägar- eller redigeringsbehörighet. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Överföra videoklipp

Så länge du har kanal ägare eller redaktörs behörighet för en kanal kan du ladda upp en video till den var som helst i Office 365 Video. Du kan också ladda upp flera videoklipp till en kanal samtidigt. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln. Information om video format som är kompatibla med Office 365 Video finns i video format som fungerar i Microsoft 365 Video.

Den ursprungliga video filen sparas i SharePoint Online när du laddar upp en video och det räknas till lagrings kvoten. Mer information finns i Hantera lagrings gränser för webbplats samlingar.

För att göra det lättare för användare att hitta din video när du använder Sök funktionen kan det vara bra att vara konsekvent om hur du bevarar och beskriver videor när du laddar upp dem. (Du kan för all del ändra den här informationen senare, när det passar dig. Mer information finns i Redigera information om en video längre fram i den här artikeln.) Denna information kan göra det lättare för alla att söka efter videor senare, särskilt om det finns en hel del videoklipp i Office 365 Video. Det ger dessutom ytterligare kontext för videon i Delve och Office Graph.

Obs!: Precis som med alla filöverföringar finns det många faktorer som kan påverka hur lång tid det tar att överföra en video. Till exempel kan nätverkets bandbredd och videons storlek påverka.

Så överför du en video

 1. Välj uploadi det övre navigerings fältet i Office 365 Video.

  Knappen Ladda upp videor i Office 365 Video

 2. Välj den kanal som du vill ladda upp videon till. Om du redan befinner dig i en kanal väljs namnet på den kanalen som standard. Ladda upp din video till en annan kanal genom att välja kanal namnet från List rutan.

  Office 365 Video Välj kanal för att ladda upp din video

 3. Gör något av följande:

  • Dra en fil till rutan Välj videor som ska överföras eller dra filer hit.

  • Klicka i rutan Välj videor som ska överföras eller dra filer hit, välj en video i dialogrutan Välj fil för överföring och välj sedan Öppna.

   Office 365 Video Välj videor som ska laddas upp

  Då påbörjas överföringen av videon.

  Tips: Om du vill ersätta en befintlig video med en ny version måste du bara kontrol lera att fil namnet på den nya versionen är exakt likadant som fil namnet på den ursprungliga versionen. Se också till att ladda upp den nya versionen av videon till samma kanal som den ursprungliga. Detta garanterar att URL-adressen för videon förblir oförändrad.

 4. Medan videon överförs kan du ange en titel och beskrivning för videon och därefter klicka på Spara.

 5. När överföringen är klar klickar du på gå till video för att visa din video.

Så överför du flera videor samtidigt

 1. Från ett fönster i Utforskaren drar du och släpper videoklippen i rutan Välj videor som ska laddas upp eller dra filer hit. Videoklippen börjar laddas upp.

 2. När alla videoklipp har överförts och håller på att bearbetas för uppspelning kan du välja Redigera information bredvid en videominiatyr om du vill lägga till en rubrik och en beskrivning för videon. Du fyller i den informationen på följande sätt:

  1. Ange en rubrik och en beskrivning för videon.

  2. Välj Spara.

Kontrollera när ett videoklipp går att spela upp

När du har överfört en video tar det tid att bearbeta den för direktuppspelning och indexera den för sökning innan den kan spelas upp. Videon visas först och spelas upp under Mina videoklipp i kanalen. Den blir synlig och kan spelas upp av andra på andra ställen på portalen efter den. Endast personer som har behörighet att visa videoklipp i den kanalen kan visa den.

Så kontrollerar du när ett videoklipp går att spela upp

 1. Välj den kanal dit du har överfört en eller flera videor. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj Mina videor.

 3. Uppdatera sidan då och då. Om du till exempel vill uppdatera sidan i Internet Explorer trycker du på F5. När videon är klar att spela upp via Mina videor visas en videominiatyr i stället för ett bearbetningsmeddelande. Videon visas strax därefter också på andra platser i portalen, där andra kan titta på den.

Ändra en miniatyr bild för en video

När en video som du har laddat upp till Office 365 Video har bearbetats och är redo att spelas upp kan du lägga till en egen miniatyr bild för videon eller välja från en av de automatiskt genererade miniatyrerna.

Så här lägger du till en miniatyr bild för en video

 1. På videos pelarens sida i Office 365 Video klickar du på Hantera på Meny raden och sedan på miniatyr.

  O365 video lägga till aThumbnail

 2. I fönstret Välj en miniatyr väljer du den miniatyr bild du vill använda för videon från en av de förgenererade miniatyrerna. Du kan också klicka på Ladda upp en bildför att välja och ladda upp en egen miniatyr.

  Obs!: Autogenererade miniatyrer är bara tillgängliga för videor som laddas upp till Office 365 Video efter den 1 oktober 2015.

  O365 video Välj en miniatyr bild

 3. När du har gjort ditt val klickar du på X i det övre högra hörnet i fönstret Välj en miniatyr .

  Obs!: Det kan ta flera minuter för andra att se den nya miniatyren.

Redigera information om en video

Om du tillhandahåller information om en video, till exempel en beskrivning eller en lista med personer i videon blir det enklare för användarna att hitta den via Sök funktionen och det ger ytterligare kontext för videon i Delve och Office Graph. För att kunna redigera information om en video måste du ha ägar- eller redigeringsbehörighet för den kanal där videon ligger. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Så här redigerar du rubriken eller beskrivningen för en video

 1. Välj den kanal där videon ligger. Information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj miniatyrbilden för den video du vill redigera.

 3. Välj Redigeringsikon för Office 365 Video under Videos pelaren på videos pelar sidan.

 4. Ändra informationen om videon.

 5. Välj Save.

Så här kopplar du personer till en video

 1. Under videon på videos pelaren klickar du på Knappen Koppla personer i Office 365 Video under personer som är relaterade till den här videon.

 2. Börja skriva namnet på den person som du vill lägga till i rutan personer som är relaterade till det här videoklippet och välj sedan deras namn i listan med namn som visas.

  Office 365 Video associera personer

 3. Klicka på Spara för att associera personen med videon.

Ta bort en video

Genom att ta bort en video frigör du utrymme i din SharePoint Online-lagringskvot. Om du vill ta bort en video måste du ha ägar- eller redigeringsbehörighet för den kanal där videon ligger. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Obs!: När du tar bort en video går det inte att återställa den.

Så tar du bort en video

 1. Välj den kanal där du vill ta bort en video. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj miniatyrbilden för den video du vill ta bort. Videospelarens sida visas.

 3. Välj ta borti det övre navigerings fältet.

  Ta bort video i Office 365 Video

 4. I dialog rutan ta bort video väljer du ta bort för att bekräfta att du vill ta bort videon.

  Obs!: När du tar bort en video från en Office 365 Video kanal flyttas den till SharePoint pappers korg som tas bort permanent efter 30 dagar.

  När du har tagit bort en video kan det ta en stund att slutföra sökindexeringen. När indexeringen väl har slutförts visas videon inte längre i Office 365 Video.

Återställa eller ta bort en borttagen video permanent

 1. Välj den kanal som videon togs bort från.

 2. Välj pappers korgeni det övre navigerings fältet Office 365 Video.

  Papperskorgen för Office 365 Video

 3. I fönstret pappers korg väljer du den video du vill återställa eller ta bort permanent.

  Obs!: I fönstret pappers korgen visas en lista med alla videor som tagits bort från en kanal. Kanal ägare och redigerare ser bara en lista med videoklipp som de har tagit bort. Mer information om pappers korgen finns i tömma pappers korgen eller återställa filer och Hantera pappers korgen för en SharePoint-webbplatssamling.

 4. Klicka på Återställ markering om du vill återställa videon till original kanalen eller klicka på ta bort markering för att ta bort videon permanent.

  Office 365 Video Återställ eller ta bort en video

 5. Klicka på OK för att bekräfta återställningen eller ta bort eller klicka på Avbryt för att gå tillbaka till listan med objekt i pappers korgen.

Hantera kanalinställningar

I det här avsnittet beskriver vi hur du hanterar kanalinställningar, som du endast kan utföra för de kanaler som du har ägarbehörighet för:

Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal

Om du vill hantera kanalinställningarna måste du först gå till sidan med videokanalinställningar för den kanalen.

Så går du till sidan med videokanalinställningar för en kanal

 1. Välj den kanal du vill hantera. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj kanal inställningartill höger i det övre navigerings fältet.

  Kanalinställningar i Office 365 Video

Ändra allmänna kanalinställningar

Du kan ändra namnet och färgen på alla kanaler som du har ägarbehörighet för. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Så ändrar du allmänna kanalinställningar

 1. Välj den kanal där du vill ändra inställningar. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i föregående procedur: Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal.

 3. I det vänstra navigerings fönstret väljer du Allmänt.

  Sida för videokanalsinställningar – allmänt
 4. I textrutan Kanalnamn skriver du ett nytt kanalnamn.

 5. Markera rutan under Kanalfärg om du vill välja en annan färg för kanalen.

 6. Välj Spara.

Obs!: Det kan ta en stund innan ändringarna syns på vissa sidor i videoportalen. Vissa sidor i portalen är sökdrivna, och tar det tid för söksystemet att införliva ändringar.

Ändra kanalbehörigheter

Det finns tre typer av kanalbehörigheter: ägare, redigerare och läsare. Du måste ha ägarbehörighet för att ändra behörighetsinställningar.

 • Ägare – En användare eller säkerhetsgrupp som har fullständig kontroll över en kanal. De kan hantera kanalen på sidan för kanalinställningar, ladda upp videoklipp, ta bort videoklipp och ta bort kanalen. Som standard har endast den person som skapar en kanal ägarbehörighet för den, men den personen kan ge andra personer ägarbehörighet.

  Tips: En god rutin är att begränsa antalet personer som har ägarbehörighet för en kanal. Ett exempel: om en person som har ägarbehörighet tar bort en kanal kan du inte återställa den kanalen eller de videor som fanns där.

 • Redigerare – En användare eller säkerhetsgrupp som har redigeringsbehörighet för en kanal. De kan ladda upp och ta bort videoklipp. De kan inte hantera kanalinställningar eller ta bort kanalen.

 • Läsare – En användare eller säkerhetsgrupp som kan visa alla videor som finns i kanalen. Utan den behörigheten kan de inte se kanalen eller visa de videoklipp som finns i den. Som standard får alla i organisationen visningsbehörighet för en kanal när kanalen skapas.

Du måste ha ägarbehörighet för en kanal för att kunna ändra eller visa behörigheterna för den.

Så ändrar du kanalbehörigheter

 1. Välj den kanal där du vill ändra behörigheter. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal längre bak i den här artikeln.

 3. Välj behörigheter i navigeringsrutan till vänster.

  Office 365 Video-behörigheter
 4. För att styra vilka som ska ha fullständig kontroll över kanalen anger du de aktuella användarna eller säkerhetsgrupperna i rutan Ägare.

 5. För att styra vilka som får redigera videoklippen i en kanal anger du de aktuella användarna eller säkerhetsgrupperna i rutan Redigerare.

 6. För att styra vilka som får visa kanalen anger du de aktuella användarna eller säkerhetsgrupperna i rutan Läsare.

 7. Som standard visas bara länken för kanal ägare på sidan spelare för videor. Om du vill ändra vem som kan hämta videoklipp från kanalen väljer du ett alternativ i listan Visa nedladdnings länk för videor .

  Obs!: Alternativet Visa nedladdnings länk för filmer kontrollerar bara om en användare kan se nedladdnings länken. Eftersom Office 365 Video bygger på SharePoint och en användare har behörighet att visa en video och de vet hur man kommer åt URL-adressen för videon på annat sätt kan de alltid hitta den ursprungliga videon som ska hämtas.

Lyfta fram videoklipp i en kanal

När ett antal videoklipp har överförts till en viss kanal är det dags att lyfta fram ("spotlighta") vissa av dem. Du kan lyfta fram videoklipp genom att spotlighta dem högst upp på kanalsidan. Du kan lyfta fram upp till fem videoklipp på en kanalsida.

Om du vill lyfta fram videoklipp i en kanal måste du ha ägarbehörighet för kanalen. Mer information om kanalbehörigheter finns i föregående procedur: Ändra kanalbehörigheter.

Om du vill att vissa kanaler eller videor ska lyftas fram på Office 365 Video-portalens startsida ska du kontakta någon av Office 365 Video-videoadministratörerna i din organisation. Mer information finns i Visa videor och kanaler på Start sidan för microsoft 365 Video Portal i hantera din Microsoft 365 Video-Portal.

Så lyfter du fram videoklipp i en kanal

 1. Välj den kanal där du vill lyfta fram videoklipp. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal längre bak i den här artikeln.

 3. Välj spotlight i navigeringsrutan till vänster.

  Sida för videokanalsinställningar – spotlight
 4. Välj en spotlightpanel, till exempel Spotlight 1.

 5. I det fönster som visas söker eller bläddrar du fram miniatyren för den video du vill lyfta fram. Välj sedan den miniatyren.

  Obs!: En video som just har överförts kan lyftas fram endast efter att den har sökindexerats och går att spela upp i portalen. Om du först inte ser miniatyren för den video du vill lyfta fram kan du återvända lite senare.

 6. Du kan upprepa steg 3 till 5 i den här proceduren för de andra spotlightpanelerna.

  Om du vill placera en annan video i en given spotlightpanel väljer du först den spotlightpanelen och sedan miniatyren för en annan video.

 7. Välj Spara.

Ändra Yammer konversations inställningar

Om Yammer är aktiverat på din Microsoft 365-klient kan du aktivera eller inaktivera Yammer konversationer för en kanal.

Så här ändrar du Yammer konversations inställningar

 1. Välj den kanal där du vill ändra inställningar. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Information om hur du gör detta finns i gå till sidan för video kanal inställningar för en kanal.

 3. I det vänstra navigerings fönstret väljer du Yammer.

  O365-video med Yammer-inställningar
 4. Välj för att aktivera Yammer konversationer för kanalen.

 5. Ange standard gruppen Yammer för kanalen genom att välja något av följande:

  • Ingen standard grupp för att göra det möjligt för användarna att direkt skicka sin konversation till en Yammer grupp som de definierar eller till en viss person.

  • Grupp med detta feed-ID för att aktivera konversationer i en standard Yammer grupp genom att lägga till Yammer feed-ID för gruppen. Användare kan välja att publicera i standard Yammer s gruppen eller ange en annan.

 6. Välj av om du vill inaktivera alla Yammer-konversationer på kanalen.

 7. Välj Spara.

Ta bort en kanal

Om du tar bort en kanal rensas kanalen och alla tillhörande videor från Office 365 Video­portalen. Detta frigör utrymme i SharePoint Online-lagringskvoten.

För att ta bort en kanal måste du ha ägarbehörighet för den. Mer information om kanalägarbehörighet finns i Ändra kanalbehörigheter längre bak i den här artikeln.

Varning!: När du tar bort en kanal kan du inte återställa vare sig kanalen eller de videoklipp som fanns där.

Så tar du bort en kanal

 1. Välj den kanal du vill ta bort. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal längre bak i den här artikeln.

 3. Välj allmänt i navigeringsrutan till vänster.

 4. Välj Ta bort kanal.

  Knappen Ta bort kanal
 5. Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort kanalen.

Se även

Träffa Microsoft 365-Video

Hantera din Microsoft 365 Video-Portal

Video format som fungerar i Microsoft 365-Video

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×