Skapa och infoga en signatur i Outlook för Mac

Signaturen som bifogas i dina e-postmeddelanden kan anpassas efter din personliga smak, företagets logotyp eller en viss stämning. Signaturer kan innehålla text, länkar och bilder, till exempel kan du skapa en signatur för företags-e-post med namn, befattning, telefonnummer och företagslogotyp. Här är ett exempel:

Ett e-postmeddelande med signaturblock

Du kan lägga till signaturer manuellt i enskilda e-postmeddelanden eller så kan du låta en signatur läggas till automatiskt i varje meddelande du skickar.

Skapa en e-postsignatur

 1. I Outlook-menyn väljer du Inställningar.

  Outlook-menyn med Inställningar markerat

 2. Under E-post väljer du Signaturer.

  Knappen Inställningar för Signaturer

 3. Dubbelklicka på Namnlös och ange sedan ett namn på signaturen du skapar.

  eller

 4. Välj Lägg till för att lägga till en ny signatur.

  Visar signaturredigeraren

 5. I signaturredigeraren skriver du texten som du vill ta med i signaturen. Du kan göra följande:

  • Tillämpa formatering, till exempel teckensnitt, stil, teckenstorlek, teckenfärg eller markering. Markera texten innan du använder någon formatering.

  • Lägga till foto, logotyp eller bild i signaturen genom att infoga bilder från bildbläddraren eller Bild från fil

   Visar alternativ för Infoga bild för signatur
  • Lägga till en hyperlänk till din portfölj eller företagets webbplats. Välj Länk Visar ikonen Länk , skriv Text som ska visas och Adress och välj OK.

  • Infoga en tabell.

 6. När du är klar med signaturen stänger du redigeringsfönstret.

 7. Stäng fönstret Signaturer.

Lägga till en signatur i ett e-postmeddelande eller en kalenderinbjudan

 1. Klicka i brödtexten i meddelandet.

 2. På fliken Meddelande väljer du Signatur. Sedan väljer du en signatur från listan.

  Menyn Signatur

Lägga till en signatur automatiskt i alla meddelanden

Du kan ange en standardsignatur för vart och ett av dina e-postkonton.

 1. I Outlook-menyn väljer du Inställningar.

  Outlook-menyn med Inställningar markerat

 2. Under E-post väljer du Signaturer.

  Knappen Inställningar för Signaturer

 3. Under Välj standardsignatur väljer du kontot för vilket du vill ange en standardsignatur.

  Om du har flera konton måste du ställa in standardsignaturen separat för varje konto.

  Sidan Signaturer i Outlook-inställningar

 4. Om du vill lägga till en signatur till alla nya meddelanden ställer du in det under Nya meddelanden.

 5. Om du vill lägga till en signatur till alla meddelanden du svarar på eller vidarebefordrar, ställer du in det under Svar/vidarebefordringar.

 6. Stäng fönstret Signaturer.

Skapa en signatur

 1. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn.

 2. Under E-post klickar du på Signaturer
  Knappen Inställningar för Signaturer .

 3. Klicka på Lägg till Lägg till .

 4. Dubbelklicka på Namnlös och ange sedan ett namn på signaturen.

 5. Skriv texten som du vill ta med i signaturen i rutan till höger.

 6. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Tillämpa formatering, till exempel teckensnitt, stil, teckenstorlek, teckenfärg eller markering

  Markera texten och klicka sedan på det alternativ som du vill använda på Format-menyn.

  Lägga till en hyperlänk

  Placera markören i signaturen där du vill lägga till en länk och klicka sedan på HyperlänkFormat-menyn.

  Lägga till en bild

  Dra en bild från skrivbordet till den plats där du vill att den ska visas i signaturen

 7. Tips: Om du vill kan du skapa flera signaturer och låta Outlook infoga dem slumpvis i e-postmeddelanden. Om du vill ta med en signatur som ett av dessa slumpmässiga urval markerar du kryssrutan i kolumnen Slumpmässig bredvid signaturnamnet.

 8. Stäng dialogrutan Signaturer.

  Obs!: Om en signatur läggs till i ett meddelande med oformaterad text används inte någon formatering eller några bilder. Hyperlänkar omvandlas till oformaterad text.

Skapa välstrukturerat text med en logotyp som ska användas som signatur

 1. Öppna Word.

 2. På fliken Tabeller under Tabellalternativ klickar du på Ny och sedan klickar du och drar över två rader och kolumner.

  Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

 3. Välj de två översta cellerna, klicka på fliken Tabellayout och sedan under Sammanfoga klickar du på Sammanfoga.

 4. Skriv ditt namn i cellen längst upp.

 5. Formatera ditt namn genom att markera texten, gå till fliken Start och under Teckensnittklickar du på Öka teckenstorlek Knappen Öka teckenstorlek och Teckenfärg Knappen Teckensnittsfärg .

 6. Dra din logotyp från skrivbordet in i den nedre vänstra cellen.

  Tips: Om du vill ändra storlek på logotypen markerar du den och använder storlekshandtag.

 7. I den nedre högra cellen skriver du din adress och telefonnummer.

  Tips: För att kontrollera att Outlook inte lägger till ytterligare linjer mellan din adress och telefonnummer trycker du på SKIFT + RETUR för att flytta till nästa rad i tabellcellen.

 8. För att lägga till företagets webbplats går du till Infoga-menyn och klickar på Hyperlänk.

 9. I rutan Länk skriver du länkadressen och sedan i rutan Visa skriver du texten som du vill ska synas i signaturen.

 10. Placera pekaren på en kolumnkant tills Lodrät delningspil visas och dra sedan kolumnen tills tabellen är den storlek som du vill ha.

 11. Markera tabellen, klicka på fliken Tabell, gå till Rita kantlinjer, klicka på Kantlinjer och sedan på Inga.

  Fliken Tabeller, gruppen Rita kantlinjer

 12. Spara dokumentet men stäng inte. Fortsätt till Använd signaturen som du skapade i Word.

Använd signaturen som du skapade iWord

 1. Välj tabellen du skapade i Word och klicka sedan på Kopiera Knappen Kopiera .

 2. Öppna Outlook.

 3. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn.

 4. Under E-post klickar du på Signaturer
  Knappen Inställningar för Signaturer .

 5. Klicka på Lägg till Lägg till .

  En ny signatur visas under Signaturnamn med namnet Namnlös.

 6. Dubbelklicka på Namnlös och skriv ett namn för signaturen. Det här namnet visas inte i signaturen i dina meddelanden, det är bara för referens.

 7. I det högra fönstret klistrar du in signaturen som du skapade i Word.

 8. Stäng dialogrutan Signaturer.

Närliggande avsnitt

Skapa och lägga till en signatur i meddelanden i Outlook för PC

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×