Skapa en signatur för e-postmeddelanden som du kan lägga till automatiskt i alla utgående meddelanden eller manuellt i specifika meddelanden.

Obs!: Om instruktionerna inte stämmer överens med det som visas kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Pröva anvisningarna för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Skapa en e-postsignatur

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Gå till InställningarInställningar> Visa alla Outlook-inställningar > Skriv och svara.

 3. Under E-postsignatur skriver du signaturen och använder tillgängliga formateringsalternativ för att ändra dess utseende.

  Obs!: Du kan bara ha en signatur per konto.

  • Om du vill att signaturen ska visas längst ned i alla e-postmeddelanden som du skriver, markerar du kryssrutan Infoga automatiskt min signatur i nya meddelanden som jag skapar.

  • Om du vill att signaturen ska visas i meddelanden som du vidarebefordrar eller svarar på, markerar du kryssrutan Infoga automatiskt min signatur i meddelanden som jag vidarebefordrar eller svarar på.

  • Om du inte väljer de här alternativen kan du lägga till din signatur i ett valt meddelande manuellt. För information, se Lägga till en signatur i ett nytt meddelande manuellt.

 4. Välj Spara när du är klar.

  Obs!: Du kan alltid gå tillbaka till sidan Skriv och svara och markera eller avmarkera kryssrutan för automatisk infogning av signatur.

Lägga till en signatur i ett nytt meddelande manuellt

Om du har skapat en signatur men inte valt att automatiskt lägga till den i alla utgående meddelanden så kan du lägga till den senare när du skriver ett e-postmeddelande.

 1. Gå till din postlåda och välj Nytt meddelande.

 2. Skriv meddelandet och välj sedan Fler åtgärder > Infoga signatur längst ned i skrivfönstret.

 3. När e-postmeddelandet är färdigt väljer du Skicka.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Skapa en e-postsignatur

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. I det övre navigeringsfältet väljer du Inställningar > E-post, som öppnar panelen till vänster.

 3. På panelen Alternativ under e-post väljer du Layout > E-postsignatur.

 4. I textrutan skriver du signaturen och använder tillgängliga formateringsalternativ för att ändra dess utseende.

  Obs!: Det finns inte stöd för att infoga en bildfil (i till exempel .gif- eller .jpg-format) i signaturen, men du kan kopiera en bild från en webbsida och klistra in den i signaturrutan.

 5. Om du vill att signaturen ska visas längst ned i alla utgående e-postmeddelanden, även svar och vidarebefordrade meddelanden, markerar du kryssrutan Infoga automatiskt min signatur i meddelanden som jag skickar.

  Om du inte markerar det här alternativet kan du manuellt lägga till din signaturen i ett meddelande. Mer information finns i nästa avsnitt.

 6. Välj Spara när du är klar.

  Obs!: Du kan alltid gå tillbaka till sidan E-postsignatur och markera eller avmarkera kryssrutan Infoga automatiskt min signatur i meddelanden som jag skickar.

Lägga till en signatur i ett nytt meddelande manuellt

Om du har skapat en signatur men inte valt att automatiskt lägga till den i alla utgående meddelanden så kan du lägga till den senare när du skriver ett e-postmeddelande.

 1. Gå till din postlåda och skapa ett nytt e-postmeddelande genom att välja Ny ikon för e-postmeddelanden i Outlook på webben.

 2. Skriv meddelandet och välj sedan Mer > Infoga signatur i verktygsfältet.

 3. När e-postmeddelandet är klart väljer du Skicka.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×