Skapa och skicka ett snabbmeddelande

Du kan ha snabbmeddelandekonversationer (IM) med en eller flera kontakter.

Vad vill du göra?

Skicka ett snabbmeddelande till en enda kontakt

Så här skickar du ett snabbmeddelande:

 1. Knacka på Kontakter och börja skriva in en persons namn i sökrutan på fliken Lync. Resultaten visas under rutan.

 2. När du hittar kontakten som du letar efter knackar du på personens namn och sedan på IM-ikonen på skärmen Kort. Sedan kan du skriva meddelandet.

Skicka ett snabbmeddelande till flera kontakter

Så här skickar du ett snabbmeddelande till en distributions- eller kontaktgrupp:

 1. Knacka på Kontakter och sedan på ikonen till höger om gruppnamnet på fliken Lync i kontaktlistan.

 2. Knacka på IM-ikonen från skärmen för kort och skriv meddelandet.

Ta emot ett snabbmeddelande

När någon skickar dig ett snabbmeddelande visas en snabbmeddelandeavisering högst upp på skärmen. Gör något av följande:

 • Knacka på aviseringen för att acceptera inbjudan.

 • Om du vill ignorera inbjudan knackar du på knappen Stäng.

Bjuda in andra till en konversation

Under en snabbmeddelandekonversation kan du bjuda in någon genom att göra följande:

 1. Om du vill bjuda in någon till en snabbmeddelandekonversation knackar du på ikonen Åtgärder från skärmen Konversation och knackar sedan på Bjud in andra.

 2. Från skärmen Kontakter väljer eller söker du efter den kontakt som du vill bjuda in till konversationen.

Växla mellan snabbmeddelandekonversationer

 • Om du vill växla mellan konversationer knackar du på Chattar och sedan knackar du på konversationen som du vill svara på från skärmen Chattar.

Gå vidare från snabbmeddelande till samtal

Du kan gå vidare från en snabbmeddelandekonversation till ett samtal genom att göra följande:

 • Från snabbmeddelandekonversationen knackar du på ikonen Åtgärder från skärmen för konversationer och knackar sedan på Ring kontakt.

Hitta en nyligen genomförd eller missad konversation

När du missar en konversation visas ikonen för missade konversationer på fliken Chattar.

 1. Om du vill visa en missad eller nyligen avslutad konversation knackar du på Chattar så visas en lista med nyligen avslutade och missade konversationer.

 2. Knacka på konversationen för att svara.

Avsluta en konversation

När du är klar med en snabbmeddelandekonversation gör du något av följande:

 • Från skärmen Konversation knackar du på ikonenÅtgärder och sedan på Ta bort konversation.

 • Knacka på Chattar, Redigera, knacka på den konversation som du vill ta bort och knacka på Ta bort. Du kan även knacka på Markera alla och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×