Skapa och skriva ut en presentation i dispositionsvy

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dispositionsvyn i PowerPoint visar presentationen som en disposition består av rubriker och text från alla bilder. Varje rubriken visas på vänster sida av fönstret som innehåller fliken Disposition tillsammans med en bildikon och bildnummer. Själva textinnehållet är indragen under bildrubrik. Grafiska objekt visas som små beteckningar på bildikonen i vyn disposition.

Dispositionsvyn är särskilt användbar om du vill göra globala ändringar, få en översikt över presentationen, ändra ordningsföljden för punkter eller bilder eller om du vill göra formateringsändringar.

När du skapar dispositionen tycker om hur många bilder du behöver. Vill du antagligen minst:

 • En huvudbildrubrik.

 • En inledande bild med en lista över huvudpunkterna eller huvudområdena i presentationen.

 • En bild för varje punkt eller område som finns med i listan i den inledande bilden.

 • En sammanfattande bild där listan med huvudpunkterna eller huvudområdena i presentationen upprepas.

Med hjälp av grundläggande struktur, om du har tre viktiga punkter eller områden för att presentera, du kan planerar att ha minst sex bilder: en rubrikbild, en inledande bild, en bild för var och en av de tre viktiga punkter eller områden och en avslutande översiktsbild.

Enkel presentation med sex bilder

Om du har en stor mängd information att presentera i någon av dina viktigaste punkterna eller områden kanske du vill skapa en underordnad gruppering bilders materialet med hjälp av samma grundläggande dispositionsstruktur.

Fundera på hur länge du vill att varje bild ska visas på skärmen under presentationen. En bra standardberäkning är från två till fem minuter per bild.

Skapa en presentation i dispositionsvyn

 1. Klicka på Disposition i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. I miniatyrfönstret, placerar du pekaren, och sedan klistra in innehållet eller börja skriva texten.

  Den första texten du skriver blir en rubrik, visas med fet stil. Tryck på RETUR när du har slutfört rubriken.

  PowerPoint använder på RETUR på tangentbordet för att påbörja en ny rad i en disposition. Den nya raden är automatiskt på samma hierarkiska nivå som du just skrev. Så här ändrar du den hierarkisk nivån:

  • Tryck på TABB-tangenten på tangentbordet för att flytta den aktuella rad nedåt en nivån i dispositionshierarkin.

  • Tryck på SKIFT + TABB för att flytta den aktuella rad uppåt en nivån i dispositionshierarkin.

Visa en presentation i dispositionsvyn

 • Klicka på Disposition i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Skriva ut en presentation i dispositionsvyn

 1. Öppna presentationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Om du vill visa listan med alternativ markerar du den andra rutan (där standardinställningen är Helsidesbilder) under Inställningar i dialogrutan Skriv ut. Välj sedan Disposition under Utskriftslayout.

  Layout för utskrift av en disposition

  Du kan välja en sidorientering (stående eller liggande) i dialogrutan Egenskaper för skrivare.

 4. Klicka på Skriv ut.

(Fullständig information om utskrift finns i artikeln skriva ut PowerPoint-bilder eller åhörarkopior.)

Flikarna Disposition och Bilder förvandlas till ikoner om fönstret är för smalt för att namnen ska få plats. Om fliken Disposition inte syns kan du dra fönstrets högra kantlinje för att göra fönstret bredare.

Visa eller bredda fönstret
Öka storleken på fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder

(I PowerPoint 2007 kan du spara presentationen som en webbsida. När du gör det blir text på fliken Disposition en innehållsförteckning så att du kan navigera mellan bilderna.)

Skapa en presentation i dispositionsvyn

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 3. Placera pekaren i dispositionsvyn och klistra in innehållet eller skriv önskad text.

  Den första texten du skriver blir en rubrik, visas med fet stil. Tryck på RETUR när du har slutfört rubriken.

  PowerPoint använder på RETUR på tangentbordet för att påbörja en ny rad i en disposition. Den nya raden är automatiskt på samma hierarkiska nivå som du just skrev. Så här ändrar du den hierarkisk nivån:

  • Tryck på TABB-tangenten på tangentbordet för att flytta den aktuella rad nedåt en nivån i dispositionshierarkin.

  • Tryck på SKIFT + TABB för att flytta den aktuella rad uppåt en nivån i dispositionshierarkin.

Visa en presentation i dispositionsvyn

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 1. Öppna presentationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Om du vill visa listan med alternativ markerar du den andra rutan (där standardinställningen är Helsidesbilder) under Inställningar i dialogrutan Skriv ut. Välj sedan Disposition under Utskriftslayout.

  Layout för utskrift av en disposition

  Du kan välja en sidorientering (stående eller liggande) i dialogrutan Egenskaper för skrivare.

 4. Klicka på Skriv ut.

(Fullständig information om utskrift finns i artikeln skriva ut PowerPoint-bilder eller åhörarkopior.)

 1. Öppna presentationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 3. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klickar sedan på Förhandsgranska.

 5. Klicka på pilen under rutan Skriv ut i gruppen Utskriftsformat och klicka sedan på Disposition.

 6. Om du vill ange sidorienteringen, klickar du först på pilen under Orientering och sedan på Liggande eller Stående.

 7. Klicka på Skriv ut.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×