Skapa och spara alla makron i samma arbetsbok

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett makro i en arbetsbok, fungerar endast i den arbetsboken. Men vad händer om du vill använda makrot i andra arbetsböcker? Om du vill göra dina makron varje gång du öppnar Excel kan skapa du dem i en arbetsbok som heter egna.xlsb. Som är en dold arbetsbok som lagras på din dator öppnas i bakgrunden varje gång du öppnar Excel.

Du kan hitta makron och VBA-verktyg på fliken Utvecklare. Eftersom den som standard är dold så är första steget att aktivera den. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

I nästa steg ska skapa ett makro. Vi ska spela in ett makro som händer ingenting om du, men du kan skapa egna makron-arbetsbok.

Läs mer om hur du skapar makron i Snabbstart: Skapa ett makro.

 1. Gå till fliken utvecklare och klicka på Spela in makro.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. I dialogrutan Spela in makro försök inte att ange ett namn för makrot i rutan Makronamn. Du kan acceptera det namn som Excel ger dig, till exempel Makro1, eftersom det här är en temporär makro.

  När du börjar skapa makron med dina egna, kommer du vill ge dem beskrivande namn så att du vet vad de gör.

 3. I rutan Lagra makrot i väljer du Abetsboken Egna makron > OK. Det här är det viktigaste steget eftersom Excel skapar arbetsboken egna makron om den inte redan finns.

 4. Klicka på utvecklare > Stoppa inspelning och Excel kommer har skapat egna makron worbook.

 5. När du stänger arbetsboken, uppmanas du att spara både arbetsboken och arbetsboken egna makron.

Så här visar du har skapat makrot:

 1. Gå till utvecklare > Visual Basic för att starta Visual Basic Editor (VBE), alltså var dina makron är lagrade.

 2. Du hittar arbetsboken egna makron i fönstret Projektutforskaren på skärmens vänstra sida. Om du inte ser den, går du till Visa > Projektutforskaren.

 3. Dubbelklicka på mappen VBA-projekt (egna.xlsb) > moduler > Modul1, och du hittar den tomma Makro1 som du spelat in. Du kan ta bort det eller hålla den om du vill lägga till kod i senare.

  Obs!: När du spelar in ett makro i en ny instans av Excel kommer VBA automatiskt skapa en ny modul mapp och öka dess tal. Så om du redan har Modul1 och Module2 skapa VBA Module3. Du kan byta namn på moduler i fönstret Egenskaper under Projektutforskaren så att de återspeglar bättre makron i dem gör.

Flytta makron mellan datorer

Egna.xlsb filen är lagrad i mappen XLSTART. Om du vill dela dina makron med någon annan kan du kopiera den till mappen XLSTART på andra datorer eller kopiera några eller alla makron till filen egna.xlsb på andra datorer. Du kan söka efter XLSTART i Utforskaren för att leta reda på filen.

Om du har något eller bara några få makron som du vill dela med andra kan skicka du dem arbetsboken som innehåller dem. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Kontrollera att fliken Utvecklare visas i menyfliksområdet. Som standard visas inte fliken Utvecklare så gör följande:

 1. Gå till Excel > Inställningar… > Menyfliksområdet och verktygsfältet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på Spara.

I nästa steg ska skapa ett makro. Vi ska spela in ett makro som händer ingenting om du, men du kan skapa egna makron-arbetsbok.

Läs mer om hur du skapar makron i Snabbstart: Skapa ett makro.

 1. Gå till fliken utvecklare och klicka på Spela in makro.

 2. I dialogrutan Spela in makro försök inte att ange ett namn för makrot i rutan Makronamn. Du kan acceptera det namn som Excel ger dig, till exempel Makro1, eftersom det här är en temporär makro.

  När du börjar skapa makron med dina egna, kommer du vill ge dem beskrivande namn så att du vet vad de gör.

 3. I rutan Lagra makrot i väljer du Abetsboken Egna makron > OK. Det här är det viktigaste steget eftersom Excel skapar arbetsboken egna makron om den inte redan finns.

 4. Klicka på utvecklare > Stoppa inspelning och Excel kommer har skapat egna makron worbook.

 5. När du stänger arbetsboken, uppmanas du att spara både arbetsboken och arbetsboken egna makron.

Så här visar du har skapat makrot:

 1. Klicka på utvecklare > Visual Basic för att starta Visual Basic Editor (VBE), alltså var dina makron är lagrade.

 2. Du hittar arbetsboken egna makron i fönstret Projektutforskaren på skärmens vänstra sida. Om du inte ser den, går du till Visa > Projektutforskaren.

 3. Dubbelklicka på mappen VBA-projekt (egna.xlsb) > moduler > Modul1, och du hittar den tomma Makro1 som du spelat in. Du kan ta bort det eller hålla den om du vill lägga till kod i senare.

Obs!: När du spelar in ett makro i en ny instans av Excel kommer VBA automatiskt skapa en ny modul mapp och öka dess tal. Så om du redan har Modul1 och Module2 skapa VBA Module3. Du kan byta namn på moduler i fönstret Egenskaper under Projektutforskaren så att de återspeglar bättre makron i dem gör.

Flytta makron mellan datorer

Egna.xlsb filen är lagrad i en system startmapp. Om du vill dela dina makron med någon annan kan du kopiera egna.xlsb till startmappen på andra datorer eller kopiera några eller alla makron till filen egna.xlsb på andra datorer. I Finder Markera och sedan håller du ned ALT-tangenten och välj bibliotek. Navigera till i fönstret bibliotek: Gruppbehållare > xyz. Office (där xyz vara en textsträng som ”UBF8T346G9”) > Innehåll till användare > Start > Excel. Klistra in filen egna.xlsb i mappen Excel.

Om du har något eller bara några få makron som du vill dela med andra kan skicka du dem arbetsboken som innehåller dem. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×