Skapa och visa ett anpassat bildspel

Du kan tagga en delmängd av bilderna i en presentationsfil i syfte att visa den delmängden för en viss målgrupp. Du kan tänka på det som en spellista. PowerPoint det här ett anpassat bildspel.

När du skapar ett anpassat bildspel i PowerPoint kan du anpassa en presentation för olika målgrupper. Använd ett anpassat bildspel om du bara vill presentera vissa bilder från presentationen, eller om du vill hyperlänk till en grupp bilder i presentationen.

Det finns två typer av anpassade bildspel: grundläggande och hyperlänkade. Ett enkelt anpassat bildspel är en separat presentation eller en presentation som innehåller några av bilderna i originalet. Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till en eller flera separata presentationer.

Grundläggande anpassade bildspel

Använd ett enkelt anpassat bildspel om du vill presentera en delmängd av bilderna i en presentationsfil. Om presentationen till exempel innehåller totalt fem bilder kan ett anpassat bildspel med namnet "Webbplats 1" bara innehålla bilderna 1, 3 och 5. Ett andra anpassat bildspel med namnet "Webbplats 2" kan omfatta bilderna 1, 2, 4 och 5. När du skapar ett anpassat bildspel från en presentation kan du även köra hela presentationen i sin ursprungliga sekventiella ordning.

Enkelt anpassat bildspel

1 Bilder för webbplats 1

2 Bilder för webbplats 2

Hyperlänkade anpassade bildspel

Använd ett hyperlänkat anpassat bildspel för att ordna innehållet i en presentation. Om du till exempel skapar ett primärt anpassat bildspel om företagets nya övergripande organisation kan du sedan skapa ett anpassat bildspel för varje avdelning i organisationen och länka till de här bildspelen från den primära presentationen.

Du kan också använda ett hyperlänkat anpassat bildspel för att skapa en innehållsförteckningsbild. Med en innehållsförteckningsbild kan du navigera till olika avsnitt i presentationen så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle.

Hyperlänkade anpassade bildspel

1 Bild med hyperlänkar

2 Anpassat bildspel för Avdelning A

3 Anpassat bildspel för Avdelning B

Skapa ett anpassat bildspel och presentera det

 • Vilken version av Office för PC använder du?
 • Nyare versioner
 • 2010, 2007

Skapa ett enkelt anpassat bildspel

 1. Gå till Bildspel > Anpassat bildspeloch välj sedan Anpassade bildspel.

 2. Välj Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

  Tips: Om du vill förhandsgranska ett anpassat bildspel klickar du på namnet på bildspelet i dialogrutan Anpassade bildspel och klickar sedan på Visa.

 3. Under Bilder i presentationenväljer du de bilder som du vill ska ingå i det anpassade bildspelet och väljer sedan Lägg till.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas markerar du en bild underBilder i anpassat bildspel och klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK.

Skapa ett hyperlänkat anpassat bildspel

 1. Gå till Bildspel > Anpassat bildspeloch välj sedan Anpassade bildspel.

 2. Välj Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bildersom du vill ta med i det huvudsakliga anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas markerar du en bild underBilder i anpassat bildspel och klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 4. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK.

 5. Om du vill skapa en hyperlänk till ett stödvisning i presentationen markerar du den text eller det objekt som ska vara länken.

 6. Gå till Infoga > Hyperlänk.

 7. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka tilli dialogrutan Infoga länkar.

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill gå till i listan Välj en plats i det här dokumentet och markerar sedan kryssrutan Visa och återgå.

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen markerar du den bild du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet.

Starta ett anpassat bildspel PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. I dialogrutan Konfigurera bildspel under Visa bilder klickar du Anpassat bildspeloch sedan på det anpassade bildspel som du vill använda.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Anpassat bildspel i gruppen Starta bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 5. I listan Anpassade bildspel väljer du ett bildspel och klickar sedan på Visa.

Skapa ett enkelt anpassat bildspel

 1. Klicka på pilen bredvid Anpassat bildspel i gruppen Startabildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden och håller ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är i följd håller du ned CTRL samtidigt som du klickar på varje bild som du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild underBilder i anpassat bildspel och klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med några bilder i presentationen upprepar du steg 1 till och med 5.

Skapa ett hyperlänkat anpassat bildspel

 1. Klicka på pilen bredvid Anpassat bildspel i gruppen Startabildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bildersom du vill ta med i det huvudsakliga anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden och håller ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är i följd håller du ned CTRL samtidigt som du klickar på varje bild som du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild underBilder i anpassat bildspel och klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med några bilder i presentationen upprepar du steg 1 till och med 5.

 6. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudvisningen till ett stödprogram markerar du texten eller objektet som ska representera hyperlänken.

 7. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 8. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 9. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill gå till i listan Välj en plats i det här dokumentet och markerar sedan kryssrutan Visa och återgå.

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen markerar du den bild du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet.

Starta ett anpassat bildspel PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. I dialogrutan Konfigurera bildspel under Visa bilder klickar du Anpassat bildspeloch sedan på det anpassade bildspel som du vill använda.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Anpassat bildspel i gruppen Starta bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 5. I listan Anpassade bildspel väljer du ett bildspel och klickar sedan på Visa.

 • Vilken version av Office för Mac använder du?
 • Nyare versioner
 • 2011

Skapa ett anpassat bildspel

 1. Öppna den presentation som du vill använda för att skapa ett anpassat bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassat bildspeloch sedan på Anpassat bildspel.

  Klicka på Anpassat bildspel.

 3. Klicka på +.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill välja flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel. Klicka sedan på Uppil för att ändra ordning   eller Nedpil för att ändra ordning  för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Upprepa de här stegen om du vill skapa fler anpassade bildspel med några bilder i presentationen.

  Tips: Om du vill se hur ett anpassat bildspel kommer att visas i bildspelsvyn klickar du på namnet på bildspelet i dialogrutan Anpassade bildspel och klickar sedan på Starta bildspel.

Länk till andra tull bildspel

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Markera texten eller objektet som du vill representera hyperlänken. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Händelse.

  Klicka på Åtgärd

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare länkar till andra anpassade bildspel.

Spela upp ett anpassat bildspel

 • Klicka på Anpassat bildspel på fliken Bildspeloch klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat ett anpassat bildspel ännu klickar du på Anpassat bildspel,på Anpassat bildspeloch sedan på +.

Skapa ett anpassat bildspel

 1. Öppna den presentation som du vill använda för att skapa ett anpassat bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassade bildspel under Visa bildspel och klickar sedan på Redigera anpassade bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill välja flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel. Klicka sedan på Uppil för att ändra ordning   eller Nedpil för att ändra ordning  för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Upprepa de här stegen om du vill skapa fler anpassade bildspel med några bilder i presentationen.

  Tips: Om du vill se hur ett anpassat bildspel kommer att visas i bildspelsvyn klickar du på namnet på bildspelet i dialogrutan Anpassade bildspel och klickar sedan på Visa.

Länk till andra tull bildspel

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudpresentationen till ett anpassat stödbildspel markerar du texten eller objektet i presentationen som ska visas som en hyperlänk. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Händelseinställningar under Konfigurera.

  Fliken Bildspel, gruppen Konfigurera

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa steg 1 till 6 om du vill lägga till fler länkar till andra anpassade bildspel.

Spela upp ett anpassat bildspel

 • Klicka på Anpassade bildspel under Spela uppbildspel på fliken Bildspel ochklicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat ett anpassat bildspel ännu klickar du på Redigera anpassade bildspeloch sedan på Nytt.

Se även

Lägga till, redigera eller ta bort övergångar mellan bilder

PowerPoint för webben stöder inte anpassade bildspel. Du måste använda en skrivbordsversion av PowerPoint skapa ett anpassat bildspel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×