Skapa Outlook-uppgifter i OneNote

När du gör anteckningar och planerar projekt i OneNote undrar du kanske hur du ska hantera tidsgränser och komma ihåg allting på att göra-listan. Ett sätt är att skapa Outlook-uppgifter. Sedan kan du visa och följa upp de uppgifterna i Outlook och till och med få påminnelser.

Skapa en Outlook-uppgift i OneNote

 1. Öppna OneNote och välj de ord som du vill göra till en uppgift.

 2. I menyn som öppnas klickar du på pilen bredvid knappen Outlook-uppgifter och väljer en påminnelse.

  En flagga visas bredvid din uppgift i OneNote, och uppgiften läggs till i Outlook.

  Du kan skapa en uppgift som du följer upp i Outlook.

Tips: I den här menyn går det också att lägga till anteckningstaggar. Anteckningstaggar är bra om du t.ex. vill skapa en att göra-lista eller markera att ett objekt är viktigt. Till skillnad från Outlook-uppgifter (flaggor) är anteckningstaggar en funktion som endast finns i OneNote. Du kan tagga uppgifter i mötesanteckningar i OneNote, men de kommer inte att synas i Outlook.

Söka efter en uppgift i OneNote

 • Välj Sök efter taggar på fliken Start i OneNote.

  Skärmbild av knappen Hitta flaggor i OneNote 2016

  Outlook-uppgifterna hittar du i fönstret Sammanfattning av flaggor till höger.

Obs!: Outlook-uppgifter visas med flaggor eller kryssmarkeringar. Här visas även OneNote-taggar, t.ex. saker du har markerat för uppföljning eller taggat som en fråga.

I fönstret Sammanfattning av flaggor finns en översiktlig lista över tillgängliga taggar.

Markera en uppgift som slutförd.

 • I fönstret Sammanfattning av flaggor i OneNote markerar du flaggan bredvid en Outlook-uppgift.

  Uppgiften markeras som slutförd både i fönstret Sammanfattning av flaggor och i Outlook.

Tips: 

 • När du markerar en uppgift som slutförd i Outlook, markeras uppgiften som slutförd i OneNote när Outlook och OneNote synkroniseras. Om du markerar uppgiften som slutförd i OneNote, markeras den som slutförd i Outlook och tas bort från uppgiftslistan.

 • Om du vill lägga till uppgiften i Outlook igen markerar du kryssrutan igen.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du inte behöver den. Det finns två alternativ: antingen att ta bort uppgiften från Outlook, vilket även tar bort taggen (flaggan) i OneNote (texten finns fortfarande kvar i dina OneNote-anteckningar), eller att ta bort taggen från OneNote och ha kvar uppgiften i Outlook.

Så här gör du för att ta bort uppgiften från Outlook:

 • Högerklicka på taggen i dina anteckningar och välj Ta bort Outlook-uppgift.

  Texten finns kvar i OneNote och uppgiften tas bort från Outlook.

Så här gör du för att behålla uppgiften i Outlook och ta bort flaggan från OneNote:

 • Högerklicka på taggen i dina anteckningar och välj Ta bort flagga.

  Flaggan (taggen) tas bort från OneNote och uppgiften finns kvar i Outlook.

  Skärmbild av hur du tar bort en Outlook-uppgift i OneNote 2016.

OneNote och Outlook fungerar tillsammans på andra sätt också. Du kan till exempel infoga mötesinformation och skickaanteckningar i ett e-postmeddelande.

Microsoft Office OneNote 2007 är nära integrerat med Microsoft Office Outlook 2007 för att göra det enkelt för dig att hantera och dela information mellan din anteckningsbok och ditt schema.

Skapa en Outlook-uppgift i OneNote

När du skapar en Outlook-uppgift i OneNote läggs den till i Outlook-listan Uppgifter nästa gång du öppnar Outlook.

Obs!: Om din installation av Outlook är konfigurerad för flera e-postprofiler måste du starta Outlook innan du kan skapa och spara Outlook-uppgifter i OneNote. Om du vill kontrollera e-postprofiler på datorn gå du till Kontrollpanelens kategorivy och klickar på Användarkonton och sedan på E-post. Om du använder Kontrollpanelens klassiska vy dubbelklickar du på ikonen E-post.

 1. Skriv en beskrivning för uppgiften som du vill skapa i någon del av anteckningarna.

  Skriv till exempel Skicka ut anteckningar från mötet.

 2. Peka på Outlook-uppgiftMenyn Infogaoch välj sedan en påminnelse för den nya uppgiften.

  En uppgiftsflagga visas bredvid beskrivningen när aktiviteten har skapats. Om du vill visa information om uppgiften håller du markören över uppgiftsikonen tills en beskrivning visas.

  Obs!: Uppgiftsflaggan kan visas nedtonad tills Outlook känner igen den nya uppgiften och uppgiften har synkroniserats mellan Outlook och OneNote. När så är fallet visar uppgiftsbeskrivningen även synkroniseringsstatus.

Söka efter en uppgift i OneNote

 1. Klicka på pilen bredvid knappen Flaggor i standardverktygsfältet och klicka sedan på Visa alla taggade anteckningar.

 2. I fönstret Sammanfattning av flaggor begränsar du sökningens omfattning om det behövs och klickar sedan på Uppdatera resultat.

Ändra en Outlook-uppgift i OneNote

 1. Högerklicka på den Outlook-uppgift som du vill ändra på anteckningssidan i OneNote.

 2. På snabbmenyn gör du något av följande:

  • Om du vill ändra startdatumet som är kopplat till den markerade Outlook-uppgiften klickar du på ett nytt startdatum (till exempel I morgon). Om du vill ta bort kopplingen till startdatum för uppgiften klickar du på Inget datum.

  • Om du vill märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd klickar du på Markera som slutförd.

  • Ta bort den markerade Outlook-uppgiften genom att klicka på Ta bort Outlook-uppgift.

Obs!: Om du vill ändra uppgiften direkt i Outlook högerklickar du på ikonen för Outlook-uppgiften på anteckningssidan och klickar sedan på Öppna uppgift i Outlook på snabbmenyn.

Se även

Visa uppgifter i Outlook

Skicka anteckningar i ett Outlook-e-postmeddelande

Infoga mötesinformation från Outlook i anteckningar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×