Skapa ritningar med en professionell design med hjälp av teman

Skapa ritningar med en professionell design med hjälp av teman

Ett tema i Visio är en uppsättning färger och effekter som du kan använda på en ritning med ett enda klick. Med teman kan du snabbt skapa ritningar med en professionell design. 

Du kan ändra färger för alla figurer (eller vissa figurer) på en gång genom att använda ett tema. 

Använda ett tema

 1. Klicka på pilen Mer i gruppen Teman på fliken Design Knappen Mer .

 2. Håll muspekaren över ett tema om du vill se en förhandsgranskning på ritningssidan.

 3. Klicka på temat för att använda det.

Om du klickar på ett tema tillämpas det antingen på den aktuella sidan eller på alla sidor i ritningen, beroende på inställningen för alternativet. Om du vill ändra inställningen högerklickar du på ett tema och klickar sedan på Använd på aktuell sida eller Använd på alla sidor.

Snabba tips:

 • Om du vill ta bort det aktuella temat från alla figurer klickar du på Inget tema i gruppen Teman på fliken Design.

 • Om du vill ta bort temat från markerade figurer klickar du på Ta bort tema i gruppen Figurformatpå fliken Start.

 • Vissa teman innehåller också en bakgrundsfärg. Om du vill använda den nya bakgrundsfärgen i temat klickar du på Bakgrunder i gruppen Bakgrunder på fliken Design och väljer den bakgrund du vill använda.

 • Om du inte vill att temats bakgrundsfärg ska visas när du skriver ut klickar du på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut alla sidor (eller den första knappen under Inställningar) och klickar sedan på Ingen bakgrund.

 • När du har använt ett tema används det temat i alla figurer som du lägger till i ritningen. Om du vill inaktivera den här funktionen tillfälligt klickar du på Fler Knappen Mer i gruppen Teman och avmarkerar sedan alternativet Använd tema för nya former.

Förhindra att teman påverkar en form

Du kanske inte vill använda ett tema på alla former i en ritning. Om du till exempel har ett trafiktecken i ritningen vill du förmodligen inte att dess fyllningsfärg eller mönster ska ändras när du använder ett tema.

Om du vill förhindra att teman används på en specifik figur kan du antingen inte tillåta teman för den formen eller så kan du skydda formen från temafärger eller temaeffekter.

Förhindra att ett tema tillämpar på en form

 1. Markera figuren.

 2. På fliken Start i gruppen Figurformat klickar du Fler Knappen Mer och avmarkerar sedan kryssrutan Tillåt teman.

Använd en text-, linje- eller fyllningsfärg som inte ändras i temat

 • Markera figuren.

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Fyllning eller Linje i gruppen Figurformat på fliken Start och välj sedan en av färgerna under Standardfärger.

  • Klicka på knappen Teckenfärg i gruppen Tecken Knappen teckenfärg och välj sedan en av färgerna under Standardfärger.

Se även

Skapa ett eget tema

Använda ett tema och en temafärg i diagrammet

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. I menyfliksområdet väljer du Design > Teman Ikonen Teman .

 3. Välj ett tema i listan.

  Lista över teman
 4. I menyfliksområdet, välj Design > Temafärger Ikonen Temafärger .

 5. Välj en temafärg i listan.

  Lista över temafärger

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×