Skapa SmartArt-grafik

Skapa en SmartArt-grafik för att snabbt och enkelt göra en visuell representation av dina uppgifter. Du kan välja mellan många olika layouter för att förmedla ditt budskap och dina idéer. SmartArt-grafik kan skapas i Excel, Outlook, PowerPoint och Word och kan användas i alla Office.

En översikt över SmartArt-grafik, inklusive överväganden för att välja den bästa grafiken och layoutstil för att visa data eller förmedla ett koncept, finns i välja en SmartArt-grafik.

Infoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  SmartArt på fliken Infoga

 2. Klicka på den typ och layout du vill använda i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om du inte ser rutan Text klickar du på pilkontrollen till vänster om SmartArt-grafiken.

   • Om du vill lägga till text, till exempel en rubrik, i en valfri plats nära eller ovanpå SmartArt-grafiken klickar du påtext ruta i gruppen text och infogar en textruta. Om du bara vill att texten i text rutan ska visas högerklickar du på text rutan, klickar på Formatera figur eller Formatera text rutaoch anger sedan text rutan så att den inte har någon bakgrunds färg och ingen kant linje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till ytterligare en figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Knappen Lägg till figur i gruppen Skapa grafik

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 4. Gör något av det här:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • Om du vill infoga en figur från fönstret Text klickar du på en befintlig figur, flyttar markören till före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker på Retur.

 • Om du vill ta bort en figur från SmartArt-grafiken klickar du på figuren du vill ta bort och trycker sedan på Delete. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafiken klickar du på kanten av SmartArt-grafiken och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer från temafärger i figurerna i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Knappen Ändra färger på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i en SmartArt-grafik när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

 • Vilken version av Office använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2011

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text i den

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Infoga SmartArt från menyfliksområdet

 2. Peka på den typ du vill använda i menyn med de typer som visas och välj sedan en layout.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om fönstret text inte visas klickar du på pilen till vänster om SmartArt-grafik.

   • Om du vill lägga till text, till exempel en rubrik, på en valfri plats nära eller ovanför SmartArt-grafik klickar du på text ruta i gruppen text på fliken infoga för att infoga ett textruta. Om du bara vill att texten i text rutan ska visas högerklickar du på text rutan, klickar på Formatera figur eller Formatera text rutaoch anger sedan text rutan så att den inte har någon bakgrunds färg och ingen kant linje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafik och skriv texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik som du vill lägga till ytterligare en figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figuri gruppen Skapa grafik på fliken SmartArt-design .

  Lägga till en figur i SmartArt-grafik

  Om fliken SmartArt-design inte visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafik för att öppna fliken SmartArt-design .

 4. Gör något av det här:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • Om du vill lägga till en form när du använder textfönstret klickar du på en befintlig figur, flyttar markören före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker sedan på RETUR.

 • Om du vill ta bort en form från SmartArt-grafik klickar du på den form du vill ta bort och trycker sedan på DELETE. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafik klickar du på kant linjen till SmartArt-grafik och trycker sedan på DELETE.

 • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färg variationer som är härledda från temafärger till formerna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Klicka på ändra färgeri gruppen SmartArt- format på fliken SmartArt-design .

  Ändra färger i en SmartArt-grafik

  Om fliken SmartArt-design inte visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafik för att öppna fliken SmartArt-design .

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Använda ett SmartArt-format på en SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linje format, fasning eller 3D, som du kan använda för former i SmartArt-grafik för att skapa ett unikt och professionellt utformat utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken SmartArt-design .

  Om du vill visa fler SmartArt-format klickar du på knappen mer .

  Klicka på nedåtpilen för att visa fler alternativ för SmartArt-grafik

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text i den

 1. Välj SmartArt-grafikInfoga -menyn.

 2. Välj den typ av grafik du vill använda i gruppen Infoga SmartArt-grafik på fliken SmartArt i menyfliksområdet och välj sedan enListlayout. Process

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om fönstret text inte visas klickar du på Editor-kontrollen på vänster sida av SmartArt-grafik.

   • Om du vill lägga till text, till exempel en rubrik, på en valfri plats nära eller ovanför SmartArt-grafik klickar du på text ruta i gruppen text på fliken infoga för att infoga ett textruta. Om du bara vill att texten i text rutan ska visas högerklickar du på text rutan, klickar på Formatera figur eller Formatera text rutaoch anger sedan text rutan så att den inte har någon bakgrunds färg och ingen kant linje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafik och skriv texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik som du vill lägga till ytterligare en figur i.

 2. Ctrl-klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya formen.

 3. Peka på Lägg till figurpå snabb menyn och välj sedan det infognings alternativ du vill använda:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en form när du använder textfönstret klickar du på en befintlig figur, flyttar markören före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill ta bort en form från SmartArt-grafik klickar du på den form du vill ta bort och trycker sedan på DELETE. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafik klickar du på kant linjen till SmartArt-grafik och trycker sedan på DELETE.

  • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färg variationer som är härledda från temafärger till formerna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Klicka på färgeri gruppen SmartArt- format på fliken SmartArt .

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Använda ett SmartArt-format på en SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linje format, fasning eller 3D, som du kan använda för former i SmartArt-grafik för att skapa ett unikt och professionellt utformat utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken SmartArt .

  Om du vill visa fler SmartArt-format klickar du på knappen mer .

  Klicka på nedåtpilen för att visa fler alternativ för SmartArt-grafik

I PowerPoint för webben kan du lägga till och redigera SmartArt-grafik.

Infoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Välj SmartArtpå fliken Infoga .

  På fliken Infoga väljer du SmartArt

 2. Välj den layout du vill använda i den nedrullningsbara menyn.

  Bilden infogas på bilden. En text redigerare visas till vänster om bilden. Varje punkt i redigeraren motsvarar ett objekt i grafiken.

  Lägga till text i SmartArt-grafiken i text redigeraren på vänster sida
 3. Om du vill ange text klickar du på bredvid en punkt i text redigeraren och skriver sedan texten, eller klistrar in text som du har kopierat från någon annan plats.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

Du lägger till former i text redigeraren genom att trycka på RETUR-tangenten för att lägga till en punkt.

Du tar bort former i text redigeraren genom att använda rad avståndet över den punkt du vill ta bort.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färg variationer (som härleds från presentationens temafärger ) till formerna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Under SmartArt-verktygi menyfliksområdet väljer du ändra färger.

  Under SmartArt-verktyg väljer du ändra färger för att öppna färg galleriet

 3. På menyn som visas väljer du den färg variation som du vill använda.

Använda ett SmartArt-format på en bild

Ett SmartArt-format är en kombination av effekter, till exempel linje format, fasning eller 3D, som du kan använda för former i SmartArt-grafik för att skapa ett professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Välj formatunder SmartArt- verktygi menyfliksområdet.

  Under SmartArt-verktyg väljer du pilen fler format för att öppna galleriet för SmartArt-format

 3. Välj det format du vill använda på menyn som visas.

  Peka på ett alternativ för att visa ett beskrivnings namn för alternativet.

Ändra ordningen på formerna i en bild

Som standard ordnas formerna i en bild från vänster till höger (eller medsols om grafikobjektet är cirkulära). 

Så här ändrar du ordning på formerna:

 1. Markera bilden.

 2. Under SmartArt-verktygi menyfliksområdet väljer du höger till vänster.

Ändra List nivån för ett objekt

Textfönstret fungerar som en disposition eller punktlista som mappar information direkt till din SmartArt-grafik. Varje SmartArt-grafik definierar en egen mappning mellan punkterna i text redigeraren och uppsättningen med former i SmartArt-grafik.

Om du vill dra in en rad i textfönstret markerar du raden du vill dra in och klickar sedan på Sänk nivå på fliken Design under SmartArt-verktyg.

Om du vill minska listnivå markerar du den linje som du vill göra indrag för och klickar sedan på Höj upp (eller tryck på SKIFT + TABB).

Tips

 • Om du vill ändra storlek på hela SmartArt-grafik klickar du på kant linjen för SmartArt-grafik och drar sedan i storleks handtagen tills SmartArt-grafik är den storlek som du vill använda.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×