Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook för Mac

Du kan skicka autosvar (frånvaromeddelanden) från Outlook när du vill informera personer som skickat e-post till dig om att du inte kommer att svara på deras meddelanden med en gång.

Det finns två olika sätt att konfigurera Autosvar. Vilken metod du väljer beror på vilken typ av e-postkonto du har i Outlook.

Du kan konfigurera autosvar för när du inte är på kontoret och ange ett slutdatum så att svaren upphör automatiskt när du är tillbaka, eller så kan du inaktivera autosvar manuellt.

Konfigurera autosvar när du inte är på kontoret

 1. Klicka på E-post längst ned i navigeringsfönstret.

  alternativtext

 2. Klicka på Frånvarande på fliken Verktyg.

  Klicka på Ej på kontoret på fliken Verktyg.

 3. I rutan Inställningar för autosvar markerar du det konto till vänster som du vill konfigurera autosvar för och markerar rutan Skicka automatiska svar för kontot "X" (där "X" motsvarar det konto som du vill skicka autosvar från).

  alternativtext

 4. Skriv autosvaret under ##Svaret en gång till varje avsändare med.

 5. Du kan ange start- och slutdatum genom att markera kryssrutan Skicka svar endast under denna tidsperiod och ange start- och slutdatum samt tider.

  Obs!: När du markerar den här kryssrutan och anger start- och slutdatum samt tider kan autosvarsfunktionen stängas av automatiskt när slutdatumet och -tiden inträffar.

 6. Du kan ställa in alternativ för att skicka svar till personer utanför organisationen (om detta har aktiverats av Exchange-administratören). Markera rutan Skicka svar till avsändare utanför organisationen, markera Skicka till alla externa avsändare och skriv autosvaret under Svara en gång till varje extern avsändare med.

 7. Klicka på OK.

Inaktivera automatiska svar

 1. Klicka på E-post längst ned i navigeringsfönstret.

  alternativtext

 2. Klicka på Frånvarande på fliken Verktyg.

  Klicka på Ej på kontoret på fliken Verktyg.

 3. Avmarkera rutan Skicka automatiska svar för kontot "X" (där "X" motsvarar det konto som du vill skicka autosvar från).

Du kan konfigurera en e-postregel i Outlook så att svar på nya e-postmeddelanden skickas automatiskt. Du kan konfigurera e-postregler för alla kontotyper i Outlook, inklusive Exchange-, POP- och IMAP-konton.

Viktigt!: Eftersom e-postregler körs av Outlook och inte av e-postservern måste datorn vara påslagen och Outlook måste vara öppet för att automatiska svarsmeddelanden ska kunna skickas.

Skapa en regel för att automatiskt svara på nya e-postmeddelanden.

 1. Välj E-post längst ned till vänster i navigeringsfönstret.

  alternativtext

 2. På fliken Ordna väljer du Regler och sedan Redigera regler.

 3. I det vänstra fönstret i rutan Regler väljer du den kontotyp som du vill skapa en regel för, till exempel Exchange, IMAP eller POP.

  Klicka på ett kontotyp

  Tips: Om du inte vet vilken typ av konto du har kan du läsa Jag är osäker på vilken typ av konto jag har och sedan återgå till steg 4 i det här avsnittet.

 4. I rutan Regler väljer du Lägg till en regel Lägg till en regel .

 5. I rutan Regelnamn anger du ett namn för regeln, exempelvis Semestersvar.

  Skapa en regel

 6. Under Gör följande väljer du Ändra status och sedan Svara.

 7. Klicka på Svarstext och skriv det autosvar som du vill skicka med Outlook. Välj sedan OK.

  Svarstext

  I rutan Regler visas nu regeln Semestersvar som du har skapat.

  Regel för semestersvar

  Obs!: Outlook skickar automatiska svar baserat på den regel du skapat tills du inaktiverar e-postregeln manuellt.

Inaktivera en e-postregel manuellt

 1. Välj E-post längst ned i navigeringsfönstret.

  alternativtext

 2. På fliken Ordna väljer du Regler och sedan Redigera regler.

 3. Dubbelklicka på den regel du vill inaktivera i rutan Regler.

  Regel för semestersvar

 4. Avmarkera kryssrutan Aktiverad och välj OK.

  Avmarkera kryssrutan Aktiverad.

 1. Välj Verktyg > Konton på menyraden i Outlook.

 2. I rutan Konton i den vänstra rutan klickar du på kontot.

 3. Ovanför Kontobeskrivning till höger visas kontotypen.

 4. Du återgår till rutan Regler genom att klicka på Visa alla och sedan på Regler.

  Klicka på Regler under E-post.

 5. Om du vill konfigurera en autosvarsregel går du till steg 4 i jag har ett Hotmail-, Gmail-, Yahoo!-konto eller annat POP- eller IMAP-konto. Om du vill konfigurera ett Ej på kontoret-svar för ett Exchange Server-konto går du till jag har ett Exchange- eller Outlook.com-konto.

Se även

Skapa en regel i Outlook för Mac

Det finns två olika sätt att konfigurera Autosvar. Vilken metod du väljer beror på vilken typ av e-postkonto du har i Outlook.

Aktivera Frånvarohanteraren

 1. Längst ned på navigeringsfönster klickar du på E-post  Knappen Visning av e-post

  Obs!: Om du har flera Exchange-konton måste du aktivera eller inaktivera Frånvarohanteraren för varje konto separat. För att välj ett konto där du vill aktivera Frånvarohanteraren väljer du en mapp i kontot i mapplista innan du fortsätter med nästa steg.

 2. Klicka på Frånvarande på fliken Verktyg.

  Fliken Verktyg, grupp 2

 3. Klicka på Skicka frånvaromeddelanden.

 4. I rutan Svara på meddelande med skriver du den text som du vill ska ingå i ditt autosvar.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ange start- och slutdatum för ett frånvaromeddelande

  Markera kryssrutan Jag är frånvarande mellan och ange sedan startdatum och slutdatum.

  Ange alternativ för att svara utanför organisationen (om det är aktiverat av din Microsoft Exchange-administratör)

  Markera kryssrutan Skicka svar utanför företaget till och fyll i informationen.

Frånvarohanteraren arbetar med servern som kör Microsoft Exchange Server för att automatiskt svara på e-postmeddelanden när du inte är på kontoret. Eftersom det är Exchange Server som skickar meddelanden (inte Outlook) behöver inte Outlook vara öppet för att svarsmeddelanden ska skickas.

Obs!: Ditt delegera kan inte aktivera eller inaktivera Frånvarohanteraren åt dig.

Inaktivera Frånvarohanteraren

 1. Längst ned på navigeringsfönster klickar du på E-post  Knappen Visning av e-post

  Obs!: Om du har flera Exchange-konton måste du aktivera eller inaktivera Frånvarohanteraren för varje konto separat. För att välj ett konto där du vill inaktivera Frånvarohanteraren väljer du en mapp i kontot i mapplista innan du fortsätter med nästa steg.

 2. Klicka på Frånvarande på fliken Verktyg.

  Fliken Verktyg, grupp 2

 3. Klicka på Skicka inte frånvaromeddelanden.

  Tips: Om du anger ett start- och slutdatum för ett frånvaromeddelande inaktiveras det automatiskt när det når slutdatumet. Om du vill stänga av frånvaromeddelandet innan slutdatumet klickar du på Skicka inte frånvaromeddelanden.

Du kan konfigurera en e-postregel i Outlook för att automatiskt svara på nya e-postmeddelanden. Du kan konfigurera regler för alla kontotyper i Outlook, bland annat POP- och IMAP-konton.

Viktigt!: Eftersom e-postregler körs av Outlook och inte av e-postservern måste datorn vara påslagen och Outlook vara öppet för att svarsmeddelanden ska kunna skickas automatiskt.

Skapa en regel för att svara på nya e-postmeddelanden automatiskt

 1. Längst ned på navigeringsfönster klickar du på E-post  Knappen Visning av e-post

 2. Klicka på Regler på fliken Ordna och sedan på Redigera regler.

  Fliken Ordna, grupp 3

 3. Klicka på kontotypen du vill skapa regeln för till vänster i dialogrutan Regler. Om du inte vet vilken typ av konto du har går du till Jag inte osäker på vilken typ av konto jag har.

 4. Klicka på Lägg till  Lägg till .

 5. I rutan Regelnamn anger du ett namn för regeln, t.ex. Svar under semester.

 6. Under knappen Lägg till åtgärd klickar du på Svara på popup-menyn Ändra status.

 7. Klicka på Svarstext, skriv det automatiska svar som du vill att Outlook ska skicka och klicka sedan på OK.

 8. Kontrollera att kryssrutan Aktiverad är markerad och klicka sedan på OK.

 9. Om du vill inaktivera automatiska svarsmeddelanden dubbelklickar du på regeln för att öppna den och avmarkerar sedan kryssrutan Aktiverad.

  Tips: Du kan också inaktivera en regel genom att avmarkera kryssrutan bredvid namnet på regeln i dialogrutan Regler.

Inaktivera en e-postregel

 1. Längst ned på navigeringsfönster klickar du på E-post  Knappen Visning av e-post

 2. Klicka på Regler på fliken Ordna och sedan på Redigera regler.

  Fliken Ordna, grupp 3

 3. Klicka på kontotypen du vill skapa regeln för till vänster i dialogrutan Regler. Om du inte vet vilken typ av konto du har går du till Jag inte osäker på vilken typ av konto jag har.

 4. Dubbelklicka på regeln för att öppna den och avmarkera sedan kryssrutan Aktiverad.

  Tips: Du kan också inaktivera en regel genom att avmarkera kryssrutan bredvid namnet på regeln i dialogrutan Regler.

 1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Konton klickar du på kontot. Kontotypen visas under kontobeskrivningen. I det här exemplet är kontot ett POP-konto.

  Indikator för kontotyp

 3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du sedan på Regler.

Snabbreferens

Skapa eller redigera en regel i Outlook för Mac 2011

Jag kan inte ansluta till mitt Exchange-konto

Om delning och delegering

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×