Skicka e-postmeddelanden med fördröjning eller efter schema

Skicka e-postmeddelanden med fördröjning eller efter schema

Outlook för Microsoft 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, outlook 2010

Du kan fördröja leveransen av ett enskilt meddelande eller så kan du använda regler för att fördröja leveransen av alla meddelanden genom att hålla kvar dem i Utkorgen under en angiven tid när du har klickat på Skicka.

Fördröja leverans av ett meddelande

 1. När du skriver ett meddelande väljer du pilen Fler alternativ i gruppen Taggar i menyfliksområdet.
  Välj Fler alternativ om du vill ange en leveransfördröjning.

 2. Markera kryssrutan Levererainte före under Leveransalternativ och klicka sedan på det leveransdatum och den tid du vill använda.
  Ange ett datum och en tid då meddelandet ska levereras.

 3. Klicka på Stäng.

 4. När du är klar med e-postmeddelandet väljer du Skicka.

När du har klickat på Skicka ligger meddelandet kvar i din Utkorg tills det är dags för leverans.

Gör så här om du bestämmer dig senare för att du vill skicka meddelandet direkt:

 1. Växla till utkorgen.

 2. Öppna det fördröjda meddelandet.

 3. Välj pilen Fler alternativ i gruppen Taggar i menyfliksområdet.

  Välj Fler alternativ om du vill ange en leveransfördröjning.

 4. Gå till Leveransalternativ och avmarkera kryssrutan Leverera inte före.

 5. Klicka på Stäng och skicka.

Obs!: Outlook måste vara online och anslutet för att den här funktionen ska fungera.

Överst på sidan

Fördröja leverans av alla meddelanden

Du kan fördröja leveransen av alla meddelanden med upp till två timmar genom att skapa en regel.

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel.

 4. I rutan Steg 1: Välj en mall klickar du på Tillämpa regel på meddelanden som jag skickar under Börja med en tom regel. Klicka sedan på Nästa.

 5. Markera kryssrutorna för önskade alternativ i listan Steg 1: Välj villkor och klicka sedan på Nästa.

  Om du inte markerar några kryssrutor visas en bekräftelseruta. Om du klickar på Ja används den regel du skapar på alla meddelanden som du skickar.

 6. Markera kryssrutan skjut upp leverans med x minuter i listan Steg 1: Välj åtgärder.

 7. Klicka på den understrukna frasen ett antal i rutan Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde) och ange antal minuter som du vill att meddelandet ska hållas kvar innan det skickas.

  Leverans kan fördröjas upp till 120 minuter.

 8. Klicka först på OK och sedan på Nästa.

 9. Markera kryssrutorna för eventuella undantag du vill använda.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Ange namnet på regeln i rutan Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 12. Markera kryssrutan Tillämpa regeln.

 13. Klicka på Slutför.

När du har klickat på Skicka ligger alla meddelanden kvar i mappen Utkorgen så länge som du har angett.

Fördröja leveransen av ett enstaka meddelande

 1. I meddelandet, på fliken Alternativ, i gruppen Fler alternativ klickar du på Fördröj leverans Bild av knapp .

 2. Klicka på Meddelandealternativ.

 3. Markera kryssrutan Leverera inte före under Leveransalternativ och klicka sedan på önskat leveransdatum och tid.

När du har klickat på Skicka ligger meddelandet kvar i din Utkorg tills det är dags för leverans.

Obs!: Om du använder ett POP3-konto måste Outlook vara öppet tills meddelandet skickas. Om du vill ta reda på vilken typ av konto du använder klickar du på Kontoinställningar på menyn Verktyg. I kolumnen Typ på fliken E-post visas vilken typ av konton som är i ditt aktiva Outlook-profil.

Fördröja leverans av alla meddelanden

 1. I menyn Verktyg klickar du på Regler och aviseringar. Klicka sedan på Ny regel.

 2. I rutan Steg 1: Välj en mall, under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de har skickats. Klicka sedan på Nästa.

 3. I listan Steg 1: Välj villkor markerar du de alternativ du vill ha och klickar sedan på Nästa.

  Om du inte markerar några kryssrutor visas en bekräftelsedialogruta. Om du klickar på Ja används regeln du skapar för alla meddelanden du skickar.

 4. I listan Steg 1: Välj åtgärder väljer du skjut upp leveransen med ett antal minuter.

 5. Klicka på den understrukna frasen ett antal i rutan Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde) och ange antal minuter som du vill att meddelandet ska hållas kvar innan det skickas.

  Leverans kan fördröjas upp till 120 minuter.

 6. Klicka först på OK och sedan på Nästa.

 7. Välj eventuella undantag.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Ange namnet på regeln i rutan Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 10. Markera kryssrutan Tillämpa regeln.

 11. Klicka på Slutför.

När du har klickat på Skicka blir alla meddelanden kvar i Utkorgen i den tid du anger.

Obs!: Om du använder ett POP3-konto måste Outlook vara öppet tills meddelandet skickas. Om du vill ta reda på vilken typ av konto du använder klickar du på Kontoinställningar på menyn Verktyg. I kolumnen Typ på fliken E-post visas vilken typ av konton som är i ditt aktiva Outlook-profil.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×