Skicka och ta emot ett snabbmeddelande

Du kan skicka och ta emot snabbmeddelanden i Lync på din Windows Phone. Du kan också lägga till bild och ljud i en pågående snabbmeddelandekonversation. Du kan också starta snabbmeddelandekonversationer med valfri grupp du ser i Lync, inklusive distributionsgrupper och kontaktgrupper som du själv har skapat.

Skicka ett snabbmeddelande

Gör följande om du vill söka efter en kontakt och skicka ett snabbmeddelande till denne:

 1. På skärmen kontakter trycker du på ikonen sök längst ned och börjar att skriva in kontaktens namn i sökrutan. Resultaten visas nedanför rutan.

 2. När du hittar kontakten som du letar efter trycker du på kontaktens namn, sedan på ikonen Snabbmeddelande och börjar skriva meddelandet.

Gör följande om du vill välja någon i din kontaktlista som du vill skicka ett snabbmeddelande till:

 1. Gå till skärmen kontakter och expandera den grupp i kontaktlistan där personen finns genom att trycka på gruppen.

 2. När du hittar kontakten trycker du på kontaktens namn, sedan på ikonen Snabbmeddelande och börjar skriva meddelandet.

Ta emot ett snabbmeddelande

Om någon skickar ett snabbmeddelande till dig när du använder Lync, visas en avisering högst upp på skärmen. Tryck på aviseringen för att acceptera inbjudan.

Om du får ett snabbmeddelande när mobiltelefonen är låst eller om Lync körs i bakgrunden, visas en inbyggd Windows Phone-avisering om att du har ett nytt meddelande. Gör något av följande:

 • Tryck på aviseringen för att acceptera inbjudan.

 • Om du vill ignorera inbjudan väntar du tills den upphör att gälla.

Växla mellan snabbmeddelandekonversationer

Så här växlar du mellan konversationer:

 • Tryck på ikonen Mer (…) längst ned och sedan på visa konversationer. Tryck på den konversation som du vill svara på skärmen Konversationer.

Lägga till ljud eller bild i en snabbmeddelandekonversation

Om du vill lägga till ljud eller video i en befintlig snabbmeddelandekonversation trycker du på ikonen samtal eller video i appfältet i den aktuella konversationen.

När du ringer eller tar emot röst- eller videosamtal används ett trådlöst nätverk eller ditt mobiltelefonabonnemang, beroende på hur du har ställt in alternativen för VoIP-samtal. Mer information finns i Hantera alternativ för trådlöst nätverk och VoIP.

Hitta en nyligen genomförd eller missad konversation

När du missar en konversation på din mobiltelefon visas den missade konversationen på skärmen konversationer.

 1. Om du vill visa en nyligen genomförd eller missad konversation finns det en lista över dessa på skärmen för konversationer.

 2. Tryck på konversationen för att svara. (Om du vill delta i konversationen måste du svara genom att skicka ett snabbmeddelande eller ringa ett röst- eller videosamtal.)

Obs!: Konversationer som har accepterats i andra Lync-klienter, men som du har missat på din mobila enhet, visas inte på skärmen Konversationer.

Ta bort en konversation

Om du vill ta bort en konversation från skärmen konversationer trycker du och håller kvar på den konversation du vill ta bort. När menyalternativen visas trycker du på ta bort konversation.

Ignorera en avisering

Du kan ignorera en avisering genom att svepa.

Starta en snabbmeddelandekonversation med en grupp

Du kan starta snabbmeddelandekonversationer med valfri grupp du ser i Lync, inklusive distributionsgrupper och kontaktgrupper som du själv har skapat. Så här gör du:

 1. Leta reda på gruppen i kontaktlistan eller med sökfunktionen.

 2. Tryck på kontaktkortet för gruppen.

 3. Tryck på snabbmeddelandeikonen, skriv ett meddelande och tryck på Retur. Snabbmeddelandet skickas till alla gruppmedlemmar som är online.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×