Skillnaden mellan trådade kommentarer och anteckningar

Excel för Microsoft 365 har ändrat hur kommentarer fungerar. Kommentarer är nu trådade och du kan ha diskussioner med andra personer om data. Anteckningar används för att göra anteckningar om data och fungerar som kommentarer som används för att arbeta i tidigare versioner av Excel.


Kommentarer

Cell med $1 234,00 och en trådad kommentar bifogad: "Max Lindgren: Är den här siffran rätt?" "Anna Hedlund: Jag ska kontrollera..." osv. Kommentarer har en svarsruta. När personer svarar kan du se flera kommentarer som är sammankopplade och som visar en virtuell konversation i arbetsboken. Om du behöver diskutera data med andra kan du använda en kommentar.

Anteckningar

Cell med $1 234,00, och en äldre kommentar bifogad: "Max Lindgren: Är den här siffran rätt?"
Anteckningar (kallades för "kommentarer" i tidigare versioner av Excel) har inte någon svarsruta. Anteckningar används bara för att lägga till anteckningar och påminnelser i celler. Om du inte behöver ha en diskussion om data kan du använda en anteckning.

Vanliga frågor och svar

Du kan klicka på Ny kommentar på snabbmenyn, eller på fliken Granska. Sedan kan du och andra ha diskussioner i dina data.

Om en kommentarstråd är klar kan du markera den som Löst. Kommentaren är fortfarande visningsbar, men inga fler tillägg kan göras i den om den inte öppnas på nytt. Alla som har skrivbehörighet till en arbetsbok kan lösa eller öppna kommentarer igen.

Du kan klicka på Ny anteckning på snabbmenyn. Eller så kan du klicka på Anteckningar > Ny anteckning på fliken Granska. "Anteckningar" är det nya namnet på de gamla kommentarerna. De har ingen svarsruta.

Undvik att klicka på Nykommentar och klicka i stället på Ny anteckning. Det kommandot är tillgängligt på snabbmenyn. Eller så kan du klicka på Anteckningar > Ny anteckning på fliken Granska.

Det finns skillnader mellan hur trådade kommentarer fungerar och hur anteckningar fungerar.

Kommentarer

Anteckningar

Vit bakgrund

Gul bakgrund

Möjlighet att svara

Ingen möjlighet att svara

Ctrl+Retur publicerar kommentaren.

Esc flyttar dig från kommentaren. Ctrl+Retur skapar en ny rad och publicerar inte kommentaren.

Alla kommentarer kan visas i ett fönster bredvid dina data.

Alla kommentarer kan visas, men de visas utspridda över cellerna och inte i ett fönster bredvid dina data.

Du kan för närvarande inte formatera text eller lägga till bilder i trådade kommentarer.

Du kan formatera text och lägga till bilder i anteckningar.

Du kan för närvarande inte ändra storlek på trådade kommentarer.

Du kan ändra storlek på anteckningar.

Du kan inte ta bort eller ändra ditt namn.

Du kan ta bort eller ändra namnet.

Om du vill redigera en kommentar klickar du på (eller hovrar över) kommentarstexten och klickar sedan på Redigera. Om du inte skapade den ursprungliga kommentaren är knappen Redigera inte tillgänglig, men du kan svara.

Om du vill redigera en anteckning högerklickar du på den och väljer Redigera anteckning. Du kan också klicka > redigera anteckningfliken Granska.

Om du vill visa alla kommentarer på en gång klickar du på Visa kommentarer på fliken Granska. Ett kommentarsfönster visas till höger med alla kommentarer och deras svar.

Om du vill visa alla anteckningar på en gång klickar du > visa alla anteckningar på fliken Granska.

Om du vill ta bort en kommentar högerklickar du på cellen med kommentaren och väljer alternativet Ta bort kommentar, eller så går du till fliken Granska > Kommentarer> Ta bort.

Om du vill ta bort en anteckning högerklickar du på cellen med anteckningen och väljer alternativet Ta bort anteckning, eller så går du till fliken Granska och väljer > kommentarer> Ta bort.

Meddelanden: 

  • Tänk på att det är möjligt för andra att redigera dina kommentarer. Kommentarer i ett Office-dokument lagras i filen, så att alla som har redigeringsbehörighet till filen kan redigera din kommentar.

  • Om du har sparat arbetsboken lokalt kan du bara redigera en kommentar om du är inloggad med samma profil som när kommentaren skapades.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×