Skillnader mellan formatet OpenDocument-tabelldokument (ODS) och Excel för Windows-formatet (XLSX)

När du arbetar med två filformat, till exempel .xlsx och .ods, kan det finnas formateringsskillnader och alla funktioner är inte tillgängliga. Du kan konvertera data och innehåll, men hur du arbetar med innehållet kan variera beroende på vilket format du använder.

Ändra standardfilformat

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Klicka på det filformat du vill använda som standard i Spara arbetsböcker, i listan Spara filer i det här formatet .

Vad stöds när jag sparar ett Excel-kalkylblad i OpenDocument-kalkylbladsformat?

I tabellen nedan visas vilka Excel-funktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-kalkylbladsformatet (.ods).

 • Stöds     Både Excel och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen. Innehåll, formatering och funktioner bevaras.

 • Stöds delvis     Både Excel och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen, men formatering och funktioner kan påverkas. Ingen text eller data försvinner, men formateringen och hur du arbetar med text och bilder kan skilja sig åt.

 • Stöds inte     Funktionen i Excel stöds inte i formatet OpenDocument-kalkylblad. Om du tänker spara ett Excel-kalkylblad i OpenDocument-kalkylbladsformat bör du inte använda den här funktionen eftersom du riskerar att förlora innehåll, formatering och funktioner för den delen av kalkylbladet.

 • Ej tillämpligt    Funktionen infördes i en senare version av Excel för Windows.

Information om grafikfunktioner finns i tabellen Grafikelement i slutet av den här artikeln.

Yta

Delområde

Nivå för stöd

Nivå för stöd

Excel 2013

Excel 2016

Formatering

Radhöjd/kolumnbredd

Stöds

Utseendet bör vara liknande.

Stöds

Utseendet bör bara liknande.

Formatering

Cell

Stöds

Stöds

Hyperlänkar

Stöds

Det kan finnas problem med hyperlänksformaten.

Stöds

Det kan finnas problem med hyperlänksformaten.

Formatering

Cellformat

Stöds

Stöds

Datum

Datum före 1900-01-01

Stöds inte

Om du sparar en arbetsbok med datum före 1900-01-01 som .ods sparas datumen före 1900 inte korrekt.

Stöds inte

Om du sparar en arbetsbok med datum före 1900-01-01 som .ods sparas datumen före 1900 inte korrekt.

Skriv ut

Utskriftsintervall

Stöds

Stöds

Skriv ut

Upprepa rader/kolumner

Stöds inte

Stöds inte

Skriv ut

Sidbrytningar

Stöds

Stöds

Skriv ut

Sidhuvud/sidfot

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte alternativen Bild, Förstasida eller Udda/jämna.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel stöds inte alternativen, Bild, Förstasida eller Udda/jämna.

Formler

Stöds

Stöds

Formler

Namn

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte Lokala namn, Namngivna uttryck och namn för osammanhängande intervall.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel stöds inte Lokala namn, Namngivna uttryck och namn för osammanhängande intervall.

Formler

Reguljära uttryck (RegEx)

Stöds inte

Använd avancerade filter i stället.

Stöds inte

Använd avancerade filter i stället.

Cellkommentarer (eller Anteckningar)

Stöds delvis

Kommentarer med innehåll är inställda på tur och retur. Formatering av kommentaren kanske inte stöds när du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel.

Stöds delvis

Kommentarer med innehåll är inställda på tur och retur. Formatering av kommentaren kanske inte stöds när du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel.

Celltrådade kommentarer

Stöds inte

Trådade kommentarer konverteras till äldre kommentarer när du sparar filen i formatet ODS och öppnar den igen i Excel.

Stöds inte

Trådade kommentarer konverteras till äldre kommentarer när du sparar filen i formatet ODS och öppnar den igen i Excel.

Dataverktyg

Grupp och disposition

Stöds

Stöds

OLE-objekt

Stöds

Stöds

Inställningar

Fönsterinställningar

Stöds inte

Stöds inte

Inställningar

Inställnignar för blad/bok

Stöds inte

Stöds inte

Skydd

Bladskydd

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds skydd utan lösenord. Filer med ett lösenordsskyddat blad kan dock inte sparas eller öppnas.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds skydd utan lösenord. Men, filer med ett lösenordsskydddat blad kan inte sparas eller öppnas.

Skydd

IRM (Information Rights Management)

Stöds inte

Filer med IRM aktiverat kan inte sparas.

Stöds inte

Filer med IRM aktiverat kan inte sparas.

Skydd

Kryptering

Stöds inte

Filer med den här typen av skydd kan inte sparas.

Stöds inte

Filer med den här typen av skydd kan inte sparas.

Skydd

Känslighetsetiketter

Stöds inte

Etiketter sparas inte.

Stöds inte

Etiketter sparas inte.

Dataverktyg

Dataverifiering

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel kan inte vissa formeltyper för dataverifiering sparas.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel kan inte vissa formeltyper för dataverifiering sparas.

Externa data

Webbfrågor

Stöds

Stöds

Externa data

Frågetabeller

Stöds delvis

Vissa inställningar, som infogade kolumner, stöds inte.

Stöds delvis

Vissa inställningar, som infogade kolumner, stöds inte.

Tabeller

Totalt antal rader

Stöds inte

Stöds inte

Tabeller

Tabellformat

Stöds inte

Stöds inte

Dataverktyg

Sortera

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Dataverktyg

Delsumma

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Dataverktyg

Filter

Stöds delvis

Grundläggande filtrering stöds men filterfunktioner som lagts till i Excel 2013 stöds inte.

Stöds delvis

Grundläggande filtrering stöds men filtreringsfunktionerna som lades till i Excel 2013 stöds inte.

Pivottabell

Format

Stöds inte

Stöds inte

Pivottabell

Layout

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte vissa layouter, till exempel komprimerad axel.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte vissa layouter, till exempel komprimerad axel.

Pivottabell

Beräknade fält

Stöds inte

Stöds inte

Pivottabell

Gruppering

Stöds delvis

Stöds delvis

Pivottabell

IMBI pivottabeller

Stöds inte

Stöds inte

Pivottabeller

OLAP-pivottabeller

Stöds inte

Stöds inte

Dataverktyg

Konsolidering

Stöds inte

Stöds inte

Delade arbetsböcker

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Dataetiketter

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla dataetiketter.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla dataetiketter.

Diagram

Datatabeller

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Trendlinjer

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla trendlinjer.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla trendlinjer.

Diagram

Felstaplar

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla felstaplar.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla felstaplar.

Diagram

Lodlinjer

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Högsta-lägstalinjer

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Utfyllnadslinjer i dataetiketter

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Fyllda polärdiagram

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Förklaringar

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla inställningar.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla inställningar.

Diagram

Pivotdiagram

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Diagramblad

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Cirkel av cirkel och Stapel ur cirkel

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Låddiagram

Ej tillämpligt

Stöds inte

Diagram

Histogram

Ej tillämpligt

Stöds inte

Diagram

Paretodiagram

Ej tillämpligt

Stöds inte

Diagram

Soldiagram

Ej tillämpligt

Stöds inte

Diagram

Treemap-diagram

Ej tillämpligt

Stöds inte

Diagram

Vattenfallsdiagram

Ej tillämpligt

Stöds inte

OLAP-formler

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Diagramformer

Stöds inte

Stöds inte

Power Query

Stöds inte

Stöds inte

Grafikelement

Tabellen nedan visar vilka Excel-grafikfunktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-format (.ods).

 • Stöds     Excel-formatet och OpenDocument-formatet stöder funktionen. Grafik som använder den här funktionen visas korrekt och fungerar på samma sätt i båda formaten

 • Stöds delvis     Både Excel-formatet och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen men grafiken kan se annorlunda ut i de olika formaten. Ingen data eller text försvinner men formatering och hur du arbetar med text eller grafikobjekt kan ha ändrats.

 • Stöds inte alls     Eftersom det finns avgörande skillnader i funktion och implementation mellan Excel-formatet och OpenDocument-formatet och OpenDocument-formatet, stöds den här funktionen inte alls i OpenDocument-formatet. Om du tänker spara dokumentet i OpenDocument-format ska du inte använda de här funktionerna.

Standardformer

Nivå för stöd

Nivå för stöd

Excel 2013

Excel 2016

Former

Stöds

Stöds

Textrutor

Stöds

Stöds förutom för objekt inuti textrutor. Objekten inuti textrutan försvinner när du öppnar en OpenDocument-fil.

Stöds

Stöds förutom för objekt inuti textrutor. Objekten inuti textrutan försvinner när du öppnar en OpenDocument-fil.

WordArt

Stöds delvis

ODF stöder inte WordArt-alternativen i Excel. WordArt konverteras därför till en textruta när du sparar. Texten och textens grundfärg bevaras, men WordArt-effekter och formatering försvinner.

Stöds delvis

ODF stöder inte WordArt-alternativen i Excel. WordArt konverteras därför till en textruta när du sparar. Texten och textens grundfärg bevaras, men WordArt-effekter och formatering försvinner.

Alternativ för 3D-former

Stöds inte

Stöds inte

Bilder

Stöds

Stöds förutom för infognings- och länkalternativen som inte stöds i ODF.

Stöds

Stöds förutom för infognings- och länkalternativen som inte stöds i ODF.

SmartArt-diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

ActiveX-kontroller

Stöds inte

Stöds inte

Formulärkontroller i Excel

Stöds inte

Stöds inte

Objekt i diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten.

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten.

Objekt på signaturrad

Stöds inte

Stöds inte

Kameraverktyg/klistra in som bildlänkobjekt

Stöds inte

Stöds inte

Pennanteckning

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en utökad metafilbild.

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en utökad metafilbild.

Grupp med objekt

Stöds

Vissa objekt kan inte grupperas i Excel 2013, vilket gör att gruppen med objekt tas bort när du öppnar OpenDocument-filen. Detta inkluderar ett diagram, en bild, en form eller en textruta grupperad med ett OLE-objekt.

Stöds

Vissa objekt kan inte grupperas i Excel 2016, vilket gör att gruppen med objekt tas bort när du öppnar OpenDocument-filen. Detta inkluderar ett diagram, en bild, en form eller en textruta grupperad med ett OLE-objekt.

Objektsynlighet

Stöds inte

Osynliga objekt blir synliga när du har sparat filen i .ods och öppnar den igen i Excel 2013.

Stöds inte

Osynliga objekt blir synliga när du har sparat filen i .ods och öppnar den igen i Excel 2016.

Objektkantlinjer

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Objektfyllningar

Stöds

Stöds, men i tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första.

Stöds

Stöds, men i tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första.

Linjeformatering

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Bildbeskärning

Stöds

Vanlig beskärning av en bild stöds. Beskärning av en bild med en form stöds dock inte.

Stöds

Vanlig beskärning av en bild stöds. Beskärning av en bild med en form stöds dock inte.

Färgändring av bild

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte ändras eller tas bort.

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte ändras eller tas bort.

Alternativ för 3D-bild

Stöds inte

Stöds inte

Bildformat

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Teman

Stöds inte

Stöds inte

Hyperlänk på figur

Stöds inte

Stöds inte

Ändra standardfilformat

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Klicka på det filformat du vill använda som standard i Spara arbetsböcker, i listan Spara filer i det här formatet .

Vad stöds när jag sparar en Excel-arbetsbok i OpenDocument-kalkylbladsformat?

I tabellen nedan visas vilka Excel-funktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-kalkylbladsformatet (.ods).

 • Stöds     Både Excel och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet bevaras.

 • Stöds delvis     Både Excel och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Ingen text eller data försvinner, men formateringen och hur du arbetar med grafiken kan skilja sig från det ena formatet till det andra.

 • Stöds inte     Funktionen i Excel stöds inte i formatet OpenDocument-kalkylblad. Om du tänker spara din Excel-arbetsbok i formatet OpenDocument-kalkylblad bör du inte använda den här funktionen eftersom du riskerar att förlora innehåll, formatering och användbarhet för den delen av dokumentet.

Mer information om grafikfunktioner finns i Grafikelement i slutet av den här artikeln.

Obs!: Om du använder Microsoft Excel Starter 2010 stöds inte alla funktioner som beskrivs för Excel 2010 i Excel Starter. 

Yta

Delområde

Nivå för stöd

Excel 2007

Excel 2010

Formatering

Radhöjd/kolumnbredd

Stöds

Utseendet bör vara liknande.

Stöds

Utseendet bör bara liknande.

Formatering

Cell

Stöds

Stöds

Hyperlänkar

Stöds

Det kan finnas problem med hyperlänksformaten.

Stöds

Det kan finnas problem med hyperlänksformaten.

Formatering

Cellformat

Stöds

Stöds

Datum

Datum före 1900-01-01

Stöds inte

Om du sparar en arbetsbok med datum före 1900-01-01 som .ods sparas datumen före 1900 inte korrekt.

Stöds inte

Om du sparar en arbetsbok med datum före 1900-01-01 som .ods sparas datumen före 1900 inte korrekt.

Skriv ut

Utskriftsintervall

Stöds

Stöds

Skriv ut

Upprepa rader/kolumner

Stöds inte

Stöds inte

Skriv ut

Sidbrytningar

Stöds

Stöds

Skriv ut

Sidhuvud/sidfot

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte alternativen Bild, Förstasida eller Udda/jämna.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel stöds inte alternativen, Bild, Förstasida eller Udda/jämna.

Formler

Stöds

Stöds

Formler

Namn

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte Lokala namn, Namngivna uttryck och namn för osammanhängande intervall.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel stöds inte Lokala namn, Namngivna uttryck och namn för osammanhängande intervall.

Cell-kommentarer

Stöds delvis

Kommentarer med innehåll är inställda på tur och retur. Formatering av kommentaren kanske inte stöds när du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel.

Stöds delvis

Kommentarer med innehåll är inställda på tur och retur. Formatering av kommentaren kanske inte stöds när du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel.

Dataverktyg

Grupp och disposition

Stöds

Stöds

OLE-objekt

Stöds

Stöds

Inställningar

Fönsterinställningar

Stöds inte

Stöds inte

Inställningar

Inställnignar för blad/bok

Stöds inte

Stöds inte

Skydd

Bladskydd

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds skydd utan lösenord. Filer med ett lösenordsskyddat blad kan dock inte sparas eller öppnas.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds skydd utan lösenord. Men, filer med ett lösenordsskydddat blad kan inte sparas eller öppnas.

Skydd

IRM (Information Rights Management)

Stöds inte

Filer med IRM aktiverat kan inte sparas.

Stöds inte

Filer med IRM aktiverat kan inte sparas.

Skydd

Kryptering

Stöds inte

Filer med den här typen av skydd kan inte sparas.

Stöds inte

Filer med den här typen av skydd kan inte sparas.

Skydd

Känslighetsetiketter

Stöds inte

Etiketter sparas inte.

Stöds inte

Etiketter sparas inte.

Dataverktyg

Dataverifiering

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel kan inte vissa formeltyper för dataverifiering sparas.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel kan inte vissa formeltyper för dataverifiering sparas.

Externa data

Webbfrågor

Stöds

Stöds

Externa data

Frågetabeller

Stöds delvis

Vissa inställningar, som infogade kolumner, stöds inte.

Stöds delvis

Vissa inställningar, som infogade kolumner, stöds inte.

Tabeller

Totalt antal rader

Stöds inte

Stöds inte

Tabeller

Tabellformat

Stöds inte

Stöds inte

Dataverktyg

Sortera

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Dataverktyg

Delsumma

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Dataverktyg

Filter

Stöds delvis

Grundläggande filtrering stöds men filtreringsfunktionerna som lades till i Excel 2007 stöds inte.

Stöds delvis

Grundläggande filtrering stöds men filtreringsfunktionerna som lades till i Excel 2010 stöds inte.

Pivottabell

Format

Stöds inte

Stöds inte

Pivottabell

Layout

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte vissa layouter, till exempel komprimerad axel.

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds inte vissa layouter, till exempel komprimerad axel.

Pivottabell

Beräknade fält

Stöds inte

Stöds inte

Pivottabell

Gruppering

Stöds delvis

Stöds delvis

Pivottabell

IMBI pivottabeller

Pivottabeller

OLAP-pivottabeller

Stöds inte

Stöds inte

Dataverktyg

Konsolidering

Stöds inte

Stöds inte

Knappen Dela arbetsbok (fliken Granska)

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Dataetiketter

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla dataetiketter.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla dataetiketter.

Diagram

Datatabeller

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Trendlinjer

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla trendlinjer.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla trendlinjer.

Diagram

Felstaplar

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla felstaplar.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla felstaplar.

Diagram

Lodlinjer

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Högsta-lägstalinjer

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Utfyllnadslinjer i dataetiketter

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Fyllda polärdiagram

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Förklaringar

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla inställningar.

Stöds delvis

När du sparar filer i formatet ODS och öppnar dem igen i Excel stöds inte alla inställningar.

Diagram

Pivotdiagram

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Diagramblad

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Cirkel av cirkel och Stapel ur cirkel

Stöds inte

Stöds inte

OLAP-formler

Stöds inte

Stöds inte

Diagram

Diagramformer

Stöds inte

Stöds inte

Power Query

Stöds inte

Stöds inte

Grafikelement

Tabellen nedan visar vilka Excel-grafikfunktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-format (.ods).

 • Stöds     Excel-formatet och OpenDocument-formatet stöder funktionen. Grafik som använder den här funktionen visas korrekt och fungerar på samma sätt i båda formaten

 • Stöds delvis     Både Excel-formatet och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen men grafiken kan se annorlunda ut i de olika formaten. Ingen data eller text försvinner men formatering och hur du arbetar med text eller grafikobjekt kan ha ändrats.

 • Stöds inte alls     Eftersom det finns avgörande skillnader i funktion och implementation mellan Excel-formatet och OpenDocument-formatet och OpenDocument-formatet, stöds den här funktionen inte alls i OpenDocument-formatet. Om du tänker spara dokumentet i OpenDocument-format ska du inte använda de här funktionerna.

Standardformer

Nivå för stöd

Excel 2007

Excel 2010

Former

Stöds

Stöds

Textrutor

Stöds

Stöds förutom för objekt inuti textrutor. Objekten inuti textrutan försvinner när du öppnar en OpenDocument-fil.

Stöds

Stöds förutom för objekt inuti textrutor. Objekten inuti textrutan försvinner när du öppnar en OpenDocument-fil.

WordArt

Stöds delvis

ODF stöder inte WordArt-alternativen i Excel. WordArt konverteras därför till en textruta när du sparar. Texten och textens grundfärg bevaras, men WordArt-effekter och formatering försvinner.

Stöds delvis

ODF stöder inte WordArt-alternativen i Excel. WordArt konverteras därför till en textruta när du sparar. Texten och textens grundfärg bevaras, men WordArt-effekter och formatering försvinner.

Alternativ för 3D-former

Stöds inte

Stöds inte

Bilder

Stöds

Stöds förutom för infognings- och länkalternativen som inte stöds i ODF.

Stöds

Stöds förutom för infognings- och länkalternativen som inte stöds i ODF.

SmartArt-diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

ActiveX-kontroller

Stöds inte

Stöds inte

Formulärkontroller i Excel

Stöds inte

Stöds inte

Objekt i diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten.

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten.

Objekt på signaturrad

Stöds inte

Stöds inte

Kameraverktyg/klistra in som bildlänkobjekt

Stöds inte

Stöds inte

Pennanteckning

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en frihandsform.

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en utökad metafilbild.

Grupp med objekt

Stöds

Vissa objekt kan inte grupperas i Excel 2007, vilket gör att gruppen med objekt tas bort när du öppnar OpenDocument-filen. Detta inkluderar ett diagram, en bild, en form eller en textruta grupperad med ett OLE-objekt.

Stöds

Vissa objekt kan inte grupperas i Excel 2010, vilket gör att gruppen med objekt tas bort när du öppnar OpenDocument-filen. Detta inkluderar ett diagram, en bild, en form eller en textruta grupperad med ett OLE-objekt.

Objektsynlighet

Stöds inte

Osynliga objekt blir synliga när du har sparat filen i .ods och öppnar den igen i Excel 2007.

Stöds inte

Osynliga objekt blir synliga när du har sparat filen i .ods och öppnar den igen i Excel 2010.

Objektkantlinjer

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Objektfyllningar

Stöds

Stöds, men i tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första

Stöds

Stöds, men i tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första.

Linjeformatering

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Bildbeskärning

Stöds

Vanlig beskärning av en bild stöds. Beskärning av en bild med en form stöds dock inte.

Stöds

Vanlig beskärning av en bild stöds. Beskärning av en bild med en form stöds dock inte.

Färgändring av bild

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte ändras eller tas bort.

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte ändras eller tas bort.

Alternativ för 3D-bild

Stöds inte

Stöds inte

Bildformat

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Teman

Stöds inte

Stöds inte

Hyperlänk på figur

Stöds inte

Stöds inte

Vad händer om jag redigerar ett kalkylblad i OpenDocument-format?

I tabellen nedan visas vilka Excel på webben funktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-kalkylbladsformatet (.ods).

 • Stöds    Både Excel på webben och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet försvinner inte.

 • Stöds delvis    Både Excel på webben och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Ingen text eller information försvinner, men formatering och hur du arbetar med text och bilder kan skilja sig åt.

 • Stöds inte    Funktionen i Excel på webben stöds inte i formatet OpenDocument-kalkylblad. Om du använder OpenDocument-formatet riskerar du förlust av innehåll, formatering och användbarhet i den delen av kalkylbladet.

 • Ej tillämpligt Funktionen infördes i en senare version av Excel för Windows.

Yta

Delområde

Grad av stöd

Kommentarer

Objekt på signaturrad

Stöds inte

Den digitala signaturen tas bort när du gör ändringar i filen. Spara en kopia för redigering och signaturen tas bort från den kopierade filen

Formatering

Radhöjd/kolumnbredd

Stöds

Utseendet bör bara liknande.

Formatering

Cell

Stöds

Formatering

Cellformat

Stöds

Hyperlänkar

Stöds

Hyperlänkars format kan ändras.

Formler

Stöds

Formler

Namn

Stöds delvis

När du öppnar en ODS-fil i Excel på webben stöds inte lokala namn, namngivna uttryck och namn på områden som inte är oformatering.

Formler

Reguljära uttryck

Stöds inte

Använd Avancerade filter i stället.

Datum

Datum före 1900-01-01

Stöds inte

 Om du sparar en arbetsbok med datum före 1900-01-01 som .ods sparas datumen före 1900 inte korrekt.

Dataverktyg

Grupp och disposition

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Dataverktyg

Sortera

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Dataverktyg

Filter

Stöds delvis

Grundläggande filter stöds men mer komplexa filter, t.ex. datafilter, stöds inte.
 

Dataverktyg

Delsumma

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Diagram

Trendlinjer

Stöds delvis

När du öppnar en ODS-fil i Excel på webben stöds inte vissa trendlinjer.

Diagram

Förklaringar

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel på webben stöds inte vissa inställningar.

Diagram

Felstaplar

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel på webben stöds inte alla felstaplar.

Diagram

Dataetiketter

Stöds inte

När du öppnar en ODS-fil i Excel på webben stöds inte vissa dataetiketter.

Diagram

Datatabeller

Stöds inte

Diagram

Lodlinjer

Stöds inte

Diagram

Högsta-lägstalinjer

Stöds

Diagram

Utfyllnadslinjer i dataetiketter

Stöds inte

Diagram

Fyllda polärdiagram

Stöds

Diagram

Pivotdiagram

Stöds inte

Diagram

Diagramblad

Stöds inte

Diagram

Cirkel av cirkel och Stapel ur cirkel

Stöds inte

Diagram

Låddiagram

Ej tillämpligt

Diagram

Histogram

Ej tillämpligt

Diagram

Paretodiagram

Ej tillämpligt

Diagram

Soldiagram

Ej tillämpligt

Diagram

Treemap-diagram

Ej tillämpligt

Diagram

Vattenfallsdiagram

Ej tillämpligt

Samarbete

Samtidig redigering

Stöds inte

Cell-kommentarer

Stöds delvis

Kommentarer med innehåll är inställda på tur och retur. Formatering av kommentaren kanske inte stöds när du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel.

Skydd

Bladskydd

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds skydd utan lösenord. Men, filer med ett lösenordsskydddat blad kan inte sparas eller öppnas.

Skydd

Känslighetsetiketter

Stöds inte

Etiketter sparas inte.

Stöds inte

Etiketter sparas inte.

Tabeller

Tabellformat

Stöds inte

Tabellformat sparas inte för filer som öppnas i ODS-format.

Tabeller

Summarad

Stöds delvis

Tabellrader som läggs till i ODS-filer i Excel på webben konverteras till formler när filen öppnas igen.

Skriv ut

Utskriftsintervall

Stöds

Power Query

Stöds inte

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×