Skriva ut dokument i Word för Mac

Innan du skriver ut kan du förhandsgranska dokumentet och ange vilka sidor du vill skriva ut.

Förhandsgranska och skriva ut dokumentet

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Om du vill förhandsgranska varje enskild sida klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn.

  Dialogrutan Skriv ut

  Om förhandsgranskningen under Förval inte visas väljer du Kopior och sidor och markerar sedan kryssrutan bredvid Visa snabbförhandsgranskning.

 3. Välj önskat antal kopior. Välj bland övriga aktuella alternativ. Klicka på knappen Skriv ut.

Skriva ut specifika sidor

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Gör något av följande under Sidor om du vill skriva ut endast vissa sidor:

  • Välj Aktuell sida om du vill skriva ut den sida som visas i snabbförhandsgranskningen.

  • Om du vill skriva ut sidorna 1–3 väljer du Från och anger siffrorna för den första och den sista sidan i rutorna Från och Till.

  • Om du vill skriva ut enskilda sidor samt ett intervall med sidor (till exempel sidan 3 och sidorna 4–6) samtidigt, väljer du Sidintervall och anger sedan sidnumren och intervallen avgränsade med kommatecken (t.ex. 3, 4–6).

  Dialogrutan Skriv ut med avsnittet Sidor markerat

Skriva ut på båda sidorna av papperet

Det enklaste sättet att producera dubbelsidiga publikationer är att skriva ut dem på en skrivare med funktioner för dubbelsidig utskrift. Om du vill ta reda på om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift kan du läsa i handboken eller kontakta tillverkaren, eller så kan du göra följande:

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Klicka på Kopior och sidor och klicka sedan på Layout.

  Välja layout i dialogrutan Skriv ut

 3. Klicka på Dubbelsidig och välj sedan Duplex, bindning längs långsidan (för att vända sidor på långsidan) eller Duplex, bindning längs kortsidan (för att vända sidor på kortsidan).

  Välja ett alternativ på menyn Dubbelsidig

Om din skrivare inte har automatisk dubbelsidig utskrift kan du följa de här anvisningarna för att skriva ut manuellt på båda sidor av pappret.

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. Klicka på Kopior och sidor och klicka sedan på Microsoft Word.

 3. Klicka på Endast udda sidor.

 4. Efter att de udda sidorna har skrivits ut vänder du på bunten, lägger in bunten i skrivaren på nytt, upprepar steg 1 och 2 och klickar sedan på Endast jämna sidor.

  Beroende på skrivarmodell kan du behöva rotera och ändra ordning på sidor för att kunna skriva ut den andra sidan i bunten.

Skriva ut endast udda eller jämna sidor

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Klicka på Kopior och sidor och klicka sedan på Microsoft Word.

 3. Klicka på Endast udda sidor eller Endast jämna sidor.

Skriva ut i omvänd ordning

Om din skrivare buntar utskrifterna bakifrån och framåt kan du ändå få sidorna att skrivas ut i rätt ordning. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut ett dokument som börjar med den sista sidan.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Utdata och delning klickar du på Skriv ut.

 3. Under Utskriftsalternativ markerar du kryssrutan Omvänd utskriftsordning.

Ändra sidorientering för ett dokument

 1. Klicka på Orientering på fliken Layout och klicka sedan på Stående eller Liggande.

  Klicka för att ange marginaler, orientering och storlek

 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Ändra orientering för specifika sidor

 1. Markera all text på de sidor som du vill ändra.

  Tips: Om du vill ändra orientering för alla sidor efter markören kan du – istället för att markera texten – klicka där du vill att den nya orienteringen ska börja gälla. Öppna Format-menyn, klicka på Dokument, klicka på Utskriftsformat, välj önskad orientering och klicka sedan på OK. Klicka på Härifrån och framåt bredvid Använd på.

 2. Klicka på DokumentFormat-menyn.

 3. Klicka på Utskriftsformat längst ned i dialogrutan.

 4. Klicka på önskad orientering bredvid Orientering och sedan på OK.

 5. Klicka på Markerad text bredvid Använd på. Klicka på OK.

 6. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Ändra orientering för ett visst avsnitt

Viktigt!: Du kan ändra orientering för ett visst avsnitt endast om dokumentet ifråga är uppbyggt av avsnittsbrytningar. Läs mer om hur du lägger till avsnittsbrytningar.

 1. Om du vill visa icke utskrivbara tecken, till exempel stycketecken (¶), klickar du på Visa alla icke utskrivbara tecken Visa alla icke utskrivbara teckenStart-fliken.

  Visa redigeringsmarkeringar är markerat på fliken Start
 2. Dubbelklicka på avsnittsbrytningen direkt efter det avsnitt som du vill ändra.

  Avsnittsbrytningar ser ut så här:

  Bild av avsnittsbrytning

 3. Klicka på Utskriftsformat.

 4. Klicka på önskad orientering bredvid Orientering och sedan på OK.

 5. Klicka på Det här avsnittet bredvid Använd på. Klicka på OK.

 6. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Se även

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Skriva ut ett dokument

Ändra pappersstorlek

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Förhandsgranska innan du skriver ut

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på Förhandsgranska.

Skriva ut ett dokument

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. Välj de alternativ som du vill använda, t.ex. antalet sidor eller vilka sidor du vill skriva ut, och klicka sedan på Skriv ut.

  Tips: Om du inte kan se andra utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut, klickar du på den blå nedåtriktade pilen till höger om popup-menyn Skrivare.

Skriva ut vissa sidor eller avsnitt

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. Klicka på Sidintervall. Gå sedan till rutan Sidintervall och gör något av följande:

  Om du vill skriva ut

  Gör följande

  Sidor som inte är i följd

  Skriv sidnumren med kommatecken mellan eller med ett bindestreck mellan första och sista numret i sidintervallet.

  Om du till exempel vill skriva ut sidorna 2, 4, 5, 6 och 8 skriver du 2,4-6,8.

  Ett helt kapitel

  Skriv ett s följt av kapitelnummer.

  Om du till exempel vill skriva ut kapitel 3, skriver du s3.

  Kapitel som inte är i följd

  Skriv in ett s följt av kapitelnumret, skriv ett kommatecken och skriv sedan ett s följt av nästa kapitelnummer.

  Om du till exempel vill skriva ut kapitel 3 och 5 skriver du s3,s5.

  Ett sidintervall över flera kapitel

  Ange intervallet i följande format: p ns n-p ns n, där p står framför sidnumret och s framför kapitelnumret.

  Om du till exempel vill skriva ut sidan 2 i kapitel 3 till sidan 3 i kapitel 5, skriver du p2s3-p3s5.

  Ett sidintervall i ett kapitel

  Ange intervallet i följande format: p ns n-p ns n, där p står framför sidnumret och s framför kapitelnumret.

  Om du till exempel vill skriva ut sidorna 5 och 7 i kapitel 3, skriver du p5s3-p7s3.

 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift)

Det enklaste sättet att producera dubbelsidiga publikationer är att skriva ut dem på en skrivare med stöd för dubbelsidig utskrift. Vanligtvis kan du ta reda på om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift genom att antingen läsa informationen som följde med skrivaren eller titta på skrivaregenskaperna. Vissa skrivare har alternativ för automatisk utskrift på båda sidor av papperet (automatisk dubbelsidig utskrift). Andra skrivare ger instruktioner så att du manuellt kan lägga in de sidor som du vill skriva ut på andra sidan av (manuell dubbelsidig utskrift). På vissa skrivare går det inte att göra dubbelsidig utskrift.

Tips: Om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift och du har problem med dubbelsidig utskrift går du till popup-menynKopior och sidor och klickar på Layout. På popup-menyn Dubbelsidig kontrollerar du att Av inte är markerat.

Om din skrivare inte har automatisk dubbelsidig utskrift kan du följa de här anvisningarna för att skriva ut manuellt på båda sidor av pappret.

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. På popup-menyn Kopior och sidor klickar du på Microsoft Word.

 4. Klicka på Endast udda sidor.

 5. Efter att de udda sidorna har skrivits ut vänder du på bunten, lägger in bunten i skrivaren på nytt, upprepar steg 1 till 3 och klickar sedan på Endast jämna sidor.

  Beroende på skrivarmodell kan du behöva rotera och ändra ordning på sidor för att kunna skriva ut den andra sidan i bunten.

Skriva ut endast udda eller jämna sidor

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. På popup-menyn Kopior och sidor klickar du på Microsoft Word.

 4. Klicka på Endast udda sidor eller Endast jämna sidor.

Skriva ut i omvänd ordning

Om din skrivare buntar utskrifterna bakifrån och framåt kan du ändå få sidorna att skrivas ut i rätt ordning. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut ett dokument som börjar med den sista sidan.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Utdata och delning klickar du på Skriv ut.

 3. Under Utskriftsalternativ markerar du kryssrutan Omvänd utskriftsordning.

Ändra sidorientering för ett dokument

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på Orientering under Utskriftsformat på fliken Layout och klicka sedan på Stående eller Liggande.

  Fliken Layout i Word, gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Ändra orientering för specifika sidor

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera all text på de sidor som du vill ändra.

 3. Klicka på DokumentFormat-menyn.

 4. Klicka på Utskriftsformat.

 5. Klicka på önskad orientering under Orientering och sedan på OK.

 6. Klicka på Markerad text på popup-menyn Använd på och klicka sedan på OK.

  Om det behövs, infogas avsnittsbrytning före och efter den markerade texten och orienteringen ändras för dessa avsnitt.

 7. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

  Obs!: Om du vill ändra orientering för alla sidor efter markören kan du klicka i dokumentet för att ange markörens placering istället för att markera texten. Öppna Format-menyn, klicka på Dokument, klicka på Utskriftsformat, välj önskad orientering och klicka sedan på Härifrån och framåt på popup-menyn Använd på.

Ändra orientering för ett visst avsnitt

Viktigt!: Om du vill ändra orientering för ett visst avsnitt måste dokumentet ha avsnittsbrytningar.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. För att visa icke utskrivbara tecken, till exempel stycketecken (¶) klickar du på Visa alla icke utskrivbara tecken Visa alla icke utskrivbara teckenStandard-verktygsfältet.

 3. Dubbelklicka på avsnittsbrytningen direkt efter det avsnitt som du vill ändra.

 4. Klicka på Utskriftsformat.

 5. Klicka på önskad orientering under Orientering och sedan på OK.

 6. Klicka på Detta avsnitt på popup-menyn Använd på och klicka på OK.

  Om det behövs infogas avsnittsbrytningar före och efter de markerade avsnitten och orienteringen ändras för dessa avsnitt.

 7. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

  Obs!: Om du vill ändra orientering för alla sidor efter markören kan du klicka i dokumentet för att ange markörens placering istället för att markera texten. Öppna Format-menyn, klicka på Dokument, klicka på Utskriftsformat, välj önskad orientering och klicka sedan på Härifrån och framåt på popup-menyn Använd på.

Se även

Ändra pappersstorlek

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×